كارآفرینی

كارآفرینی

كارآفرینی , كارآفرینی

رفتن به سایت اصلی

فهرست مطالب مقدّمه. 1 فصل اول: کلیات 3 تاریخچه ی كارآفرینی: 4 سابقۀ كارآفرینی درایران: 5 تعاریف ومفهوم كارآفرینی: 6 نقش دولت درتوسعۀ كارآفرینی: 7 علل اهمیت كارآفرینی: 9 كار گروهی شروع كارآفرینی: 10 كارآفرینی اجتماعی.. 11 مفهوم‌ و معنای‌ كارآفرینان‌ اجتماعی.. 12 عناصر كارآفرینی‌ اجتماعی‌ 14 مراحل توسعه کارآفرینی توسط خانواده: 17 كارآفرینی و ایجاداشتغال.. 19 گامهای حمایتی.. 21 کارآفرینی  در اسلام. 23 فصل دوم: خلاقیت و نوآوری 27 مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری.. 28 تفاوت خلاقیت و نوآوری.. 29 فرآیند خلاقیت و نوآوری.. 31 تكنیك‌های خلاقیت و نوآوری.. 32 شرایط ایجاد خلاقیت و نوآوری.. 33 ویژگیهای افراد خلاق و نوآور 34 ویژگی سازمانهای خلاق و نوآور 35 کارآفرینی خلاق.. 36 تعریف خلاقیت کارآفرینانه. 37 انگیزه برای خلاقیت… 38 موانع خلاقیت: 41 موانع محیطی خلاقیت: 42 موانع سازمانی خلاقیت: 42 موانع فرهنگی خلاقیت: 43 موانع فردی: 44 اصول نواوری.. 45 آنچه باید انجام دهیم.. 45 آنچه نباید انجام دهیم.. 46 سه شرط.. 47 منابع نوآوری.. 47 ناسازگاریها 50 نیازهای فرآیندی.. 51 تغییرات صنعت و بازار 52 تغییر ویژگیهای جمعیت… 53 10عامل مهم شكست نوآوری.. 55 DNA نوآوری.. 59 اقدامات عملی برای سلامت سیستم نوآوری.. 65 فصل سوّم: میل به موفقیت و پیشرفت 67 میل به موفقیت و پیشرفت (توفیق طلبی) 68 گام‌های مؤثردستیابی به موفقیت: 68 گام نخست :قدرشناسی.. 68 گام دوم: آگاهی.. 69 گام سوم: پیشرفت… 70 گام چهارم: به دنبال واقعیات زندگی باشید: 71 گام پنجم: تصوركردن.. 71 گام ششم: هدفمندی.. 72 گام هفتم: دیگران رابرای موفقیتی كه بدست آورده اید سهیم كنید0. 72 10سوء تعبیرازموفقیت: 73 ضرورت دست یافتن به موفقیت… 75 فصل چهارم :دسترسی به منابع مالی 81 دسترسی به منابع مالی: 82 منابع تامین مالی کارآفرینان.. 82 1- منابع خصوصی تامین مالی: 83 2 – منابع تامین مالی از طریق بدهی (استقراض) 84 3 – منابع تامین مالی از طریق سرمایه (حقوق صاحبان سهام ) 90 4 – منابع داخلی تامین مالی.. 94 فصل پنجم: ریسک پذیری 98 ریسك پذیری.. 99 سوانح و ریسك‌های وابسته به آن برای یك سازمان: 100 ریسك‌های واقعی و ریسكهای تجاری: 100 ریسكهای وابسته و ریسكهای ناوابسته: 101 ریسك‌های استراتژیك: 101 چارچوب مدیریت ریسك: 103 یك استراتژی جامع.. 104 فصل ششم:خوش بینی 106 خوش بینی (دیدگاه و نگرش مثبت) 107 دلیل علمی خوش بینی: 107 تفسیرخوش بینان ازاتفاقات بد: 107 قدرت چشم  انداز مثبت: 108 آموختن بهره گیری ازگرفتاری: 109 امیدواری راعادت خود ساختن: 109 چگونه میتوان به طورسنجیده امید راپرورش داد: 109 فصل هفتم: سایر ویژگیها 111 قدرت تحمل ابهام: 112 ارتباط ریسك پذیری و قدرت تحمل ابهام: 112 كانون كنترل : 113 پشتكار 114 صبر و شكیبایی.. 114 استقلال طلبی.. 115 هدفمندی.. 115 توانایی ایجاد ارتباط: 116 پیشرفت در رقابت و حرفه تان شامل 6 مرحله اساسی می‌باشد: 116 اعتماد به نفس…. 120 احساس مسئولیت: 122 سخن آخر : 124 تحول فرهنگی : 124 فرهنگ كارآفرینی از بعد فردی : 125 ویژگیهای سازمانهای كارآفرین.. 126 تحول اجتماعی: 126 تحول اقتصادی : 127 چگونه دیدگاهتان را تغییر دهید : 127 زندگی  کارآفرینانه. 128

 • عنوان کارآموزی : نواع مالیات

  عنوان کارآموزی : نواع مالیات عنوان کارآموزی : نواع مالیات , تشكیل سازمان امورمالیاتی , نظام جامع مالیاتی , شرح وظایف سازمان , نواع مالیات , مالیات بر اشخاص حقوقی , مالیات بر درآمد مشاغل , رسیدگی و نحوه تعیین…

 • بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات

  بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات , بررسی ایمن ترین , مسیر از منظر نرخ تصادفات رفتن به سایت اصلی بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات فهرست مطالب:…

 • دستگاه اسپکتروفتومتری

  دستگاه اسپکتروفتومتری دستگاه اسپکتروفتومتری , اسپكتروفتومتری , طیف سنج , دستگاه آزمایشگاهی , نتایج آزمایش‌ , واكنش , نوع End point , میزان جذب , عبور طول موج‌ مشخص , انرژی تابشی نور , محلول , اندازه گیری , افزایش…

 • پرسشنامه استاندارد شخصیتی چند جنبه ای (برن رویتر)

  پرسشنامه استاندارد شخصیتی چند جنبه ای (برن رویتر) پرسشنامه استاندارد شخصیتی چند جنبه ای (برن رویتر) , پرسشنامه استاندارد شخصیتی چند جنبه ای (برن رویتر) , استاندارد شخصیتی چند جنبه ای (برن رویتر) رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد …

 • فایل اتوکد پلان تیپ طبقات ساختمان آپارتمان 4 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان تیپ طبقات ساختمان آپارتمان 4 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش فایل اتوکد پلان تیپ طبقات ساختمان آپارتمان 4 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش , نقشه , پلان , نقشه اتوکد , پلان اتوکد…

 • فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات آپارتمان مسکونی 8 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات آپارتمان مسکونی 8 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات آپارتمان مسکونی 8 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش , نقشه , پلان…

 • گزارش کارآموزی در شرکت رینگ سازی

  گزارش کارآموزی در شرکت رینگ سازی گزارش کارآموزی در شرکت رینگ سازی , گزارش کاراموزی در شرکت رینگ سازی , کاراموزی در شرکت رینگ سازی , کارورزی در شرکت رینگ سازی , دانلود گزارش کارآموزی در شرکت رینگ سازی ,…

 • نمونه سولات استخدامی

  نمونه سولات استخدامی نمونه سولات استخدامی , نمونه سوالات استخدامی , سوالات استخدامی , سوالات گزینش سپاه , دانلود سوالات استخدامی , خرید سولات استخدامی , سوالات استخدامی آموزش وپرورش رفتن به سایت اصلی صدها سوال از مباحث دینی مذهبی/تاریخی…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کردکوی

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کردکوی شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کردکوی , نقشه محدوده سیاسی شهرستان کردکوی , لایه ی محدوده سیاسی شهرستان کردکوی , نقشه مرز شهرستان کردکوی , شیپ فایل مرز شهرستان کردکوی , شیپ فایل محدوده…

 • مبانی نظری خلاقیت ,رویکردهای مختلف خلاقیت,جهت گیری هدف پیشرفت،خود کارامدی

  مبانی نظری خلاقیت ,رویکردهای مختلف خلاقیت,جهت گیری هدف پیشرفت،خود کارامدی مبانی نظری خلاقیت , رویکردهای مختلف خلاقیت , جهت گیری هدف پیشرفت،خود کارامدی , مبانی نظری خلاقیت رویکردهای مختلف خلاقیتجهت گیری هدف پیشرفت , خود کارامدی , مبانی نظری خلاقیت…

 • ترجمه مقاله فعالیت پروتئاز گردۀ آلرژی زای Cedar, Cypress, Juniper, Birch and Ragweed

  ترجمه مقاله فعالیت پروتئاز گردۀ آلرژی زای Cedar, Cypress, Juniper, Birch and Ragweed ترجمه مقاله فعالیت پروتئاز گردۀ آلرژی زای Cedar , Cypress , Juniper , Birch and Ragweed , فعالیت پروتئاز گردۀ آلرژی زای Cedar Cypress Juniper Birch and…

 • پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مهندسی تاسیسات الکتریک

  پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مهندسی تاسیسات الکتریک پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مهندسی تاسیسات الکتریک , مهندسی تاسیسات الکتریک , کلهر , پاورپوینت تاسیسات الکتریکی , دکتر حسن کلهر , فصل دوازدهم تاسیسات الکتریک , پاورپوینت کلهر رفتن به سایت اصلی…

 • پروژه تجزیه و تحلیل هتل هیلتون بانکوک(پاورپوینت)

  پروژه تجزیه و تحلیل هتل هیلتون بانکوک(پاورپوینت) پروژه تجزیه و تحلیل هتل هیلتون بانکوک(پاورپوینت) , پروژه تجزیه و تحلیل هتل هیلتون بانکوک , دانلود پروژه تجزیه و تحلیل هتل هیلتون بانکوک , پروژه بررسی هتل هیلتون بانکوک(پاورپوینت) , پروژه هیلتون…

 • ترجمه مقاله روش های ساده و موثر برای تخمین حد بارپذیری وپایداری ولتاژشبکه توزیع شعاعی

  ترجمه مقاله روش های ساده و موثر برای تخمین حد بارپذیری وپایداری ولتاژشبکه توزیع شعاعی ترجمه مقاله روش های ساده و موثر برای تخمین حد بارپذیری وپایداری ولتاژشبکه توزیع شعاعی , روش های ساده و موثر برای تخمین حد بارپذیری…

 • مبانی نظری تأثیر تكانه های نفتی بر اندازه دولت

  مبانی نظری تأثیر تكانه های نفتی بر اندازه دولت مبانی نظری تأثیر تكانه های نفتی بر اندازه دولت , مبانی نظری تأثیر تكانه های نفتی بر اندازه دولت , مبانی نظری , تأثیر تكانه های نفتی بر اندازه دولت ,…

 • تحقیق اكولوژی گیاهان زراعی

  تحقیق اكولوژی گیاهان زراعی تحقیق اكولوژی گیاهان زراعی , تحقیق كشاورزی , كشاورزی و زراعت , دانلود تحقیق , كار تحقیقی كشاورزی , كشاورزی , زراعت , تحقیق اكولوژی گیاهان زراعی , اكولوژی , گیاهان , گیاهان زراعی رفتن به…

 • مبانی نظری و پیشینه درباره عوامل موثر در موفقیت مدیران و آموزشی

  مبانی نظری و پیشینه درباره عوامل موثر در موفقیت مدیران و آموزشی مبانی نظری و پیشینه درباره عوامل موثر در موفقیت مدیران و آموزشی , مقاله علوم تربیتی درباره مدیریت و رهبری آموزشی , مبانی نظری و پیشینه درباره عوامل…

 • مبانی نظری آثار وضعی ابطال، جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران

  مبانی نظری آثار وضعی ابطال، جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران مبانی نظری آثار وضعی ابطال، جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران , مبانی نظری آثار وضعی ابطال , جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران , مبانی…

 • آنالیز و پیکربندی پروتکل RSVP در شبیه ساز opnet

  آنالیز و پیکربندی پروتکل RSVP در شبیه ساز opnet آنالیز و پیکربندی پروتکل RSVP در شبیه ساز opnet , opnet , شبیه سازی , شبکه رفتن به سایت اصلی آنالیز و پیکربندی پروتکل RSVP  در شبیه ساز opnet در 17…

 • کارآموزی (2) شرکت پردازش حساب مغان

  کارآموزی (2) شرکت پردازش حساب مغان کارآموزی (2) شرکت پردازش حساب مغان , تاریخچه شرکت , تعریف شرکت پیمانکاری , حقوق دستمزد , تعریف انبار , حسابرسی انبار , کارآموزی رشته حسابداری رفتن به سایت اصلی مقدمه      …

 • پروژه سرطان

  پروژه سرطان پروژه سرطان , دانلود پروژه سرطان , دانلود مقاله رشته پزشکی , مقاله پزشکی , دانلود مقاله پزشکی , سرطان چیست و انواع آن , دانلود سرطان چیست و انواع آن رفتن به سایت اصلی فهرست مقدمه نحوه…

 • تجزیه تحلیل همبستگی و بررسی شاخص های مورفولوژیک موثر بر عملکرد در لاین ها و توده های بومی عدس زنجان(Lens culinaris Medik)

  تجزیه تحلیل همبستگی و بررسی شاخص های مورفولوژیک موثر بر عملکرد در لاین ها و توده های بومی عدس زنجان(Lens culinaris Medik) تجزیه تحلیل همبستگی و بررسی شاخص های مورفولوژیک موثر بر عملکرد در لاین ها و توده های بومی…

 • مقاله روانشناسی بررسی سبک حل مساله دانشجویان افسرده و بهنجار دانشگاه علوم پزشکی تهران

  مقاله روانشناسی بررسی سبک حل مساله دانشجویان افسرده و بهنجار دانشگاه علوم پزشکی تهران مقاله روانشناسی بررسی سبک حل مساله دانشجویان افسرده و بهنجار دانشگاه علوم پزشکی تهران , روانشناسی , مقاله روانشناسی , دانلود بررسی سبک حل مساله ,…

 • دانلود فایل ورد Word پروژه ترمزها

  دانلود فایل ورد Word پروژه ترمزها دانلود فایل ورد Word پروژه ترمزها , دانلود فایل ورد ترمزها , دانلود فایل پروژه ترمزها , دانلود فایل ورد پروژه ترمزها , دانلود فایل Word پروژه ترمزها , دانلود فایل ورد Word پروژه…

 • سوالات آموزش و پرورش

  سوالات آموزش و پرورش سوالات آموزش و پرورش , تمامی سوالات آموزش و پروش که در سایت های دیگر بالغ بر 450000ریال ارزش دارد رفتن به سایت اصلی تمامی سوالات آموزش و پروش که در سایت های دیگر بالغ بر…

 • فراورده های CNG,LPG,LNG

  فراورده های CNG,LPG,LNG فراورده های CNG , LPG , LNG , گاز طبیعی , فراورده های گازی , LPG , CNG رفتن به سایت اصلی شرح مختصر: رشد سریع  صنعت در چند دهه اخیر موجب افزایش مصرف سوخت های فسیلی…

 • خط تولید کاشی و سرامیک

  خط تولید کاشی و سرامیک خط تولید کاشی و سرامیک , کاشی , سرامیک , کاشی و سرامیک , پاورپوینت کاشی , پاورپوینت سرامیک , پاورپوینت کاشی و سرامیک , خط تولید کاشی , خط تولید سرامیک , خط تولید…

 • پرسشنامه مقیاس ابعاد جهت گیری مذهبی

  پرسشنامه مقیاس ابعاد جهت گیری مذهبی پرسشنامه مقیاس ابعاد جهت گیری مذهبی , پرسشنامه مقیاس ابعاد جهت گیری مذهبی , مقیاس ابعاد جهت گیری مذهبی رفتن به سایت اصلی پرسشنامه مقیاس ابعاد جهت گیری مذهبی مقیاس ابعاد جهت گیری مذهبی…

 • دانلود پاورپوینت سرویس بهداشتی در ساختمان

  دانلود پاورپوینت سرویس بهداشتی در ساختمان دانلود پاورپوینت سرویس بهداشتی در ساختمان , دانلود پاورپوینت سرویس بهداشتی در ساختمان رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت سرویس بهداشتی در ساختماناین پاورپوینت در 21 اسلاید تهیه شده است ، و با توضیحاتی…

 • مقاله ی شبکه های بی سیم ( آنتن ، انواع و پارامترهای آن )

  مقاله ی شبکه های بی سیم ( آنتن ، انواع و پارامترهای آن ) مقاله ی شبکه های بی سیم ( آنتن ، انواع و پارامترهای آن ) , آنتن ( شبکه های بی سیم ) , مقاله ی شبکه…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *