مقدمه ای برانتقال حرارت( جزوه درس انتقال حرارت دارای هفت فصل)

مقدمه ای برانتقال حرارت( جزوه درس انتقال حرارت دارای هفت فصل)

مقدمه ای برانتقال حرارت( جزوه درس انتقال حرارت دارای هفت فصل) , مقدمه ای برانتقال حرارت

رفتن به سایت اصلی

مقدمه ای برانتقال حرارت به بیان بسیار ساده می‌توان این گونه بیان کرد که انتقال گرما، گذر انرژی بر اثر اختلاف دماست. در واقع هر گاه میان دو جسم یا دو محیط اختلاف دما وجود داشته باشد انتقال گرما (به انحاء مختلف) روی خواهد داد. انواع مختلف انتقال گرما را شیوه‌های آن می‌گویند. به طور خلاصه می‌توان شیوه‌های انتقال گرما را در سه دستهٔ کلی جای داد: ۱)رسانش ۲)جابجایی ۳)تشعشع برای وقوع هر یک از سه پدیدهٔ فوق شرایطی لازم است که هر کدام را بصورت جداگانه توضیح می‌دهیم: رسانش: وقتی در محیط ساکنی، که می‌تواند جامد یا سیال باشد، شیب دما وجود دارد برای انتقال گرمایی که در محیط روی می‌دهد از واژهٔ رسانش استفاده می‌کنیم. هنگام بحث در مورد رسانش باید مفاهیمی چون فعالیت اتمی و مولکولی را مورد توجه قرار دهیم زیرا فرایندها در این سطوح است که انتقال گرما راتداوم می‌بخشند. رسانش را به عنوان انتقال انرژی از ذرات پر انرژی به ذرات کم انرژی ماده، بر اثر برهم کنش‌های بین آن‌ها می‌توان دانست. نمونه‌هایی از انتقال گرمای رسانشی: انتهای آزاد یک قاشق فلزی که به طور ناگهانی در فنجان قهوهٔ داغی غوطه ور می‌شود. انرژی زیادی که در یک روز سرد زمستانی از اتاق گرمی به هوا ی خارج منتقل می‌شود. جابجایی: برای انتقال گرمای بین سطح و سیالی متحرک، که دمای آن‌ها با هم متفاوت است، ار واژهٔ جابجایی استفاده می‌شود. انتقال گرمای جابجایی از دو مکانیزم تشکیل می‌شود. یکی انتقال انرژی ناشی از حرکت تصادفی مولکول‌ها (پخش) و دیگری انتقال انرژی بر اثر حرکت کپه‌ای (ماکروسکوپیک) سیال. وقتی که جریان توسط وسایل خارجی از قبیل فن و یا پمپ به وجود بیاید جابجایی واداشته داریم. در مقابل در جابجایی آزاد، جریان بر اثر نیروهای شناوری بوجود می‌آید. نمونه‌ای از انتقال گرمای جابجایی: فن‌های کامپیوتر که بردهای داخل کیس کامپیوتر را خنک می‌کنند. تشعشع:تمام سطوح با دمای معین انرژی را به شکل امواج الکترو مغناطیس گسیل می‌دارند. از این رو، در نبود محیط واسط، میان دو سطح با دماهای مختلف انتقال گرمای خالص تشعشعی را داریم. به عبارتی دیگر تشعشع گرمایی، انرژی گسیل شده توسط ماده ایست که در دمای معینی قرار دارد. تشعشع می‌تواند از سطح جامدات، مایعات و حتی گازها نیز صورت بگیرد. به طور کلی ماده به هر شکلی که باشد، گسیل انرژی را می‌توان به به تغییرات وضعیت الکترون‌های اتم‌ها یا مولکول‌های تشکیل دهندهٔ آن ارتباط داد. انتقال حرارت به شیوهٔ تشعشع بر خلاف دو شیوهٔ دیگر نیازمند فضای مادی نیست. نمونه‌ای از انتقال گرمای تشعشی: انتقال حرارت از سطح یک فلز داغ سرخ شده. حال که با تعریف پدیده‌های ذکر شده آشنا شدیم، جهت فهم عمیق تر مباحث، روابط ریاضی حاکم بر آن‌ها را از نظر می‌گذرانیم. از قانون فوریه می دانیم که شارانتقال حرارت رسانشی که یک بردار است بصورت زیر تعریف می‌شود: البته بیشتر اوقات این انتقال حرارت را در راستای x فرض می‌کنیم و رابطهٔ فوق به این شکل در می‌آید: که در این روابط k به معنی رسانندگی گرمایی است و با واحد (وات/متر کلوین) مشخص می‌شود. ترم دوم این عبارت نیز گرادیان دماست که در رابطهٔ دوم منظور گرادیان دما در راستای x است. همچنین از فرم انتگرالی داریم: این عبارت بیانگر مقدار حرارت انتقال یافته بر واحد زمان است (بر حسب وات). این عبارت بیانگر المانی از سطح می‌باشد (بر حسب متر مربع). این عبارت گرادیان دما را بیان می‌کند (بر حسب کلوین/متر). این عبارت نیز بیانگر رسانندگی گرمایی است (بر حسب وات/متر کلوین). تا اینجا بحث ما پیرامون دستگاه مختصات خاصی نبوددر حالی که بسته به نوع دستگاه انتخابی عبارت گرادیان دما می‌تواند شکلهای متفاوتی داشته باشدمثلا برای مختصات دکارتی در جهت X معادله را باز کردیم. حال توان شکل معادلات قبل رابا دستگاه مختصات‌های دیگر نظیر استوانه‌ای و کروی بیان کنیم که این مهم درقسمت مقدمه‌ای از جابجایی بحث شده است. حال برای نمونه معادله گرما را دستگاه مختصات استوانه‌ای را برای یک استوانه می‌نویسیم: اگر استوانه بلند باشد به گونه‌ای که بتوان فرض یک بعدی را برای ان در جهت شعاعی کرد انگاه داریم: به عبارتی دیگر بنابر این انتقال حرارت برابر است با که در رابطهٔ فوق بیانگر اختلاف دما بین دیوارهٔ بیرونی و داخلی است. بیانگر شعاع داخلی است. بیانگر شعاع خارجی است. L نیز بیانگر طول است. اکنون رابطهٔ حاکم بر نوع دوم انتقال حرارت یعنی جابجایی را بررسی می‌کنیم. در این نوع از انتقال حرارت رابطهٔ زیر برقرار است: این عبارت ضریب انتقال حرارت جابجایی نام دارد (بر حسب وات/متر مربع کلوین). این عبارت بیانگر مساحت مقطعی است که انتقال حرارت از آن انجام می‌گیرد (برحسب متر مربع). این عبارت بیانگر دمای سطح جسم است (بر حسب کلوین). این عبارت بیانگر دمای محیط است (بر حسب کلوین). این عبارت بیانگر اختلاف دمای بین سطح جسم و محیط بر حسب زمان است. حال روابط حاکم بر نوع سوم انتقال حرارت (تشعشع) را بررسی می‌کنیم. برای جسم سیاه رابطه ذیل برقرار است: برای اجسام دیگر، رابطه ذیل با احتساب ضریبی برقرار است: و توان کلی انتقال یافته برابر است با: در عبارت فوق اپسیلون بیانگر ضریب انتقال حرارت تشعشعی است. همچنین عبارت زیگما همان ثابت استفان-بولتزمن است.

 • آشنایی با ماهواره های هواشناسی

  آشنایی با ماهواره های هواشناسی آشنایی با ماهواره های هواشناسی , آشنایی با ماهواره های هواشناسی رفتن به سایت اصلی آشنایی با ماهواره های هواشناسی     ماهواره‌های آب و هوائی اولین بار توسط آمریكائی‌ها و در سال 1960 برای مشاهده و…

 • مقاله آموزشی تاریخچه فوتبال جهان

  مقاله آموزشی تاریخچه فوتبال جهان مقاله آموزشی تاریخچه فوتبال جهان , مقاله , خرید مقاله , دانلود مقاله , دانلود و خرید مقاله , مقاله آماده , خرید مقاله آماده , دانلود و خرید مقاله آماده رفتن به سایت اصلی…

 • آموزش برنامه نت دویل

  آموزش برنامه نت دویل آموزش برنامه نت دویل , net , devil , آموزش , برنامه , نت , دویل رفتن به سایت اصلی این فایل به آموزش برنامه نت دویل (net devil) پرداخته است. این فایل در قالب pdf…

 • فایل اتوکد برش مجتمع مسکونی 8 طبقه , هر طبقه 3 واحد کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد برش مجتمع مسکونی 8 طبقه , هر طبقه 3 واحد کامل قابل ویرایش فایل اتوکد برش مجتمع مسکونی 8 طبقه , هر طبقه 3 واحد کامل قابل ویرایش , نقشه , پلان , نقشه اتوکد , پلان اتوکد…

 • بررسی مقاله سیستم GSM برق

  بررسی مقاله سیستم GSM برق بررسی مقاله سیستم GSM برق , بررسی مقاله سیستم GSM برق , مقاله سیستم GSM برق رفتن به سایت اصلی بررسی مقاله سیستم GSM برق سیستم GSM 1 .3 تاریخچه در اوایل دهه 1980 تعداد…

 • تحقیق رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی

  تحقیق رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی تحقیق رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی , بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در زنان رابطه وجود دارد , بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در مردان رابطه وجود دارد , بین…

 • تکنیکهای قالب سازی و ریخته گری

  تکنیکهای قالب سازی و ریخته گری تکنیکهای قالب سازی و ریخته گری , تکنیکهای قالب سازی و ریخته گری , ریخته گری , تزریق , روکش الکتریکی , فولاد , آهن , سنبه زنی , ماشینکاری , قالبگیری رفتن به…

 • مقاله ساخت خانه با سازه های چوبی 33 صفحه word

  مقاله ساخت خانه با سازه های چوبی 33 صفحه word مقاله ساخت خانه با سازه های چوبی 33 صفحه word , سازه های چوبی , ساخت خانه با چوب , معماری با چوب , طراحی با چوب رفتن به سایت…

 • ترجمه مقاله تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی

  ترجمه مقاله تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی ترجمه مقاله تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی , سازمان یادگیرنده , فرهنگ سازمانی , عملکرد سازمانی , صنعت ساخت و ساز , رهبری , ویتنام رفتن به سایت اصلی…

 • پروژه کارآفرینی پرورش شترمرغ

  پروژه کارآفرینی پرورش شترمرغ پروژه کارآفرینی پرورش شترمرغ , پروژه کارافرینی پرورش شترمرغ , طرح توجیهی پرورش شترمرغ , کارآفرینی پرورش شترمرغ , دانلود پروژه پرورش شترمرغ , دانلود کارآفرینی پرورش شترمرغ , طرح توجیه فنی پرورش شترمرغ , توجیه…

 • مقاله انسان های نخستین

  مقاله انسان های نخستین مقاله انسان های نخستین , مقاله انسان های نخستین , انسان های نخستین رفتن به سایت اصلی مقاله انسانهای نخستین چکیده این تحقیق در دو فصل بیان شده است. فصل اول در مورد پیدایش انسان های…

 • لینک دانلود مقاله تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان

  لینک دانلود مقاله تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان لینک دانلود مقاله تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان , خرید مقاله دانشجویی تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض…

 • سوالات پایان دوره مکانیک تراکتور و تیلر همراه با جواب

  سوالات پایان دوره مکانیک تراکتور و تیلر همراه با جواب سوالات پایان دوره مکانیک تراکتور و تیلر همراه با جواب , مکانیک , تراکتور , دانلود , سوال پایان دوره مکانیک تراکتور و تیلر , آزمون فنی و حرفه ای…

 • ترجمه و سمینار درس مباحث ویژه اندازه گیری و بررسی تفاوتهای شخصی در میل برقراری ارتباط با دیگران

  ترجمه و سمینار درس مباحث ویژه اندازه گیری و بررسی تفاوتهای شخصی در میل برقراری ارتباط با دیگران ترجمه و سمینار درس مباحث ویژه اندازه گیری و بررسی تفاوتهای شخصی در میل برقراری ارتباط با دیگران , تفاوت های فردی…

 • آشنایی با اسکلت بدن انسان و ساختمان استخوانها

  آشنایی با اسکلت بدن انسان و ساختمان استخوانها آشنایی با اسکلت بدن انسان و ساختمان استخوانها , اسکلت بدن انسان , ساختمان استخوانها , پاورپوینت اسکلت انسان , پاورپوینت ساختمان استخوانها رفتن به سایت اصلی در این پاورپوینت به شرح…

 • مقاله علل فرار نوجوانان از خانه

  مقاله علل فرار نوجوانان از خانه مقاله علل فرار نوجوانان از خانه , مقاله علل فرار نوجوانان از خانه رفتن به سایت اصلی مقاله علل فرار نوجوانان از خانه فهرست صفحه مقدمه ……………………………………………………………….. 1 فصل اول نوجوانان مبحث اول :…

 • تحقیق یادگیری و هدفهای یادگیری

  تحقیق یادگیری و هدفهای یادگیری تحقیق یادگیری و هدفهای یادگیری , تحقیق , یادگیری و هدفهای یادگیری , دانلود تحقیق , مقاله , دانلود تحقیق یادگیری رفتن به سایت اصلی فهرست مقدمه. 1 یادآوری و فراموشی. 2 سنجش یادآوری به…

 • هفت گام اساسی تا ثروتمند شدن درکسب وکاراینترنت

  هفت گام اساسی تا ثروتمند شدن درکسب وکاراینترنت هفت گام اساسی تا ثروتمند شدن درکسب وکاراینترنت , کسب وکار اینترنت راز موفقیت پولدار شدن تجارت رفتن به سایت اصلی درفایل صوتی تصویری 7گام اساسی وکلیدی برای موفقیت در کار تجارت…

 • نقشه روستاهای حوضه آبریز رودخانه های بین قره سو و گرگانرود

  نقشه روستاهای حوضه آبریز رودخانه های بین قره سو و گرگانرود نقشه روستاهای حوضه آبریز رودخانه های بین قره سو و گرگانرود , لایه GIS روستاهای حوضه آبریز رودخانه های بین قره سو و گرگانرود , لایه روستاهای حوضه آبریز…

 • پاورپوینت درس قرائت عربی (1) رشته زبان و ادبیات فارسی

  پاورپوینت درس قرائت عربی (1) رشته زبان و ادبیات فارسی پاورپوینت درس قرائت عربی (1) رشته زبان و ادبیات فارسی , پاورپوینت , خرید پاورپوینت , دانلود پاورپوینت , دانلود و خرید پاورپوینت , پاورپوینت آماده , خرید پاورپوینت آماده…

 • چت مسنجر

  چت مسنجر چت مسنجر , چت , مسنجر , سی شارپ , برنامه رفتن به سایت اصلی این فایل حاوی دیگر برنامه ای به زبان سی شارپ میباشد. این فایل حاوی سه برنامه مجزا با محوریت چت میباشد شما میتوانید…

 • بررسی شهر سلطانیه word

  بررسی شهر سلطانیه word بررسی شهر سلطانیه word , معماری شهر سلطانیه , بررسی شهر سلطانیه , معماری گنبد سلطانیه , دانلود رایگان مقاله معماری , تاریخچه شهر سلطانیه رفتن به سایت اصلی معماری گنبد سلطانیه در دوره بر پایی…

 • دستگاه اپتوفلویدیک مرکب برای ­کاربری (دستکاری) و آشکارسازی ذرات سیال

  دستگاه اپتوفلویدیک مرکب برای ­کاربری (دستکاری) و آشکارسازی ذرات سیال دستگاه اپتوفلویدیک مرکب برای ­کاربری (دستکاری) و آشکارسازی ذرات سیال , دستگاه اپتوفلویدیک مرکب، آشکارسازی ذرات سیال رفتن به سایت اصلی CLEO:2013 Technical Digest © OSA 2013 Hybrid Optofluidic Device…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شمیرانات

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شمیرانات شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شمیرانات , نقشه محدوده سیاسی شهرستان شمیرانات , لایه ی محدوده سیاسی شهرستان شمیرانات , نقشه مرز شهرستان شمیرانات , شیپ فایل مرز شهرستان شمیرانات , شیپ فایل محدوده…

 • مجزاسازی و برابرسازی تطبیقی منابع کور برای سیستم­ های چند ورودی/چند خروجی

  مجزاسازی و برابرسازی تطبیقی منابع کور برای سیستم­ های چند ورودی/چند خروجی مجزاسازی و برابرسازی تطبیقی منابع کور برای سیستم­ های چند ورودی/چند خروجی , Blind equalization convergence multipleinput , multipleoutput system source separation رفتن به سایت اصلی Adaptive Blind…

 • سیستم تعلیق و ترمز خودرو

  سیستم تعلیق و ترمز خودرو سیستم تعلیق و ترمز خودرو , انواع سیستم ترمز و سیستم تعلیق خودرو , انواع سیستم ترمز , , ۱سیستم ترمز الکترومغناطیسی , , ۲سیستم ترمز الکتروهیدرولیکی SBC , ۱سیستم ترمز الکترومغناطیسی , , این…

 • مقاله انتقال حرارت جابجایی اجباری دوبعدی در جریان آرام روی استوانه مربعی در داخل کانال

  مقاله انتقال حرارت جابجایی اجباری دوبعدی در جریان آرام روی استوانه مربعی در داخل کانال مقاله انتقال حرارت جابجایی اجباری دوبعدی در جریان آرام روی استوانه مربعی در داخل کانال , جریان آرام , انتقال حرارت اجباری , استوانه مربعی…

 • پرسشنامه استاندارد تجارب جنسی آریزونا(ASEX) فرم زنان

  پرسشنامه استاندارد تجارب جنسی آریزونا(ASEX) فرم زنان پرسشنامه استاندارد تجارب جنسی آریزونا(ASEX) فرم زنان , پرسشنامه استاندارد تجارب جنسی آریزونا(ASEX) فرم زنان , استاندارد تجارب جنسی آریزونا(ASEX) فرم زنان رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد تجارب جنسی آریزونا(ASEX)  فرم…

 • كارگران خارجی

  كارگران خارجی كارگران خارجی , كارگران خارجی رفتن به سایت اصلی كارگران خارجی - مفهوم كارگر خارجی وقتی كه واژه كارگران مهاجر یا خارجی بكار برده می شود بدو پدیده اشاره می گردد كه به اندازه كافی با هم اختلاف…

 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 81

  آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 81 آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 81 , قیمت , نوسانات , نسبت قیمت به سود , سود هر سهم ,…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *