نقش سابقه کودک آزاری در ارتباط با بیماران افسرده

نقش سابقه کودک آزاری در ارتباط با بیماران افسرده

نقش سابقه کودک آزاری در ارتباط با بیماران افسرده , کودک آزاری , بیماران افسرده , علوم تربیتی , مقاله , پروژه , Depressed patients with a history of child abuse

رفتن به سایت اصلی

فهرست مطالب فصل اول( طرح کلی تحقیق) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 1 بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………..1 اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………….2 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………3 الف) هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………….3 ب) اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………………………..3 سوال تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..3 فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….3 1- تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق……………………………………………………………………………….4 1-1 )تعاریف مفهومی افسردگی………………………………………………………………………………………..4 2-1)تعاریف عملیاتی افسردگی………………………………………………………………………………………..4 3-1) تعاریف مفهومی کودک آزاری…………………………………………………………………………………..4 4-1) تعاریف عملیاتی کودک آزاری…………………………………………………………………………………..4 2- تعریف افسردگی…………………………………………………………………………………………………………4 3- انواع افسردگی…………………………………………………………………………………………………………..5 1-3-1) اختلال یک قطبی که شامل………………………………………………………………………………….5 2-3-1) دیس تایمی یا افسرده خویی مزمن………………………………………………………………………5 3-3-1) سیکوتایمی یا افسرده خویی ادواری…………………………………………………………………….5 4- نظریه های افسردگی………………………………………………………………………………………………5 1-4-1 ) نظریه جان بولبی…………………………………………………………………………………………….5 2- 4 – 1) نظریه اسکینر……………………………………………………………………………………………….6 5- تعریف کودک آزاری………………………………………………………………………………………………..6 6- انواع کودک آزاری…………………………………………………………………………………………………..6 1-6-1) کودک آزاری جسمی………………………………………………………………………………………..6 2- 6 – 1 ) کودک آزاری جنسی…………………………………………………………………………………….7 3 – 6 – 1 ) کودک آزاری عاطفی…………………………………………………………………………………..7 4 – 6 – 1 ) کودک آزاری ناشی از غفلت و مسامحه…………………………………………………………7 7 – عوارض و پیامدهای کودک آزاری…………………………………………………………………………….8 1 – 7- 1) عوارض جسمی……………………………………………………………………………………………..8 2 – 7 – 1 ) عوارض روحی روانی……………………………………………………………………………………8 فصل دوم : پیشینه تحقیق تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………11 تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………….11 فصل سوم:  روش شناسی تحقیق مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………13 1 – 3 ) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….13 2- 3 ) جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………….13 3 – 3 ) نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………13 4 – 3 ) شیوه ی اجرایی تحقیق……………………………………………………………………………………14 5 – 3) ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………….14 1 – 5 – 3 ) پرسشنامه افسردگی…………………………………………………………………………………14 2 – 5 – 3 )پرسشنامه کودک آزاری( Carss)…………………………………………………………….15 6- 3 ) روش تجزیه تحلیل داده ها……………………………………………………………………………..16 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….18 1 – 4 ) ویژگیهای جمعیت شناختی……………………………………………………………………………..18 یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………………..21 یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………………………..22 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….26 1 – 5 ) بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………..26 2– 5 ) محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………..26 3 – 5 ) پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………….27 منابع منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………..28 منابع خارجی……………………………………………………………………………………….29 فهرست جداول       عنوان                                                                                                 صفحه جدول ( 1- 4) توزیع فراوانی سنی در نمونه مورد مطالعه………………………………………………………………………..18 جدول( 2 – 4 ) توزیع فراوانی جنسیت در نمونه مورد مطالعه…………………………………………………………………19 جدول ( 3 – 4 ) توزیع فراوانی وضعیت تاهل در نمونه مورد مطالعه………………………………………………………..19 جدول( 4 – 4 ) توزیع فراوانی وضعیت سکونت به تفکیک بومی و غیر بومی در نمونه مورد مطالعه…………..20 جدول ( 5 – 4 ) توزیع فراوانی وضعیت شغلی به تفکیک شاغل و بیکار…………………………………………………20 جدول ( 6 – 4 ) توزیع فراوانی سابقه مشروطی به تفکیک مشروط و غیرمشروط…………………………………..21 جدول ( 7 – 4 ) یافته های توصیفی کودک آزاری……………………………………………………………………………….21 جدول ( 8 – 4 ) یافته های توصیفی افسردگی……………………………………………………………..22 جدول ( 9 – 4 ) بررسی همبستگی بین سابقه کودک آزاری با افسردگی……………………………………………….22 جدول ( 10 – 4 ) بررسی رگرسیون برای پیش بینی سهم کودک آزاری در افسردگی……………………………..23 

 • بررسی و عملکرد شورای اسلامی روستایی

  بررسی و عملکرد شورای اسلامی روستایی بررسی و عملکرد شورای اسلامی روستایی , بررسی و عملکرد شورای اسلامی روستایی رفتن به سایت اصلی چكیده مطالعه حاضر شوراهای اسلامی شهرها را، با استفاده از ره یافت كیفی«نظریه بنیانی»، با هدف شناخت…

 • پرسشنامه ی ترس از تصویر بدن(BICI)

  پرسشنامه ی ترس از تصویر بدن(BICI) پرسشنامه ی ترس از تصویر بدن(BICI) , پرسشنامه ی ترس از تصویر بدن(BICI) , ترس از تصویر بدن(BICI) رفتن به سایت اصلی پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون BICI ۲۰۰۵ در ۳ صفحه ورد…

 • دانلود پاورپوینت تصمیم گیری فردی(فصل ششم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)

  دانلود پاورپوینت تصمیم گیری فردی(فصل ششم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی) دانلود پاورپوینت تصمیم گیری فردی(فصل ششم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی) , کتاب تک جلدی…

 • مبانی نظری عملکرد وکارایی مدیریت، نسبت دوپونت (ROA)، کارایی مدیران موظف و غیر موظف، عدم تقارن اطلاعاتی، محافظه کاری

  مبانی نظری عملکرد وکارایی مدیریت، نسبت دوپونت (ROA)، کارایی مدیران موظف و غیر موظف، عدم تقارن اطلاعاتی، محافظه کاری مبانی نظری عملکرد وکارایی مدیریت، نسبت دوپونت (ROA)، کارایی مدیران موظف و غیر موظف، عدم تقارن اطلاعاتی، محافظه کاری , مبانی…

 • دانلود مقاله کامل ورشكستگی و اثرات آن

  دانلود مقاله کامل ورشكستگی و اثرات آن دانلود مقاله کامل ورشكستگی و اثرات آن , ورشكستگی و اثرات آن , مقاله ورشكستگی و اثرات آن , مقاله ورشكستگی , مقاله ورشكستگی و اثرات آن , دانلود تحقیق ورشكستگی و اثرات…

 • شبکه عصبی چند جمله­ ای دیفرانسیلِ کسری برای تقریب­ زنی توابع

  شبکه عصبی چند جمله­ ای دیفرانسیلِ کسری برای تقریب­ زنی توابع شبکه عصبی چند جمله­ ای دیفرانسیلِ کسری برای تقریب­ زنی توابع , fractional calculus fractional differential equations fractional polynomial , neural network رفتن به سایت اصلی The Fractional Differential…

 • عالم برزخ – تحقیق دروس معارف و اندیشه اسلامی

  عالم برزخ – تحقیق دروس معارف و اندیشه اسلامی عالم برزخ – تحقیق دروس معارف و اندیشه اسلامی , عالم برزخ , تحقیق دروس معارف و اندیشه اسلامی , تحقیق دروس عمومی , پروژه دروس عمومی , تحقیق معارف اسلامی…

 • گزارش کارآموزی نصب راه اندازی و طراحی آسانسور

  گزارش کارآموزی نصب راه اندازی و طراحی آسانسور گزارش کارآموزی نصب راه اندازی و طراحی آسانسور , گزارش کارآموزی نصب راه اندازی و طراحی آسانسور , کارورزی برق , کاراموزی برق , اشانسور , طراحی , خرید گزارش کارآموزی نصب…

 • دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

  دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس , دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس رفتن به سایت اصلی پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس پرسشنامه‌ای را كه در پیش رو دارید حاوی 60 سؤال است كه  به صورت استاندارد طراحی…

 • بررسی جمهوریت و اسلامیت در نظام دینی

  بررسی جمهوریت و اسلامیت در نظام دینی بررسی جمهوریت و اسلامیت در نظام دینی , بررسی جمهوریت و اسلامیت در نظام دینی , دانلود , پروژه , نظام دینی رفتن به سایت اصلی چکیده: در بحث جمهوریت و اسلامیت در…

 • دانلود پاورپوینت معماری یونان

  دانلود پاورپوینت معماری یونان دانلود پاورپوینت معماری یونان , دانلود پاورپوینت معماری یونان رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت معماری یوناناین پاورپوینت در 27 اسلاید می باشد. خلاصه ای از اسلایدها بصورت تصویری در لینک زیر ارائه شده است.حجم فایل:…

 • مطالعه الگوهای سینوپتیکی روزهای گرد و غباری

  مطالعه الگوهای سینوپتیکی روزهای گرد و غباری مطالعه الگوهای سینوپتیکی روزهای گرد و غباری , مطالعه الگوهای سینوپتیکی روزهای گرد و غباری رفتن به سایت اصلی فصل 1-  کلیات تحقیق فصل 2-  پیشینه تحقیق فصل 3-  کلیات جغرافیایی منطقه فصل…

 • گزارش کارآموزی در شرکت اروم آدا

  گزارش کارآموزی در شرکت اروم آدا گزارش کارآموزی در شرکت اروم آدا , گزارش کاراموزی شرکت اروم ادا برای صنایع غذایی رفتن به سایت اصلی  گزارش کاراموزی شرکت اروم ادا برای صنایع غذایی به طور کامل

 • جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم)

  جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم) جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم) , دانلود جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم) , جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم) , دانلود حقوق مدنی (قسمت دوم) , دانلود جزوه , فروشگاه اینترنتی , کسب درآمد اینترنتی ,…

 • پروژه کامل اتوکد مدرسه 2 طبقه دارای سرویس بهداشتی , دارای نما و برش قابل ویرایش

  پروژه کامل اتوکد مدرسه 2 طبقه دارای سرویس بهداشتی , دارای نما و برش قابل ویرایش پروژه کامل اتوکد مدرسه 2 طبقه دارای سرویس بهداشتی , دارای نما و برش قابل ویرایش , نقشه , پلان , نقشه اتوکد ,…

 • ترجمه بخشی از کتاب Spatial Data Management به همراه کتاب اصلی

  ترجمه بخشی از کتاب Spatial Data Management به همراه کتاب اصلی ترجمه بخشی از کتاب Spatial Data Management به همراه کتاب اصلی , spatial data management , geographical information systems , روش های شاخص سازی بر اساس دیسک , روش…

 • تحقیق تغذیه سالمندان

  تحقیق تغذیه سالمندان تحقیق تغذیه سالمندان , تغذیه سالمندان , امنیت غذایی سالمندان , جلوگیری از پرخوری سالمندان , تحقیق رژیم غذایی , كار تحقیقی رشته تغذیه , دانلود تحقیق سالمندان و غذای مصرفی , رژیم غذایی , رژیم غذایی…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان دورود

  نقشه کاربری اراضی شهرستان دورود نقشه کاربری اراضی شهرستان دورود , نقشه ی کاربری اراضی شهرستان دورود , شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان دورود , دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان دورود , لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان دورود…

 • پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند

  پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند , پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند , حساسیت خانواده به فرزند رفتن به سایت اصلی پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند در 12صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc این پرسشنامه…

 • تحلیل نحوی‌كلامی دست نوشته‌های داستانی كودكان و نوجوانان

  تحلیل نحوی‌كلامی دست نوشته‌های داستانی كودكان و نوجوانان تحلیل نحوی‌كلامی دست نوشته‌های داستانی كودكان و نوجوانان , جایگزینی , , حذف , , ب)واژگانی , , تكرار , , هم‌آیی , , ج)پیوندی , , اضافی رفتن به سایت اصلی…

 • آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 85

  آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 85 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 85 , نوسان , نسبت قیمت به سود , سود هر سهم , بالاترین و پایین ترین قیمت , حجم سهام…

 • دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

  دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی , دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی درس حسابداری دولتی , دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی , دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان حساب مستقل وجوه…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان کاشمر

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان کاشمر نقشه ی زمین شناسی شهرستان کاشمر , نقشه زمین شناسی شهرستان کاشمر , شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کاشمر , نقشه ی سازند های شهرستان کاشمر , شیپ فایل سازندهای شهرستان کاشمر , نقشه…

 • کد هافمن

  کد هافمن کد هافمن , کد هافمن , سی شارپ , برنامه رفتن به سایت اصلی این فایل حاوی برنامه ای به زبان سی شارپ میباشد این برنامه اجرا کننده کد هافمن میباشد. پس از اجرای برنامه شما درقالب یک…

 • پاورپوینت کرم ابریشم

  پاورپوینت کرم ابریشم پاورپوینت کرم ابریشم , پاورپوینت کرم ابریشم رفتن به سایت اصلی کرم ابریشم کرم ابریشم یا کرم پیله نوزاد پروانه‌است از آن جهت اهمیت دارد که از آن ابریشم تهیه می‌شود. رشد کرم‌های ابریشم بسیار گرسنه هستند.آنها…

 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول منزل مسکونی با مبلمان کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول منزل مسکونی با مبلمان کامل قابل ویرایش فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول منزل مسکونی با مبلمان کامل قابل ویرایش , نقشه , پلان , نقشه اتوکد , پلان اتوکد , اتوکد , فایل…

 • شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ

  شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ , لایه GIS حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ , لایه مرز حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ , نقشه ی مرز حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ ,…

 • طرح آماری میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه ی اهل البیت به درس ریاضی

  طرح آماری میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه ی اهل البیت به درس ریاضی طرح آماری میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه ی اهل البیت به درس ریاضی , پروژه آماری میزان علاقه مندی…

 • دانلود فایل ورد Word بررسی مانعیت قتل بر ارث از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن

  دانلود فایل ورد Word بررسی مانعیت قتل بر ارث از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن دانلود فایل ورد Word بررسی مانعیت قتل بر ارث از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن , دانلود فایل ورد Word بررسی مانعیت قتل…

 • گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان

  گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان , گزارش کاراموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان , کاراموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان , کارورزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان , دانلود گزارش کارآموزی…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *