بررسی رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی

بررسی رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی

بررسی رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی , استادیوم , اماكن و تاسیسات ورزشی , بهره وری , تاریخچه اماكن و فضاهای ورزشی در ایران , تحقیق بررسی رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی از امكانات علمی , عملی و منابع انسانی تربیت بدنی , دانلود مقاله بررسی رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی از امكانات علمی , عملی و منابع انسانی رضایت شغلی , رضایتمندی دانشجویان مقاله بررسی رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی از امكانات

رفتن به سایت اصلی

بررسی رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی فهرست چکیده: ۱ فصل اول.. ۲ مقدمه: ۳ بیان مسئله: ۵ اهمیت و ضرورت تحقیق: ۷ اهداف تحقیق: ۹ فرضیه های تحقیق: ۱۰ محدودیت های تحقیق: ۱۱ تعریف واژگان: ۱۲ فصل دوم. ۱۴ مقدمه: ۱۵ تاریخچه اماکن و فضاهای ورزشی در ایران: ۱۶ بهره وری: ۱۸ اماکن و تاسیسات ورزشی: ۱۹ ژیمنازیوم: ۲۳ استادیوم: ۲۳ منابع انسانی: ۲۵ پایه های علمی: ۲۹ فصل سوم. ۴۱ مقدمه: ۴۲ روش تحقیق: ۴۲ جامعه و نمونه آماری: ۴۲ وسیله و روش جمع آوری اطلاعات: ۴۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۴۳ فصل چهارم. ۴۴ یافته های تحقیق: ۴۶ بحث و نتیجه گیری.. ۵۲ منابع: ۵۵ پرسشنامه رضایت شغلی (JDI): 59 منابع: ۱٫ مت جارویس، (۱۳۸۰)، مترجم محمد تقی اقدسی، روانشناسی ورزشی، دانشگاه تبریز. ۲٫ میردار شادمهر، طالبی الهه، فرزان فرزام، تابش سعید، صفای طوبی علیرضا، دماوندی ناری، فتحی رزیتا، (۱۳۸۴)، تحلیلی بر وضعیت منابع انسانی و بودجه و تاسیسات ورزشی مراکز آموزش عالی استان مازندران، پژوهشنامه علوم ورزشی، شماره ۳٫ ۳٫ کوزه چیان هاشم، (۱۳۷۹)، حرکت، نشریه دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، شماره ۴٫ ۴٫ قهرمانی شهلا، (۱۳۸۶)، بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر آن در بین دبیران تربیت بدنی دوره متوسطه شهرهای خواجه و هریس، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه تبریز. ۵٫ پورکیانی محمد، (۱۳۷۸)، بررسی وضعیت موجود فضاهای ورزشی دانشگاههای سراسر کشور و میزان بهره برداری از آنها، مقاله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. ۶٫ سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، (۱۳۷۸)، مطالعات تفصیلی توسعه امکانات ورزشی، سیب سبز. ۷٫ قادری اسماعیل، شناور بهزاد، ماهنامه صنعت خودرو. ۸٫ نمازی زاده مهدی، سلحشور بهمن، (۱۳۷۶)، تربیت بدنی عمومی، انتشارات سمت. ۹٫ بدری آذرین یعقوب، (۱۳۷۳)، جزوه تاریخ تربیت بدنی و ورزش، دانشگاه تبریز. ۱۰٫ آزاد احمد، (۱۳۷۴)، مبانی تربیت بدنی و ورزش، کمیته ملی المپیک. ۱۱٫ نادریان مسعود، (۱۳۷۹)، بررسی عوامل موثر در بهره وری سازمان های ورزشی، چهارمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ماه- گیلان. ۱۲٫ سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، (۱۳۷۸)، مطالعات تفصیلی توسعه اماکن و زیر ساخت‌های ورزشی، سیب سبز. ۱۳٫ سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، (۱۳۸۰)، طرح جامع ورزش کشور، مرحله‌ی اول شهریور ۱۳۸۰، مطالعات تفصیلی توسعه منابع انسانی، تهران، صفحه‌ی ۳۸-۳۷٫ ۱۴٫ سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، اسفند (۱۳۷۹)، آمار اماکن و سرانه‌ی ورزشی، جلد پنج، تهران. ۱۵٫ سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، (۱۳۷۸)، مطالعات تفصیلی منابع انسانی، سیب سبز. ۱۶٫ عراقی سیده فریده، (۱۳۸۶)، بررسی وضعیت فضاها، اماکن ورزشی، منابع انسانی موسسه آموزش عالی شهر تبریز، مقاله کارشناسی، دانشگاه تبریز. ۱۷٫ محمد زاده محبوب، (۱۳۷۱) طرح شناسنامه های ورزشی شهرهای کشور- آذربایجان غربی، پژوهش نامه‌ی علوم پزشکی، شماره ۴٫ ۱۸٫ حاج علی اکبری محمدرضا، (۱۳۷۱)، بررسی و تجزیه تحلیل مشخصات اختصاصی اماکن ورزشی اصفهان، نشریه علوم حرکتی و ورزشی، شماره ۴٫ ۱۹٫ جمالی قراخانلو علی، (۱۳۸۳)، بررسی میزان بهره برداری از تاسیسات و اماکن ورزشی استان آذربایجان شرقی، مقاله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. ۲۰٫ عبدوی فاطمه، (۱۳۸۴)، بررسی و مقایسه امکانات و تجهیزات موجود در پایگاههای ورزشی قهرمانی و نحوه بهره برداری از آن در مراکز استانها، مقاله کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز تهران. ۲۱٫ سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، (۱۳۷۷)، گزارش عملکرد سازمان از سال ۷۴ تا ۷۶، نشریه علوم حرکت ورزشی، شماره ۲٫ ۲۲٫ اسکندری زنجانی فریده، بررسی برنامه های آموزشی، نیروی انسانی، اماکن و بودجه ورزشی از دیدگاه مدیران و مربیان و دانشجویان دانشگاههای تربیت معلم- تربیت بدنی تحقیقی تکمیلی دانشگاه آزاد. ۲۳٫ صباح فاطمه، بررسی اماکن و تاسیسات ورزشی در کانون های خواهران در تهران، مقاله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. ۲۴٫ افتخاری جبرائیل،‌ مقایسه وضعیت اماکن و تاسیسات ورزشی در دانشگاهها و دبیرستانهای دولتی و غیر انتفاعی تهران، چکیده مقالات چهارمین همایش ملی تربیت بدنی و ورزش، اسفند ماه- گیلان. تاریخچه اماکن و فضاهای ورزشی در ایران: در میان کشورهای مشرق زمین بی گمان ایران تنها کشوری است که در نظام تعلیم و تربیت خود بیشترین اولویت را به ورزش و تربیت بدنی اختصاص داده بود، در حالی که چینیان در دوران پیشین به ورزش و تربیت بدنی توجه چندانی نداشته‌اند و هندویان نیز پرورش تن و فعالیت های بدنی را گاه حتی مذموم می‌دانستند. ایرانیان به اهمیت ورزش به عنوان وسیله ای برای تقویت توانایی و حفظ سلامتی در جهت داشتن ارتشی سلحشور و پیروزمند پی برده بودند. تقویت قوای جسمانی و پرداختن به ورزش از زمان حکومت مادها شروع و در زمان هخامنشیان رونق گرفت. گزئنون می گوید در هر شهر پارس محلی به نام الوئزا برای تحکیم فنون جنگی و ورزش برپا بود. این میادین از ۴ قسمت تشکیل شده: یکی برای کودکان، دیگری برای نوجوانان، سومی برای مردان و چهارمی برای کسانی که دیگر نمی توانند اسلحه برگیرند. کودکان و مردان در طلیعه صبح، پیرمردان در روزهای معین وقتی که می‌توانستند ولی جوانان همه وقت در قسمت و محل خود ظاهر می شدند. برجسته‌ترین قسمت تربیت خردسالان و نوجوانان در عصر هخامنشی بود. مفهوم تربیت بدنی در نزد پارس‌ها به همان مفهوم در نزد یونانیان بود. انواع ورزشها نه تنها به منظور بهداشت و نیرومندی و رشد جسمی انجام می‌شده بلکه متضمن تربیت خودداری، چالاکی، شکیبایی و تحمل سختی‌ها مانند تشنگی و گرسنگی و نیز هدف جویی و ایجاد روح قهرمانی بوده است. هردوند نویسنده نامی یونانی در مورد تعلیم و تربیت ایرانیان باستان می گوید: ایرانیان به فرزندان خود ۳ چیز می‌آموزند: اسب سواری، تیر اندازی و راستگویی. [۱۰] تاثیر محل ها برای بازی چوگان و زورخانه‌ها در پیشرفت ورزش غیر قابل انکار است. ایران باستان برای چوگان بازی محل‌هایی را با طول و عرض مشخص و دو دروازه در نظر می گرفتند و به اجرای آن می پرداختند. تمرین با ابزارهای مختلف ورزشی در مکانی به نام زورخانه از زمان قدیم در ایران رواج داشته است. زوخانه مکانی برتر از باشگاههای ورزشی بلکه یک نهاد مردمی و اصیل است که ریشه در تاریخ ایران دارد. [۱۱] بهره وری: بهره وری میزان موفقیت سیستم در استفاده از منابع برای رسیدن به اهداف است. اماکن و تاسیسات ورزشی: محیط ورزشی یکی از عوامل موثر در ارتقای کیفی اجرای ورزشی به شمار می‌رود. فقدان و کمبود اطلاعات و تسهیلات ورزشی مناسب از جمله عواملی هستند که موجب کندی پیشرفت ورزشکار می‌شود در صورتی که این مشکل برطرف شود بعید به نظر می‌رسد که ورزشکاران بتوانند به بالاترین سطح توانمندی خود برسند. سرانه فضاهای ورزشی در کشور ۵۲/۰ متر مربع است که از این مقدار ۴۶/۰ متر مربع مربوط به فضاهای ورزشی روبار و ۰۶/۰ متر مربع مربوط به فضاهای ورزشی سرپوشیده می باشد. به ازای هر یک میلیون نفر ۱۶۱ باب فضای ورزشی شامل ۶۹ باب فضای ورزشی روباز و ۹۲ باب فضای ورزشی سرپوشیده وجود دارد. از نظر فضای سرپوشیده و روباز نیز دو منطقه آب و هوای معتدل خشک و سرد بیشترین سهم را دارند. حداقل سرانه فضاهای ورزشی جهان ۳ مترمربع است. با توجه به ۵۲/۰ درصدی، ایران برای دستیابی به این سرانه ۴۸/۲ متر مربع کمبود دارد که با افزایش جمعیت ۷۰ میلیون نفری ایران، کل فضای ورزشی مورد نیاز برای دستیابی به حداقل سرانه جهانی ۶۵ هزار هکتار می باشد. یکی از موارد مهم در بررسی وضعیت تجهیزات ورزشی، سرانه تجهیزات ورزشی است که متاسفانه اطلاعات مربوط به ایران در این زمینه هنوز اعلام نشده است. تجهیزات ورزشی یکی از ملزومات اصلی برای ورزش است. بدون وجود وسایل و محیط‌های مناسب ورزشی نمی توان به نتیجه مطلوب در امر ورزش دست یافت. [۱۳] منابع انسانی: منابع انسانی ارزشمندترین سرمایه یک سازمان به شمار می رود. زیرا انسان محور اصلی تحول در سازمان‌هاست. برای ارتقا منابع انسانی تمهیدات گسترده‌ای در سازمان‌های پیشرو فراهم می شود. پژوهش و زمینه سازی برای ایجاد خلاقیت و نوآوری ابزارهای عمده برای ارتقاء منابع انسانی است. با بررسی وضعیت کمی منابع انسانی کشور مشخص می شود که به طور متوسط به ازای هر ۷۰ نفر جمعیت کشور تنها یک مربی ورزش وجود دارد. در حالی که این نسبت در سایر کشورها بسیار بهتر است. همچنین غیر فعال بودن حدود ۶۵% از این مربیان بر مشکلات موجود افزوده است. در آموزش عالی به ازای هر ۲۸ نفر دانشجوی رشته تربیت بدنی تنها یک مربی مشغول به تدریس است. در وزات علوم، تحقیقات ارائه شده نشان از کاستی کیفیت منابع انسانی فعال در بخش ورزش دانشگاهی دارد. دانشجویان با ۱۱% عضویت در تشکل‌های ورزشی بیشترین سهم را در توسعه ورزش کشور دارند. [۱۶] پایه های علمی:

 • پروژه کارآفرینی طرح تولید سوسیس و كالباس

  پروژه کارآفرینی طرح تولید سوسیس و كالباس پروژه کارآفرینی طرح تولید سوسیس و كالباس , پروژه کارافرینی طرح تولید سوسیس و كالباس , طرح توجیهی طرح تولید سوسیس و كالباس , کارآفرینی طرح تولید سوسیس و كالباس , دانلود پروژه…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان فسا

  نقشه کاربری اراضی شهرستان فسا نقشه کاربری اراضی شهرستان فسا , نقشه ی کاربری اراضی شهرستان فسا , شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان فسا , دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان فسا , لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان فسا…

 • پروژه کارآفرینی تولید پارچه کشباف

  پروژه کارآفرینی تولید پارچه کشباف پروژه کارآفرینی تولید پارچه کشباف , پروژه کارافرینی تولید پارچه کشباف , طرح توجیهی تولید پارچه کشباف , کارآفرینی تولید پارچه کشباف , دانلود پروژه تولید پارچه کشباف , دانلود کارآفرینی تولید پارچه کشباف ,…

 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت گروه بهمن در سال 83

  آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت گروه بهمن در سال 83 آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت گروه بهمن در سال 83 , قیمت , نوسانات , نسبت قیمت به سود , سود هر سهم ,…

 • مدل سازی، تجزیه و تحلیل و محل بهینه UPFC برای به حداقل رساندن تلفات توان حقیقی

  مدل سازی، تجزیه و تحلیل و محل بهینه UPFC برای به حداقل رساندن تلفات توان حقیقی مدل سازی، تجزیه و تحلیل و محل بهینه UPFC برای به حداقل رساندن تلفات توان حقیقی , مدل سازی، تجزیه و تحلیل و محل…

 • پروژه ی مدیریت وکنترل پروژه(سد مخزنی کمندان)

  پروژه ی مدیریت وکنترل پروژه(سد مخزنی کمندان) پروژه ی مدیریت وکنترل پروژه(سد مخزنی کمندان) , مدیریت پروژه , پروزه , MSP , پروژه مدیریت و کنترل پروژه , دانلود پروژه , پروژه سد سازی , سد مخزنی کمندان رفتن به…

 • گزارش های مربوط به پایپینگ وصورت وضعیت و...

  گزارش های مربوط به پایپینگ وصورت وضعیت و... گزارش های مربوط به پایپینگ وصورت وضعیت و... , جهت رفاه حال دوستان برای اراءه کار های مربوطه رفتن به سایت اصلی اراءه گزارش پایپینگ وصورت وضعیت  (گزارش رنگ.فیتینگ.جوش.برش و...) وکلیه ی گزارش های مربوط به پایپینگ در قالب پنج فایل اکسل 

 • گزارش عملكرد مالی

  گزارش عملكرد مالی گزارش عملكرد مالی , گزارش عملكرد مالی رفتن به سایت اصلی اجزای تشکیل دهنده عملکرد مالی صورت سود و زیان جامع هدف از تهیه صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع: اقلام تشکیل دهنده…

 • دینامیک­ های مرتبط با شبکه­ های عصبی مرتبه کسری

  دینامیک­ های مرتبط با شبکه­ های عصبی مرتبه کسری دینامیک­ های مرتبط با شبکه­ های عصبی مرتبه کسری , Dynamics of fractionalorder neural networks رفتن به سایت اصلی Dynamics of fractional-order neural networks Abstract—In this paper we discuss the stability…

 • مبانی نظری نوسانات بازار سهام,مدل سازی بازار سهام,اندازه گیری نوسان

  مبانی نظری نوسانات بازار سهام,مدل سازی بازار سهام,اندازه گیری نوسان مبانی نظری نوسانات بازار سهام , مدل سازی بازار سهام , اندازه گیری نوسان , مبانی نظری نوسانات بازار سهاممدل سازی بازار سهاماندازه گیری نوسان , مبانی نظری نوسانات بازار…

 • ملاحم االفتن

  ملاحم االفتن ملاحم االفتن , ب 1 , ابن عباس از رسول خدا صلى الله علیه وآله روایت کرده که فرمود خداى عالم دنیا را بمن ارائه کرد ومن نظر کردم بدنیا ودیدم آنچه را که در آن واقع خواهد…

 • پرسشنامه اشتیاق کاری (شغلی) شوفلی 2003

  پرسشنامه اشتیاق کاری (شغلی) شوفلی 2003 پرسشنامه اشتیاق کاری (شغلی) شوفلی 2003 , پرسشنامه اشتیاق کاری (شغلی) شوفلی 2003 , Working passion questionnaire profession Shvfly 2003 , پرسشنامه اشتیاق کاری (شغلی) , پرسشنامه اشتیاق کاری , پرسشنامه اشتیاق شغلی رفتن…

 • طراحی و مونتاژBench Vice Assembly در نرم افزار کتیا

  طراحی و مونتاژBench Vice Assembly در نرم افزار کتیا طراحی و مونتاژBench Vice Assembly در نرم افزار کتیا , طراحی و مونتاژBench Vice Assembly در نرم افزار کتیا , طراحی , و , مونتاژ , Bench Vice Assembly , در…

 • آموزش مسائل زندگی مشترک،چگونه یک زندگی موفق داشته باشیم

  آموزش مسائل زندگی مشترک،چگونه یک زندگی موفق داشته باشیم آموزش مسائل زندگی مشترک،چگونه یک زندگی موفق داشته باشیم , دانلود رایگان آموزش مسائل زندگی مشترکچگونه یک زندگی موفق داشته باشیمآموزش زندگی مشترکآموزش مسائل بعد از ازدواج رفتن به سایت اصلی…

 • مدیریت تولید -مجموعه سوم مقالات

  مدیریت تولید -مجموعه سوم مقالات مدیریت تولید -مجموعه سوم مقالات , مدیریت تولید , مقاله مدیریت تولید , دانلود مقاله مدیریت تولید , فرآیند تحلیل شبکه ای , طراحی محصول , مهندسی همزمان , استاندارد سازی محصولی , استراتژی توسعه…

 • دانلود پاورپوینت Fog Screen در ایران

  دانلود پاورپوینت Fog Screen در ایران دانلود پاورپوینت Fog Screen در ایران , دانلود پاورپوینت Fog Screen در ایران , پاورپوینت Fog Screen در ایران , دانلود پاورپوینت Fog Screen , پاورپوینت Fog Screen رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت…

 • پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری‌ شماره ‌14 (نحوه‌ ارائه‌ داراییهای‌ جاری‌ و بدهیهای‌ جاری)‌

  پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری‌ شماره ‌14 (نحوه‌ ارائه‌ داراییهای‌ جاری‌ و بدهیهای‌ جاری)‌ پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری‌ شماره ‌14 (نحوه‌ ارائه‌ داراییهای‌ جاری‌ و بدهیهای‌ جاری)‌ , دانلود پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری‌ شماره ‌14 (نحوه‌ ارائه‌ داراییهای‌ جاری‌ و بدهیهای‌…

 • پاورپوینت نظریه گراف و کاربرد های آن

  پاورپوینت نظریه گراف و کاربرد های آن پاورپوینت نظریه گراف و کاربرد های آن , پاورپوینت , خرید پاورپوینت , دانلود پاورپوینت , دانلود و خرید پاورپوینت , دانلود پاورپوینت آماده , پاورپوینت آماده , خرید پاورپوینت آماده , دانلود…

 • پروژه کارآفرینی کافی نت

  پروژه کارآفرینی کافی نت پروژه کارآفرینی کافی نت , پروژه کارآفرینی کافی نت , خرید پروژه کارآفرینی کافی نت , دانلود پروژه کارآفرینی کافی نت , طرح توجیهی کافی نت , دانلود طرح توجیهی کافی نت رفتن به سایت اصلی…

 • پاورپوینت بیماری هلو

  پاورپوینت بیماری هلو پاورپوینت بیماری هلو , پاورپوینت بیماری هلو رفتن به سایت اصلی سفیدك پودری هلو و شلیل سفیدك پودری هلو و شلیل Peach powdery mildew كنترل بیماری: كنترل شیمیایی: بیماری سفیدک سطحی هلو و شلیل بیماری مبارزه: ▪…

 • دانلود نور روز در معماری word

  دانلود نور روز در معماری word دانلود نور روز در معماری word , دانلود نور روز در معماری word رفتن به سایت اصلی دانلود نور روز در معماری wordاین تحقیق در 52 صفحه و در قالب فایل word تحریر شده…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تیزهوش (فصل دوم تحقیق)

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق تیزهوش (فصل دوم تحقیق) مبانی نظری و پیشینه تحقیق تیزهوش (فصل دوم تحقیق) , مبانی نظری و پیشینه تحقیق تیزهوش (فصل دوم تحقیق) , مبانی نظری و پیشینه تیزهوش (فصل دوم تحقیق) رفتن به سایت…

 • حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی از نوع بیضوی

  حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی از نوع بیضوی حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی از نوع بیضوی , پروژه حل معادله دیفرانسیل , دانلود پروژه معادلات دیفرانسیل , مشتقات جزئی از نوع بیضوی , پروژه مشتقات جزئی از نوع…

 • پاورپوینت سیستم های عامل

  پاورپوینت سیستم های عامل پاورپوینت سیستم های عامل , پاورپوینت سیستم های عامل رفتن به سایت اصلی فصل اول : نگاه کلی به سخت افزار. فصل دوم: نگاه کلی به سیستم عامل. فصل سوم: فرآیندها. فصل چهارم: نخها ،چند پردازشی…

 • اسکیت طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  اسکیت طراحی شده در سالیدورک و کتیا اسکیت طراحی شده در سالیدورک و کتیا , Catia , solidworks , دانلود پروژه سالیدورک , دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی , دانلود پروژه کتیا , نقشه های اجرایی اسکیت , نقشه های…

 • مبانی نظری اختلال خوردن، بی اشتهایی و علل آن

  مبانی نظری اختلال خوردن، بی اشتهایی و علل آن مبانی نظری اختلال خوردن، بی اشتهایی و علل آن , مبانی نظری اختلال خوردن , بی اشتهایی و علل آن , مبانی نظری بی اشتهایی و علل آن , مبانی نظری…

 • تحقیق بازاریابی چیست؟

  تحقیق بازاریابی چیست؟ تحقیق بازاریابی چیست؟ , تحقیق مدیریت , دانلود تحقیق , كار تحقیقی مدیریت , مدیریت , بازایابی , تعریف بازایابی , بازاریابی چیست , مبادله , تحقیق بازاریابی چیست رفتن به سایت اصلی بسیاری از مردم در…

 • ترجمه مقاله شکل گیری بخش انتهای لوله ها با دیواره نازک

  ترجمه مقاله شکل گیری بخش انتهای لوله ها با دیواره نازک ترجمه مقاله شکل گیری بخش انتهای لوله ها با دیواره نازک , شکل گیری بخش انتهای لوله ها با دیواره نازک , شکل گیری انتهای لوله ها , روش…

 • تحقیق فوبیای خاص در کودکان

  تحقیق فوبیای خاص در کودکان تحقیق فوبیای خاص در کودکان , دانلود تحقیق فوبیای خاص در کودکان , دانلود مقاله , فوبیای خاص در کودکان , تحقیق فوبیای خاص در کودکان , دانلود , کسب درآمد اینترنتی , کسب درآمد…

 • دانلود شیپ فایل راه های ارتباطی حوضه آبریز دریای خزر

  دانلود شیپ فایل راه های ارتباطی حوضه آبریز دریای خزر دانلود شیپ فایل راه های ارتباطی حوضه آبریز دریای خزر , لایه GIS راه های ارتباطی حوضه آبریز دریای خزر , لایه راه های ارتباطی حوضه آبریز دریای خزر ,…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *