مبانی نظری و پیشینه تحقیق جانشین پروری (فصل دوم تحقیق)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جانشین پروری (فصل دوم تحقیق)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جانشین پروری (فصل دوم تحقیق) , مبانی نظری و پیشینه تحقیق جانشین پروری (فصل دوم تحقیق) , مبانی نظری و پیشینه جانشین پروری (فصل دوم تحقیق)

رفتن به سایت اصلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جانشین پروری (فصل دوم تحقیق) وضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع :                           دارد (به شیوه APA) نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc قسمتی از مبانی نظری متغیر: تاریخچه انتخاب جانشین مناسب به هزاران سال پیش، زمانی كه پادشاهان قبل از مرگ خود به فكرانتخاب جانشینی برای اداره مملكت بعد از خود می افتادند باز می گردد. خانواده كشاورزانِ مالك هم به نوبه خود همواره درگیر مسأله جانشینی بوده اند و زمین معمولا به جانشینی ارث میرسیده كه از نظر نوبت تولد، جنسیت و مهارتهای خاص، امتیازاتی داشته باشد.فایول (1916) از جمله اولین نویسندگانی است كه نیاز به برنامه ریزی جانشین پروری را در سازمان ها شناسایی کرد.یکی از 14 نکته مدیریت کلاسیک فایول که برای اولین بار در اوایل قرن بیستم بیان شد آن است كه مدیریت برایتداوم ثبات شغلی كاركنان مسؤولیت دارد. فایول اعتقاد داشت که اگر این نیاز فراموش شود، سرانجام سمتهایکلیدیتوسطکارکنانیکهبهروشغلطآمادهشدهاند،اشغالخواهد  شد.( بخشی ، 1387 ) بخشقابلتوجهیازادبیاتحوزهجانشینپروریبهجانشینیرهبریسازماناشاره دارد؛ در این خصوصکنسر وسیورا (1995)سه فازمتمایز را در تحقیقات مربوط به جانشینی رهبری در مطالعات جامع خود شناسایی نمودند: دهه 1960، فاز ظهور مطالعات این حوزه كه در آن، توجه محققان بر خاستگاه جانشین، ارتباط اندازه سازمان و نرخ جانشینی، نرخ جانشینی و عملكرد سازمانپسازجانشینیوشرایطرخدادجانشینیمتمركزبود. دردهه 70 بافازرشدمطالعات،تلاشهایمحققانعلاوهبرخاستگاهجانشین،برویژگی هایجانشین،تناوبانتخابجانشین،ارتباطجانشینانوهیأتمدیرهوچارچوبوگونهشناسی جانشینی متمركز بود. در دهه های 80 و 90 ، یعنی فازهای مرور مطالعات و رشد فزاینده تحقیقات مربوطه، محققان، حوزه هایی مانند واكنش بازار سهام به تغییر مدیریت سازمان، برنامه ریزی جانشین پروری، فرایند جانشین پروری، نتایج جانشینی، و تطابق مدیران را مورد توجه قرار دادند. همانطور كه مشخص است نیاز به برنامه ریزی سیستماتیك برای جانشین پروری و نگاه فرآیندی به آن ، از دهه 80 به بعد مورد توجه خاص قرار گرفته است.( اتحادنژاد ، 1380 ) مفهوم شناسی جانشین پروری در مورد جانشین پروری تعاریف مختلفی وجود دارد. هوانگ ( 2001)جانشین پروری را همانند امتداد جانشینی تخت سلطنتی بر طبق برنامه ریزی فرد قبلی می داند. جانشینپروریدربرگیرندهانتخابمناسبترینکارکنان برای احراز پست های بالاتر مدیریتی در سازمان ها از میان جمعی از کاندید های با مهارت است. این تعریف تنها به انتخاب افراد با مهارت اشاره دارد اما در مورد این که این افراد چگونه و به چه دلیل انتخاب می شوند توضیحی نمی دهند.(حسینینیا ، 1385 ) کیوین ( 2006)در یک تعریف دیگر جانشین پروری را عبارتازبرنامهریزیبرایجایگزینهایبالقوه سمتهایفعلیرهبری درسازمانهایپیشروجهان می داند.مدیریتجانشینپروری ازطریقفرآیندیانجاممیپذیردکهمدیریتاستعدادنامدارد. از طریق این فرآیند استعداد های انسانی سازمان برای تصدی مشاغل و مناصب کلیدی در سال های آینده شناسایی شده و از طریق برنامه های متنوع آموزشی به تدریج برای به عهده گرفتن این مشاغل و مسئولیت ها آماده می شوند. در این سازمان ها فرض بر این است همه کارکنان دارای استعداد ها و شایستگی هایی هستند اما به دلیل وجود آمدن برخی محدودیت ها آن ها فقط می توانند روی آن گروه از کارکنان خود که دارای استعداد های برتر و مرتبط با جهت گیری های استراتژیک سازمان هستند سرمایه گذاری های بلند مدت انجام دهند. ( نصیری ، 1389 )

 • پروژه كار‏آفرینی طراحی و تاسیس اغذیه فروشی زنجیره ای

  پروژه كار‏آفرینی طراحی و تاسیس اغذیه فروشی زنجیره ای پروژه كار‏آفرینی طراحی و تاسیس اغذیه فروشی زنجیره ای , پروژه کارافرینی طراحی و تاسیس اغذیه فروشی زنجیره ای , طرح توجیهی طراحی و تاسیس اغذیه فروشی زنجیره ای , کارآفرینی…

 • مقاله کارشناسی ارشد درباره روسپی گری فحشا

  مقاله کارشناسی ارشد درباره روسپی گری فحشا مقاله کارشناسی ارشد درباره روسپی گری فحشا , مقاله کارشناسی ارشد درباره روسپی گری فحشا , روسپی گری فحشا , فحشا , روسپی گری , دانلودمقاله کارشناسی ارشد درباره روسپی گری فحشا رفتن…

 • مقیاس نشخوار ذهنی- تامل

  مقیاس نشخوار ذهنی- تامل مقیاس نشخوار ذهنی- تامل , مقیاس نشخوار ذهنی تامل , نشخوار ذهنی تامل رفتن به سایت اصلی مقیاس نشخوار ذهنی- تامل مشخصات « پرسشنامه مقیاس نشخوار ذهنی - تامل » روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس…

 • بررسی نقش رسانه‌های جمعی(با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان

  بررسی نقش رسانه‌های جمعی(با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان بررسی نقش رسانه‌های جمعی(با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان , بررسی نقش رسانه‌های جمعی(با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان , آیا تلویزیون…

 • دانلود پاورپوینت معمارى جهان (بیزانس)

  دانلود پاورپوینت معمارى جهان (بیزانس) دانلود پاورپوینت معمارى جهان (بیزانس) , دانلود پاورپوینت معمارى جهان (بیزانس) رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت معمارى جهان (بیزانس)این پاورپوینت در 29 اسلاید می باشد. خلاصه ای از اسلایدها بصورت تصویری در لینک زیر…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی بازاریابی داخلی و بازاریابی بین المللی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی بازاریابی داخلی و بازاریابی بین المللی مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی بازاریابی داخلی و بازاریابی بین المللی , مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی بازاریابی داخلی و بازاریابی بین المللی…

 • پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس

  پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس , پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس , سبک مدیریت کلاس درس رفتن به سایت اصلی پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش، پرسشنامه و از نوع…

 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول آپارتمان مسکونی 4 طبقه 8 واحدی با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول آپارتمان مسکونی 4 طبقه 8 واحدی با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول آپارتمان مسکونی 4 طبقه 8 واحدی با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش…

 • گزارش کار اموزی شرکت کامپیوتری

  گزارش کار اموزی شرکت کامپیوتری گزارش کار اموزی شرکت کامپیوتری , شرح کلی فعالیت های که در آن شرکت انجام می شود , فعالیت های مرتبط با رشته تحصیلی , 21 مشکل 1 , راحل سریع 2 , اداره ای…

 • بررسی حقوق زن

  بررسی حقوق زن بررسی حقوق زن , بررسی حقوق زن , دانلود , پروژه , حقوق زن , نکاح , طلاق , ازدواج رفتن به سایت اصلی 1. خلاصه بی‌شک یافته‌های علمی دانش فراوانی از چگونگی تحولات زندگی انسان‌ها از…

 • طراحی و راه اندازی شبکه مــرکز بهداشت و درمان پارس آباد

  طراحی و راه اندازی شبکه مــرکز بهداشت و درمان پارس آباد طراحی و راه اندازی شبکه مــرکز بهداشت و درمان پارس آباد , Edraweطراحی شبکه , ارزیابی و تشخیص محیط شبکه , نقشه عملیاتی , نقشه فیزیکی طبقه ها ,…

 • اکانت یکساله سیستم آزمون مجازی استخدامی

  اکانت یکساله سیستم آزمون مجازی استخدامی اکانت یکساله سیستم آزمون مجازی استخدامی , اکانت یکساله , یوزر و پسورد فروشی , آزمون مجازی استخدامی , آزمون آنلاین استخدامی , شرکت در آزمون آنلاین استخدامی , ده هزار سوال استخدامی ,…

 • بررسی علل و انگیزه های گرایش جوانان به رشته های فنی و حرفه ای

  بررسی علل و انگیزه های گرایش جوانان به رشته های فنی و حرفه ای بررسی علل و انگیزه های گرایش جوانان به رشته های فنی و حرفه ای , بررسی علل و انگیزه های گرایش جوانان به رشته های فنی…

 • شیپ فایل بخشهای شهرستان املش

  شیپ فایل بخشهای شهرستان املش شیپ فایل بخشهای شهرستان املش , نقشه ی بخش های شهرستان املش , لایه بخش های شهرستان املش , شیپ فایل بخش های شهرستان املش , بخش های شهرستان املش , نقشه ی جی آی…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت روابط کار و مذاکرات دسته جمعی

  دانلود پاورپوینت مدیریت روابط کار و مذاکرات دسته جمعی دانلود پاورپوینت مدیریت روابط کار و مذاکرات دسته جمعی , جنبش کارگری , چرا کارگران را سازمان دهی می نمایند؟ , اتحادیه ها چه می خواهند؟چه هدف هایی دارند؟ , فدراسیون…

 • پرسشنامه همبستگی خانواده

  پرسشنامه همبستگی خانواده پرسشنامه همبستگی خانواده , پرسشنامه همبستگی خانواده , همبستگی خانواده رفتن به سایت اصلی پرسشنامه همبستگی خانواده در این تحقیق برای جمع آوری داده های مورد نیاز در زمینه همبستگی خانواده از پرسشنامه ای که توسط بی…

 • مقاله بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 12-7 ساله

  مقاله بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 12-7 ساله مقاله بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 12-7 ساله , بررسی…

 • مبانی نظری ابزارهای الکترونیک، بیمه الکترونیک، تجارت الکترونیک

  مبانی نظری ابزارهای الکترونیک، بیمه الکترونیک، تجارت الکترونیک مبانی نظری ابزارهای الکترونیک، بیمه الکترونیک، تجارت الکترونیک , مبانی نظری ابزارهای الکترونیک , بیمه الکترونیک , تجارت الکترونیک , مبانی نظری ابزارهای الکترونیک , مبانی نظری تجارت الکترونیک , مبانی نظری…

 • پاورپوینت مراحل توسعه مدیریت

  پاورپوینت مراحل توسعه مدیریت پاورپوینت مراحل توسعه مدیریت , پاو پوینت مراحل توسعه مدیریت رفتن به سایت اصلی مقدمه   مراحل توسعۀ مدیریت : تعاریف واهداف مدیریت منابع انسانی وظایف مدیریت منابع انسانی استراتزیهای بهره وری عبارتند از : رضایت…

 • طراحی قسمتی از سایت آموزش دانشگاه

  طراحی قسمتی از سایت آموزش دانشگاه طراحی قسمتی از سایت آموزش دانشگاه , طراحی قسمتی از سایت آموزش دانشگاه رفتن به سایت اصلی فهرست مطالب مقدمه 1 فصل اول 2 مقدمه: 3 PHP چیست؟ 3 به چه دلیلی از PHP…

 • گزارش کارآموزی كنترل كیفیت (M.S.A, S.P.C)شركت صنعتی مددرویان

  گزارش کارآموزی كنترل كیفیت (M.S.A, S.P.C)شركت صنعتی مددرویان گزارش کارآموزی كنترل كیفیت (M.S.A , S.P.C)شركت صنعتی مددرویان , گزارش کاراموزی كنترل كیفیت (MSA SPC)شركت صنعتی مددرویان , کاراموزی كنترل كیفیت (MSA SPC)شركت صنعتی مددرویان , کارورزی كنترل كیفیت (MSA SPC)شركت…

 • مقدمه‌ای بر منابع تغذیه سوئیچینگ Switching power Supply

  مقدمه‌ای بر منابع تغذیه سوئیچینگ Switching power Supply مقدمه‌ای بر منابع تغذیه سوئیچینگ Switching power Supply , مقدمه‌ای بر منابع تغذیه سوئیچینگ Switching power Supply رفتن به سایت اصلی مقدمه‌ای بر منابع تغذیه سوئیچینگ Switching power Supply منبع تغذیه سوئیچینگ…

 • تاثیر رطوبت بر افزایش دمای مقره­ های کامپوزیت در سیستم قدرت

  تاثیر رطوبت بر افزایش دمای مقره­ های کامپوزیت در سیستم قدرت تاثیر رطوبت بر افزایش دمای مقره­ های کامپوزیت در سیستم قدرت , Composite insulator local heating infrared imaging moisture , dielectric losses رفتن به سایت اصلی Effect of Moisture…

 • پرسشنامه طرح واره نقص/شرم یانگ

  پرسشنامه طرح واره نقص/شرم یانگ پرسشنامه طرح واره نقص/شرم یانگ , پرسشنامه طرح واره نقصشرم یانگ , طرح واره نقصشرم یانگ رفتن به سایت اصلی پرسشنامه طرح واره نقص/شرم یانگ مشخصات « پرسشنامه طرح واره نقص/شرم یانگ » روایی و…

 • بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین‌المللی با تأکید بر مقاله های مندرج در نمایه‌های استنادی

  بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین‌المللی با تأکید بر مقاله های مندرج در نمایه‌های استنادی بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین‌المللی با تأکید بر مقاله های مندرج در نمایه‌های استنادی , کتابداران ایرانی در سطح بین…

 • پرسشنامه دشواری در نظم بخشی هیجانی

  پرسشنامه دشواری در نظم بخشی هیجانی پرسشنامه دشواری در نظم بخشی هیجانی , پرسشنامه دشواری در نظم بخشی هیجانی , دشواری در نظم بخشی هیجانی DERS رفتن به سایت اصلی پرسشنامه دشواری در نظم بخشی هیجانی DERS در 3 صفحه…

 • راهنمای استفاده از فیسبوک برای والدین

  راهنمای استفاده از فیسبوک برای والدین راهنمای استفاده از فیسبوک برای والدین , راهنما , استفاده , فیسبوک , والدین رفتن به سایت اصلی این فایل حاوی راهنمای استفاده از فیسبوک برای والدین میباشد. که نوشته آنی کولیر و ترجمه…

 • پاورپوینت شناسائی و پرورش منابع انسانی خلاق در سازمان

  پاورپوینت شناسائی و پرورش منابع انسانی خلاق در سازمان پاورپوینت شناسائی و پرورش منابع انسانی خلاق در سازمان , دانلود پاورپوینت شناسائی و پرورش منابع انسانی خلاق در سازمان , تعریف خلاقیت , عوامل مؤثر در خلاقیت افراد , نوآوری…

 • طرح مطالعه و امکان سنجی احداث واحد تولید غذای کودک ( شیر سویا)

  طرح مطالعه و امکان سنجی احداث واحد تولید غذای کودک ( شیر سویا) طرح مطالعه و امکان سنجی احداث واحد تولید غذای کودک ( شیر سویا) , طرح مطالعه و امکان سنجی احداث واحد تولید غذای کودک ( شیر سویا)…

 • تکنیک های قالبسازی (تحقیق)

  تکنیک های قالبسازی (تحقیق) تکنیک های قالبسازی (تحقیق) , تکنیک های قالبسازی رفتن به سایت اصلی فهرست مطالب عنوان     صفحه     تکنیک های قالب سازی                                                           1 ریخته گری                                                                                            2 فرایند ریخته گری                                                                                 2 ریخته گری در ماسه                                                                             3 ریخته گری…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *