مقاله مصرف مواد مخدر در ایران

مقاله مصرف مواد مخدر در ایران

مقاله مصرف مواد مخدر در ایران , مقاله مصرف مواد مخدر در ایران , مقاله مواد مخدر در ایران , روانشناسی , مقاله رشته روانشناسی , دانلود مقاله رشته روانشناسی , مقاله هنجارها و ناهنجارعا , هنجارها و ناهنجاهای موجود در جامعه و نقش آن بر زندگی جوانان , مصرف مواد مخدر در ایران , پروژه رشته روانشناسی , دانلود مقاله مواد مخدر , مواد مخدر , دانلود مقاله مواد مخدر , مقال

رفتن به سایت اصلی

مقدمه بشر از هفت هزار سال قبل، از وجود یك ماده مخدر قوی در خشخاش آگاه بوده و در لوحه های گلی متعلق به پنج هزار سال قبل از میلاد كه از سومریان باقیمانده از تریاك نام برده شده است. در حدود چهار هزار سال قبل از میلاد، كشیدن تریاك در چین رایج بوده است. 1500 سال قبل از میلاد، تخم خشخاش از مصر به یونان برده شد. یونانی ها تریاك را «اپیوم» نامیدند. پزشكان تركیباتی از تریاك را برا ی بیماریهای مختلف جسمی و روانی تجویز می كردند. جالینوس دانشمند رومی، تركیبی از تریاك را« نوشدارو» نامید و برای مداوای بیماریهای مختلف از قبیل صرع، یرقان، سنگ كلیه، بی خوابی، سرفه، تب و جذام از آن استفاده می كرد. در اغلب متون مریوط به اعتیاد، توجهات تاریخی بیشتر محققان به مواد مخدر به ویژه تریاك متمركز بوده است. این تمركز در حقیقت بیشتر ناشی از مسیر تاریخی رشد و گسترش انواع مواد در اغلب كشورهای غربی است، لذا چندان هم دور از واقعیت نیست كه تاریخچه اعتیاد در ایران با مفهوم یا اصطلاح تریاك در هم تنیده شده باشد. در مورد چگونگی ورود تریاك به ایران نظرات متفاوتی مطح شده است گروهی از مورخین ورود تریاك را به ایران یادگار یورش اعراب دانسته و گفته اند : افیون یا كوكنار كه از دوران قدیم به خشخاش معروف بوده و هم اكنون آن را تریاك می نامند با حمله اعراب از مصر و عربستان به ایران آمده است و از همان دوران خوردن آن به عنوان یك عامل تسكین دهنده درده ها و ماده نیروبخش جسم و علاج بیخوابی رواج داشته است(آقابخشی، 1378). در ایران باستان، در كتاب اوستا از گیاه كانابیز(شاهدانه) به عنوان یك ماده بی حس كننده نام برده شده است لكن ایرانیان دوران قدیم به مواد مخدر معتاد نبوده اند. انگلیسی ها بری گسترش سلطه طلبی خود نقش مهمی در ترویج استعمال تریاك در كشورهای مختلف داشته اند.[1] در قرن 17 كشتی های تجاری انگلیس این متاع مضر را از خاور دور به ایران آورده و به درباریان هدیه كردند و اكثر آنان را معتاد ساختند به تدریج به علت ازدیاد معتادین و كمبود تریاك، كشت خشخاش در ایران در حوالی یزد آغاز شد و سپس كشت آن در قسمت مركزی و جنوبی كشور به حدی توسعه یافت كه در كشت غلات كمبود ایجاد شد. روشتائیان و كشاورزان بی خبر از عواقب وخیم آفت مذكور، به تریاك معتاد شدند. تریاك به عنوان داروی مسكن حتی به اطفال و نوزادان نیز تجویز می گردید(دانش، 1379). در سال 929 هجری قمری، شاه طهماسب اول(از سلسله صفویه) به مبارزه با اعتیاد اقدام و مقدار زیادی از تریاكهای موجود در بار سلطنتی را از بین برد و بعد از او شاه عباش هم مبارزه با اعتیاد تریاك را ادامه داد و مردم را از مضرات آن آگاه كرد و برای معتادینی كه ترك اعتیاد نمی كردند كیفر تعیین و متخلفین را مجازات می نمود ولی مبارزه مذكور در پیشگیری از اعتیاد چندان ثمربخش نبود. معتادین در قسمت اعظم ایران به خصوص در كرمان و خراسان و شهرها و روستاها وضع رقت باری داشتند. در زمان سلطنت قاجاریه كشیدن تریاك جزو تجملات دربار محسوب می شد و خرید و فروش تریاك در انحصار دولت و یكی از منابع درآمد كشور بود ایادی انگلیس نیز مردم را به كشیدن تریاك تشویق می كردند. كابینه سید ضیاء الدین طباطبایی چند ماه بیشتر طول نكشید با اینكه روز به روز بر تعداد معتادین به تریاك افزایش می یافت ولی مبارزه با اعتیاد به بوته فراموشی شپرده شد. خرید و فروش تریاك طبق قانون انحصاری دولتی تریاك مصوب 1307 به شرح زیر تعیین گشت: در جنگ جهانی دوم در 20 شهریور 1320 قوای بیگانگان(آمریكا، شوروی و انگلیس) ایران را اشغال و سربازان انگلیسی كه اكثرا از اتباع كشورهای مستعمره انگلیس در آسیاه بودند انواع مختلف مواد مخدر را به ایران آورده و  جوانان را معتاد كردند و بر مشكلاتی كه ناشی از اعتیاد تریاك بود افزوداند. (دانش، 1379). در سال 1334 تعداد مصرف كنندگان مواد افیونی در ایران در حدود 5/1 میلیون نفر و مصرف روزانه تریاك دو تن و تعداد شیره كش خانه ها در تهران 4500 محل بوده است.[2] در سال 1337 هروئین به وسیله سوداگران بین المللی به ایران وارد و استعمال آن ابتداء در تهران و سپس در سایر نقاط كشور متداول گردید. هروئین كه بی بو، كم حجم و استعمال آن ساده و به آسانی قابل حمل و اثرش خیلی قوی تر از تریاك بود در بین جوانان كشور رواج یافت و بعضی از معتادین به تریاك نیز رفته رفته به استعمال هروئین روی آوردند. به علت ازدیاد تقاضا و قاچاق مواد مخدر از تركیه، افغانستان، پاكستان و سایر كشورها به ایران، ایادی امریكا به بهانه جلوگیری از خروج ارز و طلا، قانون اجازه كشت محدود خشخاش و صدور تریاك در 13 اسفند 1347 به تصویب رساندند. در ماده 2 این قانون چنین مقرر گردید: كلیه معاملات(اعم از خارجی و داخلی و نگاهداری و تباری و حمل و نقل مواد افیونی(تریاك – شیره و سایر مشتقات آن)در انحصار دولت خواهد بود) و طبق ماده 4 همین قانون: «برای معتادین به تریاك و مشتقات آن كه سن آنها بیش از 60 سال متجاوز باشد و یا به علت كهولت و بیمار ترك اعتیاد آنان تا مدتی مقدور شناخته نشود كارت سهمیه برای تهیه مواد مخدر از مراكز فروش صادر خواهد شد».  كشاورزان به سرعت شروع به كشت خشخاش در مناطق وسیع نمودند قاچاقچیان نیز با تاسیس لابراتورهای متعدد، ساختن هروئین را آغاز نمودند. كشیدن تریاك در محافل اشرافی با تشریفات مجلل تر از سابق رایج، اطفال معصوم و جوانان غافل به پرتگاه ذلت و مرگ تدریجی كشانده شدند(دانش، 1379). كشت خشخاش تا سال 1324 هجری شمسی ادامه داشت و از آن سال به بعد ممنوع اعلام شد و اداره نظارت بر مواد مخدر بوجود آمد. با این وجود این امر موجب شد تا قاچاقچیان مواد مخدر را به بهای گزافی به فروش اند و از این راه استفاده سرشار و كلانی نصیب خود كنند، بطور اینكه حتی مقامات رسمی مملكتی هم دست اندركار قاچاق مواد مخدر شدند و با استفاده از مصونیت گمركی به حمل و نقل مواد به كشورهای مختلف و داخل كشور پرداختند. از طرفی دیگر عدم همكاری و هماهنگی سایر كشورهای همسایه نیز موجب شد كه این تلاشهای ظاهری نیز برای ریشه كن كردن مواد مخدر راه به جایی نبرد. این امر موجب شد كه علاوه بر تریاك، سایر مواد افیونی و مواد مخدر به ایران سرازیر شود و مواد پرخطرتری چون هروئین و مرفین كه از مشتقات تریاك هستند، مردم مستعد و در معرض خطر را به خود مبتلا كنند(وثوقی، 1376). هروئین كه تا سال 1339 در ایران بازار خوبی نداشت، درست یك سال پس از ممنوعیت كشت خشخاش، به همت یك داروساز ایرانی از طریق آسمان به ایران آورده شد. ورود این ماده و گسترش مصرف آن در كشور همانند سایر نقاط جهان نمود های این معضل را در اجتماع بیشتر آشكار ساخت. در واقع ممنوعیت كشت خشخاش نه تنها اعتیاد را از جامعه دور نكرد، بلكه موجب شد كه مواد مخدری كه خطرات و زیانهای آنها با تریاك قابل مقایسه نبود در جامعه جا باز كنند. ناگفته نماند كه اولین لابراتور تهیه هروئین در ایران در سال 1334 تاسیس شد. در سال 1973 میزان مواد مخدری كه از خرید و فروش ظاهرا غیر قانونی بدست می آمد، بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافت و اولین كشف حشیش مایع در این سال گزارش شده است. حمل مواد مخدر به داخل كشور با قافله های اسب، قاطر، شتر و خودرو و با كمك بعضی از عشایر مرزنشین در شرق كشور و همچنین بدلیل دشواری در تامین امنیت مرزهای طولانی و دوردست و وجود وضعیت طبیعی مناسب برای مخفی شدن باندهای قاچاق از یك سو و پیگیری نكردن نیروهی مسئول از سوی دیگر، موجب می شد كه این امر به آسانی و سهولت انجام پذیرد(آقابخشی، 1378). این مسیر و روند تاریخی باعث افزایش گروه معتادین در سرتاسر ایران شد. اعتیاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 نیز به خاطر فراهم آمدن بعضی از شرایط مساعد از جمله جنگ بین ایران و عراق، تحریم اقتصادی، افزایش بیكاری، گرانی و تورم و سایر مشكلات اجتماعی نیز به اوج خود رسید و آمار معتادین به طور سرسام آوری رو به افزایش نهاد(وثوقی، 1376). در سال 1358 علاوه بر خرید و فروش مواد مخدر، مصرف آن نیز جرم محسوب شد و معتادین به عنوان مجرم دستگیر و برای ترك و بازپروری به مراكز بازپروری و زندانها گسیل شدند. مروری بر آمارهای رسمی معتادین رشد فزاینده این پدیده مخرب را نشان می دهد .در حای كه در سال 1354، رقم معتادین 000/400  نفر بود، نه سال بعد در سال 1363 وزارت بهداشت تعداد معتادین را 000/800 نفر اعلام می دارد كه افزایش صد در صدی را نشان می دهد(گل پرور، 1383). [1] – كریم پور(صادق): روان شناسی اعتیاد. تهران. 1365 ص 44 [2] –  گزارش آقای منبی مشاور سازمان ملل در ایران، اكتبر 1970 ص 3

 • نقشه روستاهای حوضه آبریز رودخانه های بین هراز و قره سو

  نقشه روستاهای حوضه آبریز رودخانه های بین هراز و قره سو نقشه روستاهای حوضه آبریز رودخانه های بین هراز و قره سو , لایه GIS روستاهای حوضه آبریز رودخانه های بین هراز و قره سو , لایه روستاهای حوضه آبریز…

 • شیپ فایل بخشهای شهرستان ملکان

  شیپ فایل بخشهای شهرستان ملکان شیپ فایل بخشهای شهرستان ملکان , نقشه ی بخش های شهرستان ملکان , لایه بخش های شهرستان ملکان , شیپ فایل بخش های شهرستان ملکان , بخش های شهرستان ملکان , نقشه ی جی آی…

 • دانلود پاورپوینت اصول بنیادی حسابداری دولتی

  دانلود پاورپوینت اصول بنیادی حسابداری دولتی دانلود پاورپوینت اصول بنیادی حسابداری دولتی , دانلود پاورپوینت اصول بنیادی حسابداری دولتی , تعریف اصول بنیادی حسابداری دولتی , هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی , (GASB)اصول حسابداری دولتی براساس بیانیه 34 , اصل…

 • آموزش مسائل زندگی مشترک،چگونه یک زندگی موفق داشته باشیم

  آموزش مسائل زندگی مشترک،چگونه یک زندگی موفق داشته باشیم آموزش مسائل زندگی مشترک،چگونه یک زندگی موفق داشته باشیم , دانلود رایگان آموزش مسائل زندگی مشترکچگونه یک زندگی موفق داشته باشیمآموزش زندگی مشترکآموزش مسائل بعد از ازدواج رفتن به سایت اصلی…

 • ترجمه مقاله روش جدید بررسی سرویس تحمل خرابی غیر متمرکز برای محاسبه ابر

  ترجمه مقاله روش جدید بررسی سرویس تحمل خرابی غیر متمرکز برای محاسبه ابر ترجمه مقاله روش جدید بررسی سرویس تحمل خرابی غیر متمرکز برای محاسبه ابر , روش جدید بررسی سرویس تحمل خرابی غیر متمرکز برای محاسبه ابر , A…

 • گزارش کاراموزی شهرداری خرمدره

  گزارش کاراموزی شهرداری خرمدره گزارش کاراموزی شهرداری خرمدره , گزارش کاراموزی شهرداری خرمدره , کاراموزی شهرداری خرمدره , کارورزی شهرداری خرمدره , دانلود گزارش کارآموزی شهرداری خرمدره , شهرداری خرمدره , شهرداری , خرمدره رفتن به سایت اصلی گزارش کاراموزی…

 • بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

  بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده , شبیه سازی رفتن به سایت اصلی                                                            فهرست مطالب عنوان                                                                                                        صفحه مقدمه فصل اول: شناخت و کلیات مبحث اول: شبیه سازی چیست؟ گفتار اول:…

 • پایان نا مه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی درباره پیشرفت درک مطلب شنیداری

  پایان نا مه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی درباره پیشرفت درک مطلب شنیداری پایان نا مه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی درباره پیشرفت درک مطلب شنیداری , پایان نا مه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی درباره پیشرفت…

 • بودجه و نظارت

  بودجه و نظارت بودجه و نظارت , بودجه و نظارت رفتن به سایت اصلی برای دانشجویان مدیریت مالی

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان , دانلود مبانی نظری سلامت روان , پیشینه تحقیق سلامت روان , تحقیق سلامت روان , مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان , مبانی نظری…

 • پاورپوینت روش شناسی در تحقیق و تئوری هایی درباره استفاده از اطلاعات حسابداری

  پاورپوینت روش شناسی در تحقیق و تئوری هایی درباره استفاده از اطلاعات حسابداری پاورپوینت روش شناسی در تحقیق و تئوری هایی درباره استفاده از اطلاعات حسابداری , روش شناسی , تحقیق , تئوری حسابداری رفتن به سایت اصلی ازدیدگاه تئوری…

 • خرید ودانلود مقاله وظایف عمومی مربیان

  خرید ودانلود مقاله وظایف عمومی مربیان خرید ودانلود مقاله وظایف عمومی مربیان , تحقیق و پژوهش , تحقیق و پژوهش علوم تربیتی , تحقیق و پژوهش وظایف عمومی مربیان , تحقیق , دانلود تحقیق و پژوهش , دانلود تحقیق ,…

 • ترجمه مقاله چهارچوب مدیریت کیفیت برای تصمیم گیری مدیریت دولتی

  ترجمه مقاله چهارچوب مدیریت کیفیت برای تصمیم گیری مدیریت دولتی ترجمه مقاله چهارچوب مدیریت کیفیت برای تصمیم گیری مدیریت دولتی , ISO 9001 , سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر فرآیند , مدیریت تصمیم ­گیری دولتی , عملکرد , ISOهای سری…

 • دیتابیس سیستم داروخانه

  دیتابیس سیستم داروخانه دیتابیس سیستم داروخانه , طراحی و برنامه نویسی دیتابیس SQL Server2008 سیستم داروخانه , DarokhanehDB , فایل ورد , سورس SQL , دیتابیس SQL Server2008 , پشتیبان پایگاه داده , سورس SQLدیتابیس , سورسهای حذف , اضافه…

 • پاورپوینت عنکبوتیان

  پاورپوینت عنکبوتیان پاورپوینت عنکبوتیان , عنکبوت , عنکبوتیان , بررسی عنکبوتیان , پاورپوینت عنکبوتیان , انواع عنکبوت رفتن به سایت اصلی بخشی از متن: زیر شاخه عنکبوتیان یا کلیسرداران دارای تنوع و تعدد بسیاری بوده و گرچه پراکندگی گونه‌های آنها…

 • نقشه روستاهای حوضه آبریز رودخانه سفید رود

  نقشه روستاهای حوضه آبریز رودخانه سفید رود نقشه روستاهای حوضه آبریز رودخانه سفید رود , لایه GIS روستاهای حوضه آبریز رودخانه سفیدرود , لایه روستاهای حوضه آبریز رودخانه سفیدرود , نقشه ی روستاهای حوضه آبریز رودخانه سفیدرود , شیپ فایل…

 • پاورپوینت بررسی Microcontroller 8051

  پاورپوینت بررسی Microcontroller 8051 پاورپوینت بررسی Microcontroller 8051 , دانلود پاورپوینت بررسی Microcontroller 8051 , تحقیق بررسی Microcontroller 8051 , مقاله بررسی Microcontroller 8051 , پاورپوینت بررسی Microcontroller 8051 , بررسی Microcontroller 8051 , Microcontroller رفتن به سایت اصلی پاورپوینت…

 • ترجمه مقاله افزایش نقش هنرها در تحصیلات اولیه معلم

  ترجمه مقاله افزایش نقش هنرها در تحصیلات اولیه معلم ترجمه مقاله افزایش نقش هنرها در تحصیلات اولیه معلم , افزایش نقش هنرها در تحصیلات اولیه معلم رفتن به سایت اصلی افزایش نقش هنرها در تحصیلات اولیه معلم خلاصه این مطالعه…

 • پروژه کارآفرینی تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی

  پروژه کارآفرینی تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی پروژه کارآفرینی تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی , پروژه کارافرینی تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی , طرح توجیهی تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی , کارآفرینی تولید و مونتاژ برد…

 • پاورپوینت کاربردهای نظریه یادگیری شناختی در آموزش و پرورش

  پاورپوینت کاربردهای نظریه یادگیری شناختی در آموزش و پرورش پاورپوینت کاربردهای نظریه یادگیری شناختی در آموزش و پرورش , کاربردهای نظریه یادگیری شناختی در آموزش و پرورش رفتن به سایت اصلی —مراحل رشد به ترتیب زیر است : ۱) مرحله‌ی…

 • گزارش کارآموزی شرکت خدمات کامپیوتری

  گزارش کارآموزی شرکت خدمات کامپیوتری گزارش کارآموزی شرکت خدمات کامپیوتری , گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر شرکت خدمات کامپیوتری رفتن به سایت اصلی فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                         صفحه چکیده ............................................................................................................................................................................... 1 مقدمه................................................................................................................................................................................. 2 فصل اول............................................................................................................................................................................ 3 1-1- معرفی محل کارآموزی........................................................................................................................................... 3 1-2-…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره هوش معنوی، سبک های دلبستگی و شادکامی در افراد معتاد و غیر معتاد

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره هوش معنوی، سبک های دلبستگی و شادکامی در افراد معتاد و غیر معتاد مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره هوش معنوی، سبک های دلبستگی و شادکامی در افراد معتاد و غیر معتاد , هوش…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان نهبندان

  نقشه کاربری اراضی شهرستان نهبندان نقشه کاربری اراضی شهرستان نهبندان , نقشه ی کاربری اراضی شهرستان نهبندان , شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان نهبندان , دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان نهبندان , لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان نهبندان…

 • پروژه جایگاه آموزش و كاربرد حسابداری در ایران

  پروژه جایگاه آموزش و كاربرد حسابداری در ایران پروژه جایگاه آموزش و كاربرد حسابداری در ایران , پروژه جایگاه آموزش و كاربرد حسابداری در ایران , دانلود پروژه جایگاه آموزش و كاربرد حسابداری در ایران , مقاله جایگاه آموزش حسابداری…

 • بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی (مقاله کامل رشته مدیریت بازرگانی)

  بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی (مقاله کامل رشته مدیریت بازرگانی) بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی (مقاله کامل رشته مدیریت بازرگانی) , بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود…

 • پروژه کارآفرینی تولید آب میوه به روش صنعتی

  پروژه کارآفرینی تولید آب میوه به روش صنعتی پروژه کارآفرینی تولید آب میوه به روش صنعتی , پروژه کارآفرینی تولید آب میوه به روش صنعتی , خرید پروژه کارآفرینی تولید آب میوه به روش صنعتی , دانلود پروژه کارآفرینی تولید…

 • از آموزش چه انتظاری داریم؟

  از آموزش چه انتظاری داریم؟ از آموزش چه انتظاری داریم؟ , از آموزش چه انتظاری داریم؟ , معرفی برخی سایتها در زمینه نظریه‌های آموزشی , اطلاعاتی پیرامون ‌ارتقای مهارتهای تدریس و كیفیت آموزش عالی , الف) روشهای تدریس , ج)…

 • تحقیق بسته بندی

  تحقیق بسته بندی تحقیق بسته بندی , بسته بندی , بسته بندی مواد غذایی , تحقیق صنایع غذایی , كار تحقیقی صنایع غذایی , دانلود تحقیق كاركردهای بسته بندی , بسته بندی های خاص , مواد اولیه بسته بندی ,…

 • پروپوزال رشته حقوق (اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران)

  پروپوزال رشته حقوق (اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران) پروپوزال رشته حقوق (اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران) , اعاده حیثیت , نظام حقوقی ایران , حیثیت , اعاده حیثیت و سوابق کیفری موثر , اعاده حیثیت در حقوق ایران…

 • صفحه کلید امنیتی

  صفحه کلید امنیتی صفحه کلید امنیتی , برنامه , سی شارپ , صفحه کلید , امنیت رفتن به سایت اصلی فایل مربوط حاوی برنامه ای به زبان سی شارپ میباشد. این برنامه صفحه کلید امنیتی که مشابه همان صفحه کلید…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *