تحقیق سطح مربیگری

تحقیق سطح مربیگری

تحقیق سطح مربیگری , تحقیق سطح مربیگری , مربیگری

رفتن به سایت اصلی

 تحقیق سطح مربیگری هدف ازاین پژوهش ، بررسی رابطه بین درجه مربی گری و مهارتهای ارتباطی مربیان فوتبال  استان گلستان می باشد . یکی از رموز مربی گری موفقیت آمیز، برقراری ارتباط با بازیکنان  تیم است، به نحوی که آنان را برای انجام کارهای سخت بر انگیزد. مربی گری چیزی جز تلفیق و ترکیب مهارت های پیچیده با هم نیست. یکی از این مهارت ها توانایی برقراری ارتباط مؤثر با بازی کنان و کلیه اعضاء باشگاه است. این هنر( مهارت) متمایز کننده مربیان بزرگ از سایرمربیان می باشد.موفقیت مربی در امر مربی گری تا حد زیادی به توانایی وی در برقراری ارتباط مؤثر در موقعیت های گوناگون و بی شمار بستگی دارد.مربیان باید بتوانند با بازی کنان، دستیاران و مدیران باشگاه ها به خوبی ارتباط برقرار نمایند.تعلیم، تشویق، رعایت انضباط، ارزش یابی و بیان مهارت ها،  مرسوم ترین روابط و واژه های کاربردی در مربی گری می باشند که همه آن ها مستلزم ارسال پیام اند. معمولا مربیان با چگونگی انتقال پیام مورد توجه و تفاوت قرار می گیرند. ارتباط تمامی افراد در یک باشگاه مستلزم ارتباط صحیح با مربی است مربی در مرکز دایره قرار گرفته است و همگی بایستی نگاهی مستقیم به مرکز داشته باشند. جامعه آماری این تحقیق،کلیه مربیان دارای مدرک مربی گری که دارای  درجات C,B,A کنفدراسیون فوتبال  آسیا دراستان گلستان بوده که در حال حاضر مشغول به فعالیت بوده و شامل ۲۰۰ نفرمی باشند .  با توجه به جامعه آماری که نمونه آماری مورد نظر مشتمل از۷۰ نفر بوده که با توجه به تعداد کل مربیان  این نسبت در نظرگرفته شده است . ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه مهارت های ارتباطی(بارتون جی. ای . ۱۹۹۰ ) بوده که مشتمل  بر ۱۸ سئوال است و با ۵ مقیاس(کاملاً مخالفم- تا حدودی مخالفم– مطمئن نیستم– تا حدودی موافقم– کاملاً موافقم )مشخص شده است و مربیان باید فقط به یک گزینه جواب می دادند . برای روش های تحلیل آماری داده های تحقیق ازدو روش تحلیل مقایسه میانگین(آنالیز واریانس  یکطرفه ) و روش ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است و در قسمت آمار توصیفی فراوانی  مشخصات  فردی مربیان مشخص شده است . واژه های کلیدی: مهارت ارتباطی، تربیت بدنی، بازخورد، مربی گری، فهرست مقدمه    ۲ بیان مسئله:    ۳ ضرورت و اهمیت تحقیق    ۶ اهداف تحقیق:    ۸ الف)هدف کلی :    ۸ ب)اهداف ویژه:    ۸ فرضیه های پژوهش:    ۸ پیش فرض های پژوهش:    ۹ محدودیت های تحقیق:    ۹ واژه ها و اصطلاحات:    ۱۰ الف) تعاریف نظری    ۱۰ ب) تعاریف عملیاتی:    ۱۱ مهارت شنود مؤثر:     ۱۱ مربی درجه C:      ۱۱ مربی درجه B  :      ۱۲ مربی درجه A :        ۱۲ بخش اول : زیر بنای نظری پژوهش    ۱۵ مقدمه    ۱۵ فرآیند ارتباطات و عناصر اساسی آن    ۱۵ عناصر ارتباطی عبارتند از:    ۱۷ انواع ارتباطات    ۱۸ ارتباطات افقی، عمودی و مورب    ۱۹ ارتباط میان افراد    ۲۰ موانع ارتباطات میان افراد و چگونگی غلبه بر آنها    ۲۱ موانع ذاتی ارتباطات میان افراد به طور عمده عبارتند از:    ۲۲ روش های بهبود پیام و حذف موانع ارتباطی    ۲۳ چگونگی حذف موانع ارتباطی در سازمان    ۲۳ نقش ادراک در ارتباطات    ۲۴ مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن    ۲۵ الف) مهارت کلامی:    ۲۵ اهمیت مهارت کلامی    ۲۶ ب) مهارت باز خورد:    ۲۶ اهمیت مهارت بازخورد    ۲۷ ج) مهارت شنود مؤثر:    ۲۸ سبک های سه گانه شنود:    ۲۹ مربی گری    ۳۱ انتخاب حرفه ی مربی گری    ۳۲ مزایا و موانع مربی گری    ۳۳ آموزش و مربی گری    ۳۳ مسئولیت های مربی گری    ۳۴ احراز پست مربی گری    ۳۶ فلسفه مربی گری (انگیزه مربی گری ):    ۳۶ جنبه های مهم ارتباط ( بین ورزشکار و مربی )‌    ۳۸ گوش کردن    ۳۸ انتقال پیام    ۳۹ تمرکز روی نقاط مثبت    ۴۱ احترام گذاشتن و مورد احترام بودن    ۴۴ ایجاد و حفظ اعتماد    ۴۵ نمایش شفقت    ۴۶ بخش دوم : ادبیات پیشینه    ۴۸ الف) تحقیقات انجام شده در داخل کشور    ۴۸ ب) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    ۵۰ مقدمه:    ۵۴ روش تحقیق:    ۵۴ جامعه آماری :    ۵۴ نمونه آماری:    ۵۵ متغیرهای تحقیق:    ۵۵ روش جمع آوری اطلاعات:    ۵۶ مقدمه :    ۵۹ بخش اول:آمارتوصیفی    ۶۰ مدرک تحصیلی :    ۶۰ سن :    ۶۱ سطح مربی گری :    ۶۲ سابقه مربی گری :    ۶۳ رده مربی گری :    ۶۴ درجه مربی گری :    ۶۵ مهارت ارتباطی :    ۶۶ مهارت بازخورد :    ۶۸ مهارت شنود موثر:    ۷۰ مهارت کلامی :    ۷۲ بخش دوم : آمار استنباطی    ۷۴ مقدمه :    ۸۵ خلاصه پژوهش :    ۸۵ یافته های پژوهش :    ۸۶ نتیجه گیری کلی :    ۸۷ پیشنهاداتی مبتنی بر یافته های پژوهش:    ۸۸ منابع فارسی :    ۸۹ منابع لاتین    ۹۱ پرسشنامه مهارت های ارتباطی    ۹۴

 • مقاله كارشناسی برق گرایش مخابرات، مخابرات سیار

  مقاله كارشناسی برق گرایش مخابرات، مخابرات سیار مقاله كارشناسی برق گرایش مخابرات، مخابرات سیار , مقاله كارشناسی برق گرایش مخابرات، مخابرات سیار , مقاله , پروژه پایانی , مقاله برق , رشته مخابرات , برق گرایش مخابرات , مقاله مخابرات…

 • پاور پوینت زبان (اسامی لوازم خانگی)

  پاور پوینت زبان (اسامی لوازم خانگی) پاور پوینت زبان (اسامی لوازم خانگی) , دانلود پاور پوینت زبان (اسامی لوازم خانگی) , دانلود , پاور پوینت زبان , اسامی لوازم خانگی وسایل اشپز خانه , دانلود پاور پوینت زبان وسایل اشپز…

 • 25 سوال کاربردی فصل هفتم ریاضی چهارم دبستان

  25 سوال کاربردی فصل هفتم ریاضی چهارم دبستان 25 سوال کاربردی فصل هفتم ریاضی چهارم دبستان , نرم افزار طراحی آزمون و پیک ریاضی چهارم دبستان – نمونه سوال ریاضی چهارم دبستان –– بانک اطلاعاتی ریاضی دبستان – آمار و…

 • پارکینگ طبقاتی

  پارکینگ طبقاتی پارکینگ طبقاتی , پلان پارکینگ , برش , نما , پلان اندازه گذاری رفتن به سایت اصلی پلان پارکینگ

 • پاورپوینت ارزشیابی شایستگی کارکنان سازمان

  پاورپوینت ارزشیابی شایستگی کارکنان سازمان پاورپوینت ارزشیابی شایستگی کارکنان سازمان , پاورپوینت ارزشیابی شایستگی کارکنان سازمان , پاورپوینت , ارزشیابی شایستگی کارکنان سازمان رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ارزشیابی شایستگی کارکنان سازمان دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل :  .ppt (…

 • بررسی رابطه باورهای مذهبی با افسردگی در دانشجویان

  بررسی رابطه باورهای مذهبی با افسردگی در دانشجویان بررسی رابطه باورهای مذهبی با افسردگی در دانشجویان , باورهای مذهبی , افسردی , دانشجویان رفتن به سایت اصلی فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                                              صفحه چکیده                                                                                                                                  1 فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه....................................................................................................................................................................................3 بیان…

 • تحقیق امام خمینی و مسأله جنگ و صلح در طول هشت سال دفاع مقدس

  تحقیق امام خمینی و مسأله جنگ و صلح در طول هشت سال دفاع مقدس تحقیق امام خمینی و مسأله جنگ و صلح در طول هشت سال دفاع مقدس , تحقیق امام خمینی و مسأله جنگ و صلح در طول هشت…

 • جزوه تغذیه دام وطیور

  جزوه تغذیه دام وطیور جزوه تغذیه دام وطیور , رشته دامپروری گرایش تغذیه دام دانلود , کتاب تغذیه دام وطیور رشته دامپروری گرایش تغذیه دام , دانلود کتاب , تغذیه دام وطیور , رشته دامپروری , گرایش تغذیه دام ,…

 • جدیدترین مطالعه وتحقیق 300 صفحه ای نگاهی به مصرف مواد مخدر در ایران به ویژه بازار تهران وبررسی مصرف مواد دربین معتادان مردو زن ایران درقالب pdf

  جدیدترین مطالعه وتحقیق 300 صفحه ای نگاهی به مصرف مواد مخدر در ایران به ویژه بازار تهران وبررسی مصرف مواد دربین معتادان مردو زن ایران درقالب pdf جدیدترین مطالعه وتحقیق 300 صفحه ای نگاهی به مصرف مواد مخدر در ایران…

 • گزارش کاراموزی شبكه بهداری ابهر

  گزارش کاراموزی شبكه بهداری ابهر گزارش کاراموزی شبكه بهداری ابهر , گزارش کاراموزی شبكه بهداری ابهر , کاراموزی شبكه بهداری ابهر , کارورزی شبكه بهداری ابهر , دانلود گزارش کارآموزی شبكه بهداری ابهر , شبكه بهداری ابهر , شبكه ,…

 • تولید کامپوزیت سنگ (پانل سنگی)

  تولید کامپوزیت سنگ (پانل سنگی) تولید کامپوزیت سنگ (پانل سنگی) , تولید پانل سنگی , خط تولید پانل سنگی , تولید کامپوزیت , تولید کامپوزیت سنگی , روش تولید پانل سنگی , روش ساخت کامپوزیت رفتن به سایت اصلی توضیحات:…

 • مقاله آموزشی نارسائی های نظام جدید آموزش و پرورش

  مقاله آموزشی نارسائی های نظام جدید آموزش و پرورش مقاله آموزشی نارسائی های نظام جدید آموزش و پرورش , مقاله , خرید مقاله , دانلود مقاله , دانلود و خرید مقاله , مقاله آماده , خرید مقاله آماده , دانلود…

 • مقاله معماری درباره فرهنگ و هویت

  مقاله معماری درباره فرهنگ و هویت مقاله معماری درباره فرهنگ و هویت , پایان نامه , معماری , فرهنگ , مبانی نظری طرح , فرهنگ و هویت در معماری , فرهنگ و هویت ایران , فرهنگ و هویت ملی ,…

 • تاثیرات افشاء سودهای پیش‌بینی شده در تحلیل سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ای – حسابداری

  تاثیرات افشاء سودهای پیش‌بینی شده در تحلیل سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ای – حسابداری تاثیرات افشاء سودهای پیش‌بینی شده در تحلیل سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ای – حسابداری , تاثیرات افشاء سودهای پیش‌بینی شده در تحلیل سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ای – حسابداری رفتن به سایت…

 • شناخت وضع موجود در جامعه روستایی ایران

  شناخت وضع موجود در جامعه روستایی ایران شناخت وضع موجود در جامعه روستایی ایران , پاور پوینت حاضر و آماده موضوع شناخت وضع موجود در جامعه روستایی ایران درس روستارشته های معماری جغرافیا رفتن به سایت اصلی پاور پوینت حاضر…

 • تحقیق در عملیات پیشرفته

  تحقیق در عملیات پیشرفته تحقیق در عملیات پیشرفته , دانلود کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته رشته ریاضی کاربردی , دانلود , کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته رشته ریاضی کاربردی , دانلود کتاب , تحقیق در عملیات پیشرفته , رشته ریاضی…

 • دانلود پاورپوینت سیستم و نگرش سیستمی ( فصل اول کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های دکتر شمس السادات زاهدی )

  دانلود پاورپوینت سیستم و نگرش سیستمی ( فصل اول کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های دکتر شمس السادات زاهدی ) دانلود پاورپوینت سیستم و نگرش سیستمی ( فصل اول کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های دکتر…

 • تحقیق در مورد بحران طلاق

  تحقیق در مورد بحران طلاق تحقیق در مورد بحران طلاق , تحقیق در مورد بحران طلاق , تحقیق , بحران طلاق , بحران , طلاق رفتن به سایت اصلی در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،‌35…

 • مجموعه تست دروس زبان و عربی رشته فقه ، الهیات

  مجموعه تست دروس زبان و عربی رشته فقه ، الهیات مجموعه تست دروس زبان و عربی رشته فقه ، الهیات , دانلود مجموعه تست دروس زبان و عربی رشته فقه و الهیات , دانلود مجموعه تست دروس زبان و عربی…

 • تحقیق در مورد سنگها و کانیها

  تحقیق در مورد سنگها و کانیها تحقیق در مورد سنگها و کانیها , سنگها و کانیها , سنگ آذرین , سنگ دگرگونی , سنگ رسوبی , انواع سنگ , بافت سنگ , رسوب گذاری , دیاژنز، سنگ‌زایی , چرخه‌ی سنگ…

 • ذخیره تنظیمات

  ذخیره تنظیمات ذخیره تنظیمات , برنامه , سی شارپ , تنظیمات , ذخیره رفتن به سایت اصلی فایل مربوط حاوی برنامه ای به زبان سی شارپ میباشد. توسط این برنامه متوانید تنظیماتی را همچون متن فرم, رنگ پس زمینه فرم…

 • پاورپوینت بزهكاری

  پاورپوینت بزهكاری پاورپوینت بزهكاری , پاورپوینت بزهكاری , دانلود تحقیق حقوق , دانلود پاور پوینت بزهكاری , مقاله ای در رابطه با بزهكاری , تحقیق بزهكاری رفتن به سایت اصلی یکی از مشکلات و معضلات بزرگ جهان درعصرحاضربه ویژه قرن…

 • پاورپوینت مقاله ارشد: عوامل اثرگذار بر هزینه‌های کلی و ارتباط آن با بازگشت سرمایه‌گذاری منابع انسانی

  پاورپوینت مقاله ارشد: عوامل اثرگذار بر هزینه‌های کلی و ارتباط آن با بازگشت سرمایه‌گذاری منابع انسانی پاورپوینت مقاله ارشد: عوامل اثرگذار بر هزینه‌های کلی و ارتباط آن با بازگشت سرمایه‌گذاری منابع انسانی , عوامل اثرگذار بر هزینه‌های کلی و ارتباط…

 • کد متلب بهینه سازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم ENSES

  کد متلب بهینه سازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم ENSES کد متلب بهینه سازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم ENSES , الگوریتم ENSES , بهینه سازی چند هدفه , سورس کد متلب , matlab , matlab code رفتن…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نهاوند

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نهاوند شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نهاوند , نقشه محدوده سیاسی شهرستان نهاوند , لایه ی محدوده سیاسی شهرستان نهاوند , نقشه مرز شهرستان نهاوند , شیپ فایل مرز شهرستان نهاوند , شیپ فایل محدوده…

 • کارآموزی پیمانکاری

  کارآموزی پیمانکاری کارآموزی پیمانکاری , کاراموزی پیمانکاری رفتن به سایت اصلی فهرست مطالب فصل اول مقدمه                                                                                                           2 تاریخچه شرکت                                                                                          4 تعریف شرکت پیمانکاری                                                                             5                                                   فصل دوم حقوق دستمزد                                                                                            23 فصل سوم تعریف انبار                                                                                                 35 حسابرسی انبار                                                                                           46 نتیجه گیری                                                                                                  50…

 • تحقیق پیرامون بازار ارز

  تحقیق پیرامون بازار ارز تحقیق پیرامون بازار ارز , تحقیق مدیریت , دانلود تحقیق , كار تحقیقی مدیریت , مدیریت , بازار ارز , تعریف بازار ارز , ارز , ریال , بازار رفتن به سایت اصلی تعریف: بازار ارز…

 • مقاله آموزشی آشنایی با شهر مشهد

  مقاله آموزشی آشنایی با شهر مشهد مقاله آموزشی آشنایی با شهر مشهد , مقاله , خرید مقاله , دانلود مقاله , دانلود و خرید مقاله , مقاله آماده , خرید مقاله آماده , دانلود و خرید مقاله آماده رفتن به…

 • ترجمه مقاله دو نمونه جدید با قدرت كم و كارایی بالا

  ترجمه مقاله دو نمونه جدید با قدرت كم و كارایی بالا ترجمه مقاله دو نمونه جدید با قدرت كم و كارایی بالا , سلول های كامل , گیت های حداقلی , توان پایین , كارایی بالا , توان تاخیر درر…

 • پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان گیاه عدس

  پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان گیاه عدس پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان گیاه عدس , مشخصات گیاهشناسی عدس , کلیات گیاهشناسی عدس , ترکیبات شیمیایی عدس , خواص عدس , مزایای عدس , مضرات عدس , خواص دارویی…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *