مقاله رشته حقوق درباره معامله

مقاله رشته حقوق درباره معامله

مقاله رشته حقوق درباره معامله , مقاله رشته حقوق درباره معامله

رفتن به سایت اصلی

مقاله رشته حقوق درباره معامله چکیده مطالب : هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد. ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.» مقدمه : معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 ) اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد» و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1) 1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599 مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن (1) 1- رای وحدت رویه 23- 1344/7/26 : « … در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1310 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف حق اجرت المثل گیرنده ندارد رای شعبه دوم نتیجتاً مورد تایید است…» نظریه 7/4780 – 1377/6/124 . ح . ق : مواد قانون مدنی راجع به بیع از ماده (338) الی (463) ، هیچ یک نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله ذکر نکرده و به علاوه طبق اصل (20) قانون اساسی تمام افراد ملت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق هستند و قانونی که معامله با غیر مسلمان را منع کند نیز تاکنون به تصویب نرسیده است. بنابراین رسیدگی و صدور حکم به فسخ معامله در چنین دعوایی مستند قانونی ندارد.

 • پاورپوینت موزاییک

  پاورپوینت موزاییک پاورپوینت موزاییک , موزاییک , پاورپوینت موزاییک , طرز تهیه موزاییک , پاورپوینت تهیه موزاییک رفتن به سایت اصلی در این پاورپوینت به تعریف موزائیک  انواع موزائیک چیست؟موزاییک چگونه ساخته می شود؟ به همراه عکسها و تصاویری موزاییک…

 • پرسشنامه سرمایه اجتماعی

  پرسشنامه سرمایه اجتماعی پرسشنامه سرمایه اجتماعی , پرسشنامه سرمایه اجتماعی دانلود پرسشنامه سرمایه اجتماعی رفتن به سایت اصلی این پرسشنامه دارای 20 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت جهت سنجش سه بعد سرمایه اجتماعی (شناختی، ساختاری و رابطه ای) است. منبع اصلی پرسشنامه در…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق کفایت اجتماعی(فصل دوم تحقیق)

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق کفایت اجتماعی(فصل دوم تحقیق) مبانی نظری و پیشینه تحقیق کفایت اجتماعی(فصل دوم تحقیق) , مبانی نظری و پیشینه تحقیق کفایت اجتماعی(فصل دوم تحقیق) , مبانی نظری و پیشینه کفایت اجتماعی(فصل دوم تحقیق) رفتن به سایت…

 • آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 88

  آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 88 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 88 , نوسان , نسبت قیمت به سود , سود هر سهم , بالاترین و پایین ترین قیمت , حجم سهام…

 • ترجمه مقاله کنترل برداری بدون-سنسورسرعت یک موتور القایی بدون یاتاقان با استفاده از ناظر (Obderver) سرعت معکوس شبکه عصبی مصنوعی

  ترجمه مقاله کنترل برداری بدون-سنسورسرعت یک موتور القایی بدون یاتاقان با استفاده از ناظر (Obderver) سرعت معکوس شبکه عصبی مصنوعی ترجمه مقاله کنترل برداری بدون-سنسورسرعت یک موتور القایی بدون یاتاقان با استفاده از ناظر (Obderver) سرعت معکوس شبکه عصبی مصنوعی…

 • خوردگی در صنایع رنگ شده

  خوردگی در صنایع رنگ شده خوردگی در صنایع رنگ شده , عیوب لایه خشک رنگ عمدتاً مربوط به عدم انتخاب فرمول مناسب رنگ و یا نحو کاربرد و اجرای رنگ آمیزی می باشدخصوصاً در زمان اجرای رنگ آمیزی، عدم رعایت…

 • مدیریت ریسک با استفاده از اوراق مشتقه (اختیار خرید و فروش )در بازار سرمایه

  مدیریت ریسک با استفاده از اوراق مشتقه (اختیار خرید و فروش )در بازار سرمایه مدیریت ریسک با استفاده از اوراق مشتقه (اختیار خرید و فروش )در بازار سرمایه , مدیریت ریسک , اوراق مشتقه رفتن به سایت اصلی بازارهای آتی…

 • پاورپوینت کشاورزی با عنوان معرفی برخی علفهای هرز

  پاورپوینت کشاورزی با عنوان معرفی برخی علفهای هرز پاورپوینت کشاورزی با عنوان معرفی برخی علفهای هرز , پاورپوینت کشاورزی , تحقیق کشاورزی , علفهای هرز , تحقیق پیرامون علفهای هرز , تحقیق درباره علفهای هرز , مقاله درباره علفهای هرز…

 • پاورپوینت تاریخچه کاخ نیاوران

  پاورپوینت تاریخچه کاخ نیاوران پاورپوینت تاریخچه کاخ نیاوران , کاخ , پاورپوینت کاخ , نیاوران , پاورپوینت نیاوران , کاخ نیاوران , پاورپوینت کاخ نیاوران رفتن به سایت اصلی در این پاورپوینت به شرح مطالب زیر به همراه عکسها و…

 • دانلود پاورپوینت استخر پکن - انسان طبیعت معماری

  دانلود پاورپوینت استخر پکن - انسان طبیعت معماری دانلود پاورپوینت استخر پکن - انسان طبیعت معماری , انسان , طبیعت , معماری , سازه در معماری , استخر المپیک پکن رفتن به سایت اصلی  نمونه ای از اسلایدها:

 • دانلود تحقیق آماده تأمین مالی خارج از ترازنامه

  دانلود تحقیق آماده تأمین مالی خارج از ترازنامه دانلود تحقیق آماده تأمین مالی خارج از ترازنامه , دانلود تحقیق آماده با عنوان تأمین مالی خارج از ترازنامه برای برای درسهای بررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری در حسابداری…

 • تحقیق معمار سنان (سینان) وآثار وی

  تحقیق معمار سنان (سینان) وآثار وی تحقیق معمار سنان (سینان) وآثار وی , تحقیق معمار سنان (سینان) وآثار وی , دانلود تحقیق معمار سنان (سینان) , دانلود پروژه معمار سنان (سینان) وآثار وی , مسجد سلیمانیه , دانلود تحقیق مسجد…

 • پاورپوینت تدوین و اجرای استراتژی منابع انسانی

  پاورپوینت تدوین و اجرای استراتژی منابع انسانی پاورپوینت تدوین و اجرای استراتژی منابع انسانی , دانلود پاورپوینت تدوین و اجرای استراتژی منابع انسانی , توسعه استراتژی منابع انسانی , روش شناسایی تدوین استراتژی منابع انسانی , یکپارچه سازی استراتژی منابع…

 • گزارش كارآموزی مجتمع پتروشیمی اراك

  گزارش كارآموزی مجتمع پتروشیمی اراك گزارش كارآموزی مجتمع پتروشیمی اراك , گزارش کاراموزی مجتمع پتروشیمی اراك , کاراموزی مجتمع پتروشیمی اراك , کارورزی مجتمع پتروشیمی اراك , دانلود گزارش کارآموزی مجتمع پتروشیمی اراك , مجتمع پتروشیمی اراك , مجتمع ,…

 • پروپوزال ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی در بین مشتریان

  پروپوزال ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی در بین مشتریان پروپوزال ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی در بین مشتریان , بانکداری الکترونیک , تجارت الکترونیکی , انتقال الکترونیکی وجوه , نکاتی درباره بانکداری الکترونیک , دانلود ,…

 • دانلود پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان ( فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی)

  دانلود پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان ( فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) دانلود پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان ( فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) , عنوان دانلود پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان ( فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر گز

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر گز شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر گز , نقشه محدوده سیاسی شهرستان بندر گز , لایه ی محدوده سیاسی شهرستان بندر گز , نقشه مرز شهرستان بندر گز , شیپ فایل مرز شهرستان…

 • ترجمه مقاله بهینه سازی تولید شکلات از طریق قابلیت ردیابی

  ترجمه مقاله بهینه سازی تولید شکلات از طریق قابلیت ردیابی ترجمه مقاله بهینه سازی تولید شکلات از طریق قابلیت ردیابی , شکلات , قابلیت ردیابی , دانه های کاکائو , کیفیت مواد غذایی , بهینه سازی , زنجیره تامین ,…

 • پروژه کارشناسی رشته حسابداری

  پروژه کارشناسی رشته حسابداری پروژه کارشناسی رشته حسابداری , مقاله , پروژه کارشناسی , حسابداری , سرمایه گذاری , بورس رفتن به سایت اصلی پروژه کارشناسی رشته حسابداری با موضوع : نحوه سرمایه گذاری در تالار منطقه ای بورس بورس…

 • گزارش کارآموزی تسطیح و دادن شیب مناسب به زمین های کشاورزی

  گزارش کارآموزی تسطیح و دادن شیب مناسب به زمین های کشاورزی گزارش کارآموزی تسطیح و دادن شیب مناسب به زمین های کشاورزی , گزارش کاراموزی تسطیح و دادن شیب مناسب به زمین های کشاورزی , کاراموزی تسطیح و دادن شیب…

 • تحقیق (ناصر خسرو و صنایع ادبی در قصاید او)

  تحقیق (ناصر خسرو و صنایع ادبی در قصاید او) تحقیق (ناصر خسرو و صنایع ادبی در قصاید او) , ناصر خسرو , علم بدیع , صنایع ادبی رفتن به سایت اصلی فهرست مطالب فصل اول: زندگی‌نامه ناصر خسرو زندگینامه. 4…

 • پرسشنامه رفتاری کودکان راتر فرم معلم

  پرسشنامه رفتاری کودکان راتر فرم معلم پرسشنامه رفتاری کودکان راتر فرم معلم , پرسشنامه ی رفتاری راتر کودکان , رفتاری راتر کودکان رفتن به سایت اصلی پرسشنامه رفتاری کودکان راتر فرم معلم مشخصات « پرسشنامه رفتاری کودکان راتر فرم معلم…

 • تحقیق بررسی روند روبه کاهش سرمایه اجتماعی

  تحقیق بررسی روند روبه کاهش سرمایه اجتماعی تحقیق بررسی روند روبه کاهش سرمایه اجتماعی , تحقیق علوم اجتماعی , دانلود تحقیق , كار تحقیقی علوم اجتماعی , تحقیق بررسی روند روبه کاهش سرمایه اجتماعی , سرمایه اجتماعی , روند رو…

 • گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی تون (سهامی خاص)

  گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی تون (سهامی خاص) گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی تون (سهامی خاص) , گزارش کاراموزی شرکت داده پردازی تون (سهامی خاص) , کاراموزی شرکت داده پردازی تون (سهامی خاص) , کارورزی شرکت داده پردازی تون (سهامی…

 • متد اندازه گیری هوش

  متد اندازه گیری هوش متد اندازه گیری هوش , متد اندازه گیری هوش , روانشناسی رفتن به سایت اصلی IQ tests There are a number of different methods which purport to measure intelligence, the most famous of which is perhaps…

 • مثنوی معنوی

  مثنوی معنوی مثنوی معنوی , کتاب , مثنوی , معنوی , مولانا رفتن به سایت اصلی این فایل شامل کتاب مثنوی معنوی اثر مولانا میباشد. این کتاب در قالب pdf و در 1144 صفحه آماده گردیده است. که میتواند مورد…

 • 3 تحقیق در مورد آب

  3 تحقیق در مورد آب 3 تحقیق در مورد آب , روش اندازه گیری یون فلزات در آب , علت انبساط غیر عادی آب , بررسی و امکانسنجی کاربرد فرآیند پیشرفته IDEA در تصفیه فاضلاب شهری رفتن به سایت اصلی

 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت قند پیرانشهر در سال 80

  آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت قند پیرانشهر در سال 80 آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت قند پیرانشهر در سال 80 , قیمت , نوسانات , نسبت قیمت به سود , سود هر سهم ,…

 • جزوه ریاضیات موسسه پارسه حاوی مباحث ریاضی 1 (رشته حسابداری)کارشناسی

  جزوه ریاضیات موسسه پارسه حاوی مباحث ریاضی 1 (رشته حسابداری)کارشناسی جزوه ریاضیات موسسه پارسه حاوی مباحث ریاضی 1 (رشته حسابداری)کارشناسی , جزوه ریاضیات موسسه پارسه حاوی مباحث ریاضی 1 (رشته حسابداری)کارشناسی رفتن به سایت اصلی جزوه ریاضیات موسسه پارسه حاوی…

 • پاورپوینت پروژه کارآفرینی پرورش قارچ

  پاورپوینت پروژه کارآفرینی پرورش قارچ پاورپوینت پروژه کارآفرینی پرورش قارچ , پروژه کارافرینی پرورش قارچ , طرح توجیهی پرورش قارچ , کارآفرینی پرورش قارچ , دانلود پروژه پرورش قارچ , دانلود کارآفرینی پرورش قارچ , طرح توجیه فنی پرورش قارچ…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *