مقاله اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی(جایگزینی برای )اوراق قرضه

مقاله اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی(جایگزینی برای )اوراق قرضه

مقاله اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی(جایگزینی برای )اوراق قرضه , تحقیق اوراق اجاره , تحقیق اوراق قرضه , دانلود مقاله , دانلود مقاله اوراق اجاره , دانلود مقاله اوراق قرضه , دانلود مقاله حسابداری , دانلود مقاله فارسی , مگ ایران

رفتن به سایت اصلی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابزارهای سیاست پولی دچار دگرگونی شد. «عملیات بازار باز» یا «انتشار اوراق قرضه»، که امروز از مهمترین ابزارهای سیاست پولی به شمار میآید، به علت مبتنی بودن بر بهره با مشکل قانونی مواجه و از شمار ابزارهای سیاست پولی حذف شد. به دنبال این تحول صاحب نظران پول و بانکداری و اقتصادانان مسلمان به فکر طراحی ابزارهای جایگزینی افتادند که قابلیت و کارایی اوراق قرضه را در نظام بانکداری ربوی داشته باشد. در این مقاله بعد از تبیین جایگاه و اهمیت «عملیات بازار باز» در انجام سیاستهای پولی به نقد و بررسی ابزارهای جایگزین پیشنهاد شده پرداخته و در پایان ابزار جدیدی پیشنهاد میکنیم. ۲- اهمیت عملیات بازار باز زمانی مقامات پولی بانکهای مرکزی، سیاست تنزیل را مهمترین ابزار سیاست پولی میدانستند. بانکها سفتههای مشتریان خود را تنزیل میکردند و سپس آنها را برای دریافت وجه نقد جدید به بانکهای مرکزی میسپردند. به این وسیله هم بانکهای تجاری پاسخگوی تقاضای اعتبار تولیدکنندگان بودند و هم سیاست گذاران پولی(با تغییر در نرخ تنزیل مجدد) حجم اعتبارات بانکی و به دنبال آن حجم پول در اقتصاد را کنترل و هدایت میکردند. این ابزار اگرچه نسبت به تغییر نرخ ذخیره قانونی، با وقفه زمانی کمتری اثر خود را بروز میدهد، ولی با وقفه زمانی قابل توجهی بر متغیرهای اقتصادی است و توان مقابله سریع با ادوار تجاری را ندارد. در این میان سیاست انتشار اوراق قرضه به دلیل سرعت تأثیرگذاری و انعطافپذیری فوقالعاده، میتواند هر زمان و به هر میزان مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه به بانکهای تجاری، ذخایر آنها و در نتیجه قدرت وام دهی آنها را هر قدر که بخواهد کاهش میدهد؛ همچنانکه با فروش اوراق به مردم قدرت خرید آنها را کاهش میدهد. بر عکس با خرید اوراق قرضه قدرت وام دهی بانکها و قدرت خرید مردم را بالا میبرد. از این رو عملیات بازار باز علاوه بر تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری بلند مدت، حربهای در دست مقامات پولی است برای مقابله با بحرانهای تورمی کوتاه مدت و جبران کسریهای بودجه مقطعی. با این حال، عملیات بازار باز از نظر فقهی ماهیتی ربوی دارد؛ چرا که خرید و فروش ابتدایی اوراق، مصداق واضح قرض با بهره و ربا و خرید و فروش ثانوی آن نیز تنزیل دین ناشی از رباست که هر دو حرام و باطل میباشند. اینجاست که ضرورت طراحی ابزارهای جایگزین عملیات بازار باز رخ مینماید. ۳- اصول و معیارهای طراحی ابزارهای جایگزین از آنجا که مسائل پولی خصوصاً ابزارهای مالی از حساسیت زیادی برخوردارند، لازم است در طراحی آنها نهایت دقت به عمل آید و علاوه بر شرط غیر ربوی بودن، خصوصیات زیر نیز در آنها لحاظ شود: الف ـ اوراق مورد نظر باید از لحاظ شکلی و ماهوی با اوراق قرضه هماهنگ بوده تا بتواند در استاندارهای جهانی مورد استفاده قرار گیرد. ب ـ اوراق پیشنهادی باید مطابق با یکی از روشهای تأمین مالی متناسب با ضوابط شرعی (عقود ذکر شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا) صادر گردد. به این معنی که کیفیت انتشار اوراق و نحوه به کارگیری وجوه حاصل، مطابق با مقررات عقود مزبور باشد. ج ـ ضوابط مربوط به نحوه معامله اوراق در بازار ثانویه، کیفیت تقسیم سود، بازپرداخت مبلغ اسمی، به کارگیری وجوه به منظور جلب اعتماد مردم و نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی مشخص گردد.[۱] د ـ قابلیت تجدید انتشار در سررسید را داشته باشد تا در سررسید آن بتوان اوراق جدیدی منتشر و جایگزین کرد. هـ منابع مالی حاصل از فروش اوراق، از امنیت کافی (مثلاً از طریق پوششهای مختلف بیمه) برخوردار باشند. ۴- نقد اوراق جایگزین اوراق قرضه ۱-۴. اوراق قرضه بدون بهره با توجه به حذف بهره از نظام اقتصادی کشور، سادهترین پیشنهاد جایگزین سیاست بازار باز، انتشار اوراق قرضه بدون بهره است. هرچند با توجه به تمایل صاحبان درآمد به حداکثر استفاده از نقدینگی، نمیتوان انتظار داشت از این اوراق در سطح وسیعی استقبال شود؛ دولت میتواند به منظور ایجاد انگیزه جوایزی متناسب با مبلغ اوراق و مدت آنها در نظر بگیرد و تسهیلات بیشتری را برای دارندگان این اوراق قائل شود. به طوری که هر زمان بخواهند، بتوانند آنها را از طریق بانک عامل یا بازار بورس اوراق بهادار به فروش برسانند. تجربه حاصل از فروش اوراق قرضه بدون بهره طی سالهای بعد از انقلاب (و پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا) تجربه مثبتی نبود. در سال ۱۳۵۸ به دولت اجازه داده شد که حداکثر تا مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال اوراق قرضه بدون بهره (بابت مطالبات بانک مرکزی، ناشی از اعتباراتی که به تضمین یا تعهد سازمان برنامه و بودجه اعطا شده بود) منتشر نماید. تمام این اوراق نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و تاکنون معامله نشدهاند. با توجه به مطالب پیشین، میتوان گفت که انتشار اوراق قرضه بدون بهره اگرچه کاملاً با مقررات شرعی انطباق دارد ولی نمیتواند به عنوان ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا نیازمند حس خیرخواهی و کمالات معنوی انسانهاست که اولاً تغییر آن در کوتاه مدت ممکن نیست، ثانیاً از کنترل بانک مرکزی خارج است. علاوه بر این، اوراق قرضه بدون بهره نه تنها قابلیت کنترل حجم پول را ندارد بلکه پدیدهای است که به طور طبیعی در خلاف جهت سیاست پولی عمل میکند. به این ترتیب که در شرایط تورمی(که بانک مرکزی درصدد فروش این اوراق است) مردم برای حفظ ارزش دارایی خود سعی میکنند اوراقی را هم که در دست دارند بفروشند و دارایی خود را به صورت کالاهایی با دوام نگهداری کنند؛ در شرایط رکودی نیز (که بانک مرکزی مایل به خرید این اوراق و تزریق پول به اقتصاد است) دارندگان اوراق قرضه بدون بهره انگیزهای برای فروش ندارند و در آن شرایط سعی میکنند دارایی خود را به صورت اوراق نگهداری کنند. ۲ـ۴. اوراق خرید نسیه دولتی دومین پیشنهادی که از جهات زیادی شبیه اوراق قرضه میباشد، اوراق خرید نسیه دولتی است. بانکهای تجاری، تخصصی و سایر مؤسسات پولی و اعتباری، کالاهای سرمایهای مورد نیاز طرحهای عمرانی و دفاعی دولت را میخرند و آنها را به صورت نسیه به دولت میفروشند. دولت در مقابل خرید آنها به جای پول نقد، اوراق نسیه دولتی که حاکی از بدهی مدتدار دولت به فروشنده است در اختیار بانک و سایر مؤسسات قرار میدهد. سپس از محل فروش طرحها یا از طریق بودجه عمومی، اسناد بدهی خود را به تدریج جمعآوری میکند. از طرفی بانکها و مؤسسات پولی میتوانند اسناد بدهی دولت را که نزد خود نگهداری میکنند، به مردم بفروشند(تنزیل کنند). حال بانک مرکزی میتواند با توجه به شرایط اقتصادی(تورمی یا رکودی) اقدام به خرید یا فروش اوراق نسیه دولتی کرده و نقدینگی را کنترل کند. انگیزه معامله این اوراق از اختلاف قیمت نسیه کالاها با قیمت نقد آنها ناشی میشود و تغییرات نرخ نسیه(درصد اختلاف قیمت خرید نقد و نسیه کالاها) انگیزه بانکها، مؤسسات اعتباری و مردم را در معامله این اوراق کم و زیاد میکند. از آنجا که منافع حاصل از این اوراق، تبدیل به سرمایهگذاری در بخش حقیقی اقتصاد میشود، هیچ اثر سویی در اقتصاد کشور به بار نمیآورد و از این بابت بر اوراق قرضه ترجیح دارد. زیرا در بسیاری از موارد منافع حاصل از فروش آنها صرف هزینههای جاری دولت یا بازپرداخت اوراق قرضه سررسید شده قبلی میگردد. این اوراق از جهاتی مورد انتقاد واقع شدهاند که در موارد زیر خلاصه میشود: الف ـ معامله اول(فروش نسیهای کالا از طرف بانک به دولت و گرفتن سند مالی در مقابل آن) از نظر فقهی هیچ اشکالی ندارد؛ ولی اگر تنزیل در معامله دوم را به معنای استقراض و حواله بدانیم، مستلزم این است که بانک تجاری از بانک مرکزی یا مردم استقراض کرده و بازپرداخت قرض را با دادن سند مالی به دولت حواله کند. در این صورت، تنزیل ماهیت ربوی مییابد که به اجماع همه فقها باطل است. اما اگر تنزیل در معامله دوم را از باب فروش دین بدانیم در صحت یا بطلان آن اختلاف است. برخی از بزرگان چون امام خمینی(ره)[۳] و آیت الله خامنهای[۴] فروش سفته، برات و هر سند مالی را به شخص ثالث به کمتر از مبلغ اسمی جایز نمیدانند. برخی دیگر نظیر آیت الله گلپایگانی(ره)[۵] و آیهٔ الله اراکی(ره)[۶] فروش سفته، برات و اسناد مالی را در صورتی که حاکی از بدهی حقیقی باشد(سند صوری نباشد) جایز میدانند. نتیجه اینکه چنین ابزاری، که تنها به نظر برخی از مجتهدین جایز میباشد نمیتواند ملاک عمل مؤسسهای عمومی چون بانک قرار گیرد.

 • دانلود پاورپوینت تئوریهای مبتنی بر نگرش سیستمی

  دانلود پاورپوینت تئوریهای مبتنی بر نگرش سیستمی دانلود پاورپوینت تئوریهای مبتنی بر نگرش سیستمی , دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری , دانلود پاورپوینت تئوریهای مبتنی بر نگرش سیستمی , تئوریهایی که در نگرش سیستمی مطرح شده اند…

 • گزارش کارآموزی سازمان تامین اجتماعی

  گزارش کارآموزی سازمان تامین اجتماعی گزارش کارآموزی سازمان تامین اجتماعی , گزارش کارآموزی , سازمان تامین اجتماعی رفتن به سایت اصلی فهرست گزارش کارآموزی در تامین اجتماعی: فصل اول شرح دفاتر و فرمهای مورد لزوم دفتر روزنامه حسابهای عمومی دفتر…

 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت قند اصفهان در سال 89

  آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت قند اصفهان در سال 89 آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت قند اصفهان در سال 89 , قیمت , نوسانات , نسبت قیمت به سود , سود هر سهم ,…

 • دانلود پاورپوینت بازاریابی؛ مدیریت رابطه سودمند با مشتری( فصل اول كتاب اصول بازاریابی تالیف كاتلر و آرمسترانگ ترجمه بهمن فروزنده)

  دانلود پاورپوینت بازاریابی؛ مدیریت رابطه سودمند با مشتری( فصل اول كتاب اصول بازاریابی تالیف كاتلر و آرمسترانگ ترجمه بهمن فروزنده) دانلود پاورپوینت بازاریابی؛ مدیریت رابطه سودمند با مشتری( فصل اول كتاب اصول بازاریابی تالیف كاتلر و آرمسترانگ ترجمه بهمن فروزنده)…

 • مبانی نظری روش تدریس و ارتباط تدریس و یادگیری و روش تدریس بدیعه پردازی (نوآفرینی) و روش تدریس ایفای نقش

  مبانی نظری روش تدریس و ارتباط تدریس و یادگیری و روش تدریس بدیعه پردازی (نوآفرینی) و روش تدریس ایفای نقش مبانی نظری روش تدریس و ارتباط تدریس و یادگیری و روش تدریس بدیعه پردازی (نوآفرینی) و روش تدریس ایفای نقش…

 • پیاده سازی چند وزیر با سه الگوریتم ژنتیک، عقبگرد و تپه نوردی

  پیاده سازی چند وزیر با سه الگوریتم ژنتیک، عقبگرد و تپه نوردی پیاده سازی چند وزیر با سه الگوریتم ژنتیک، عقبگرد و تپه نوردی , queen , C , برنامه نویسی رفتن به سایت اصلی پروژه درس هوش مصنوعی که…

 • طراحی مدل ماکتی موتور مولد انرژی

  طراحی مدل ماکتی موتور مولد انرژی طراحی مدل ماکتی موتور مولد انرژی , Guascor SFGM 560 , Solidworks assembly , مدل سه بعدی , power generator , ماکت , مدل با کیفیت رفتن به سایت اصلی طرحی که پیش رو…

 • پرسشنامه استاندارد سنجش دعاها

  پرسشنامه استاندارد سنجش دعاها پرسشنامه استاندارد سنجش دعاها , پرسشنامه استاندارد سنجش دعاها , استاندارد سنجش دعاها رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش دعاها، در قالب word  و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی…

 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه یازدهم آپارتمان مسکونی مدرن 16 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری طبقه یازدهم آپارتمان مسکونی مدرن 16 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش فایل اتوکد پلان معماری طبقه یازدهم آپارتمان مسکونی مدرن 16 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش , نقشه , پلان , نقشه اتوکد ,…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت خودروسازی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت خودروسازی مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت خودروسازی , مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت خودروسازی , مبانی نظری و پیشینه صنعت خودروسازی رفتن به سایت اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت خودروسازی …

 • تحقیق درس آموزش مفاهیم قرآنی به کودکان پیش دبستانی

  تحقیق درس آموزش مفاهیم قرآنی به کودکان پیش دبستانی تحقیق درس آموزش مفاهیم قرآنی به کودکان پیش دبستانی , آموزش مفاهیم قرانی , کدکان پیش دبستانی , رشته مدیریت خانواده , کارشناسی مدیریت خانواده , تحقیق درس مفاهیم قرانی ,…

 • بهترین و جامع ترین تحقیق در مورد قانون بودجه سال 1385 کل کشور

  بهترین و جامع ترین تحقیق در مورد قانون بودجه سال 1385 کل کشور بهترین و جامع ترین تحقیق در مورد قانون بودجه سال 1385 کل کشور , قانون , بودجه , سال 1385 , کل کشور , قانون بودجه سال…

 • پاورپوینت مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی

  پاورپوینت مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی پاورپوینت مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی , دانلود پاورپوینت مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی , مبانی نظری حاکم بر حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی , مفهوم مسئولیت…

 • مبانی نظری هویت سازمانی وشکل گیری آن

  مبانی نظری هویت سازمانی وشکل گیری آن مبانی نظری هویت سازمانی وشکل گیری آن , مبانی نظری هویت سازمانی , مبانی نظری , هویت سازمانی , مبانی نظری هویت سازمانی وشکل گیری آن رفتن به سایت اصلی مبانی نظری هویت…

 • پروتکل جلسات آموزشی درمان فراشناختی (MCT)

  پروتکل جلسات آموزشی درمان فراشناختی (MCT) پروتکل جلسات آموزشی درمان فراشناختی (MCT) , پروتکل جلسات آموزشی درمان فراشناختی (MCT) , دانلود پروتکل جلسات آموزشی درمان فراشناختی (MCT) , پکیج پروتکل جلسات آموزشی درمان فراشناختی (MCT) , پروتکل , جلسات آموزشی…

 • تحقیق بازی کودکان

  تحقیق بازی کودکان تحقیق بازی کودکان , تحقیق بازی کودکان , پروژه تحقیق بازی کودکان , دانلود رفتن به سایت اصلی بازی بچه ها را به«بازی» نگیریم (شماره 122) بازی کودکان را به بازی نگیریم (شماره 126) فعالیت بدنی و…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان شهریار

  نقشه کاربری اراضی شهرستان شهریار نقشه کاربری اراضی شهرستان شهریار , نقشه ی کاربری اراضی شهرستان شهریار , شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان شهریار , دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان شهریار , لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان شهریار…

 • کارآفرینی رستوران مک دونالد

  کارآفرینی رستوران مک دونالد کارآفرینی رستوران مک دونالد , کارآفرینی مک دونالد کارآفرینی رستوران مک دونالددانلود کارآفرینی رستوران مک دونالددانلود کارآفرینیدانلود پروژه کارآفرینیدانلود پروژه کارآفرینی مک دونالددانلود پروژه کامل و جامع کارآفرینیپروژه کارآفرینیکارآفرینیمک دونالددانلود کارآفرینی رستوران مک دونالد رفتن به…

 • آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت درخشان تهران در سال 85

  آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت درخشان تهران در سال 85 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت درخشان تهران در سال 85 , نوسان , نسبت قیمت به سود , سود هر سهم , بالاترین و پایین ترین قیمت ,…

 • پلان معماری ساختمان مسكونی 180 متری

  پلان معماری ساختمان مسكونی 180 متری پلان معماری ساختمان مسكونی 180 متری , پلان اتوكد , نقشه های معماری , پلان ساختمان مسكونی , اتوكد , معماری , نقشه اتوكد , دانلود پلان معماری , پلان آماده معماری , نقشه…

 • پاورپوینت اعتبارات اسنادی

  پاورپوینت اعتبارات اسنادی پاورپوینت اعتبارات اسنادی , دانلود پاورپوینت اعتبارات اسنادی , تعریف اعتبار اسنادی , حسابداری اعتبار اسنادی , طرفهای اعتبار اسنادی , روش اعتبار اسنادی , مراحل گشایش اعتبار اسنادی , مراحل انجام كار در یك اعتبار اسنادی…

 • پاورپوینت کار و کارگر

  پاورپوینت کار و کارگر پاورپوینت کار و کارگر , پاورپوینت کار و کارگر رفتن به سایت اصلی در اول ماه مه 1886، پلیس شیکاگو با حمله به تظاهرات گسترده کارگران، که برای هشت ساعت کار در روز، و حق تشکیل…

 • روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

  روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران , روابط مالی زن و شوهر , حقوق ایران رفتن به سایت اصلی فهرست مطالب مقدمه........................................................................................................ بخش اول- مهر و مسائل پیرامون آن................................................................... فصل…

 • تحقیق تقسیم بندی جامعه ایران

  تحقیق تقسیم بندی جامعه ایران تحقیق تقسیم بندی جامعه ایران , تحقیق تاریخ , دانلود تحقیق , كار تحقیقی تاریخ , تاریخ , تحقیق تقسیم بندی جامعه ایران , تقسیم بندی , تقسیم بندی جامعه , جامعه ایرانی , تقسیم…

 • پاورپوینت ریسک های اموال و دارایی

  پاورپوینت ریسک های اموال و دارایی پاورپوینت ریسک های اموال و دارایی , دانلود پاورپوینت ریسک های اموال و دارایی , تعریف اموال , طبقه بندی ریسک های اموال ودارایی , طبقه بندی ریسک از لحاظ منشا ایجاد خسارت ,…

 • مقایسه روش­های احتمالی بر پایه زمان برای محاسبه مقدار ذخیره انرژی لازم برای مصرف کننده منفصل از شبکه (شبکه قدرت سراسری)

  مقایسه روش­های احتمالی بر پایه زمان برای محاسبه مقدار ذخیره انرژی لازم برای مصرف کننده منفصل از شبکه (شبکه قدرت سراسری) مقایسه روش­های احتمالی بر پایه زمان برای محاسبه مقدار ذخیره انرژی لازم برای مصرف کننده منفصل از شبکه (شبکه…

 • تاکسی تلفنی

  تاکسی تلفنی تاکسی تلفنی , برنامه , سی شارپ , تاکسی رفتن به سایت اصلی فایل مربوط حاوی برنامه ای به زبان سی شارپ میباشد. برنامه مربوط, برنامه تاکسی تلفنی میباشد که از تعدادی فرم به عنوان فرم لاگین, فرم…

 • مبانی نظری فناوری اطلاعات وارتباط ت، جامعه اطلاعاتی، شکاف دیجیتالی، اضطراب رایانه

  مبانی نظری فناوری اطلاعات وارتباط ت، جامعه اطلاعاتی، شکاف دیجیتالی، اضطراب رایانه مبانی نظری فناوری اطلاعات وارتباط ت، جامعه اطلاعاتی، شکاف دیجیتالی، اضطراب رایانه , مبانی نظری فناوری اطلاعات وارتباط ت , جامعه اطلاعاتی , شکاف دیجیتالی , اضطراب رایانه…

 • مبانی نظری سیستم اطلاعات حسابداری (AIS)

  مبانی نظری سیستم اطلاعات حسابداری (AIS) مبانی نظری سیستم اطلاعات حسابداری (AIS) , مبانی نظری سیستم اطلاعات حسابداری (AIS) , مبانی نظری , سیستم اطلاعات حسابداری (AIS) , مبانی نظری اطلاعات حسابداری (AIS) رفتن به سایت اصلی مبانی نظری سیستم…

 • پرسشنامه‌ی عدالت زناشویی

  پرسشنامه‌ی عدالت زناشویی پرسشنامه‌ی عدالت زناشویی , پرسشنامه‌ی عدالت زناشویی , عدالت زناشویی رفتن به سایت اصلی پرسشنامه‌ی عدالت زناشویی مشخصات « پرسشنامه‌ی عدالت زناشویی » روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 13 سوالی نوع فایل:…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *