بررسی رابطه هوش منطقی و هوش هیجانی و اثر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نخبه‌

بررسی رابطه هوش منطقی و هوش هیجانی و اثر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نخبه‌

بررسی رابطه هوش منطقی و هوش هیجانی و اثر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نخبه‌ , بررسی رابطه هوش منطقی و هوش هیجانی و اثر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نخبه‌ , هوش منطقی , هوش هیجانی , پیشرفت تحصیلی , دانش‌آموزان نخبه‌ , رابطه هوش منطقی و هوش هیجانی , مقاله رابطه هوش منطقی و هوش هیجانی , دانلود مقاله رابطه هوش منطقی و هوش هیجانی , مقاله رابطه هوش منطقی و هوش هیجانی , دانلود مقاله رابطه هوش منطقی و هوش هیجانی

رفتن به سایت اصلی

بررسی رابطه هوش منطقی و هوش هیجانی و اثر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نخبه‌ اصطلاح هوش که در زمان ما به صورت عادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، تا شروع قرن بیستم در فرهنگ‌های لغت نیز کم‌تر به آن پرداخته می‌شد و اکثرا آن را تحت عنوان قوای عقلانی می‌شناختند و جداگانه مورد بررسی قرار نمی‌دادند. در واقع باید گفت آلفرد بینه مفهوم هوش به گونه‌ی امروزی را مورد استفاده قرار داد و پس از او تا کنون مطالعه و بررسی هوش پیشرفت فراوانی داشته‌است. با این همه امروز نیز در تعریف هوش وحدت نظر وجود ندارد و هر گروهی تعاریف خود را متوجه‌ی جنبه‌ای از هوش می‌دانند. برخی از تعاریف هوش بر ظرفیت کلی برای یادگیری و حل مساله یعنی ماهیت منطقی هوش تاکید دارند و برخی توانایی‌های آن را در عملکرد زندگی می‌شناسند. آن‌چه که تحت عنوان هوش منطقی یا هوش و استعداد تحصیلی معرفی می‌شود ویژگی‌هایی است شامل توانایی استدلال، استنتاج، خلق فرضیه و اصولا بهره‌مندی از نگاهی عموما معقول به زندگی است. باید اذعان نمود که هوش خصلت مطلقی نیست که در بدو تولد ایجاد شده باشد و در طول زندگی ثابت بماند بلکه به طور کلی هوش در مرحله‌ای از دوران کودکی تجلی می‌یابد و در طول زندگی دوران شکوفایی دارد و یا به تدریج رشد می‌کند و یا کاهش می‌یابد. در کنار هوش منطقی توجه به حالات هیجانی انسان در زمینه‌هایی مانند انگیزش، تعاملات اجتماعی، خودتنظیمی و سلامت روانی در قرن بیستم مورد توجه پژوهش‌گران قرار گرفته است فلذا هوش‌های دیگری مطرح شده که بر عوامل غیر شناختی تکیه دارند. یکی از این هوش‌ها، هوش هیجانی است که برای اولین بار در سال 1990 توسط «سالوی» و «مایر» دو نفر از روان‌شناسان آمریکایی معرفی شد. آن‌ها اعلام نمودند انسان‌ها موجودات صرفا منطقی یا عاطفی نیستند بلکه هم منطقی و هم عاطفی‌اند. دانیل گلمن روان‌شناس معروف در سال 1995 در کتاب پرفروش خود تحت عنوان “هوش هیجانی” هوش هیجانی را ترکیبی از پنچ مهارت؛ شناخت هیجان‌های خود، کنترل هیجان‌های خود، برانگیختن و به هیجان آوردن خود، شناخت هیجان‌های دیگران و تنظیم روابط با دیگران معرفی نمود. این پژوهش ضمن بررسی رابطه‌ی هوش منطقی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان نخبه‌ی شاغل به تحصیل در مراکز تهران سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد)، اثر آن را نیز روی پیشرفت تحصیلی بررسی نموده‌ است. نتایج حاصله نشان می‌دهد دانش‌آموزان نخبه از هوش منطقی و هیجانی بالاتر از استاندارد برخوردارند و اکثرا نیز پیشرفت تحصیلی قابل توجه دارند به گونه‌ای که اکثر پذیرفته‌شدگان رده‌های بالای کنکور سراسری کشور از میان این دانش‌آموزان است. نحوه‌ی انتخاب این دانش‌آموزان جهت تحصیل در مراکز سمپاد عمدتا بر اساس پیشرفت تحصیلی و کسب نمرات بالا انجام می‌گیرد. البته در آزمون‌های به عمل آمده‌ی قبل از ورود به مراکز مذکور، به نوعی هوش و استعداد تحصیلی آن‌ها نیز ارزیابی می‌شود ولی ملاک اصلی جدا نمودن آن‌ها از سایر دانش‌آموزان به طور عمده متوجه کسب نمرات بالا و موفقیت‌های تحصیلی مربوطه است. در این پژوهش معدل اخذ شده‌ی دانش‌آموزان در سال‌های قبل (که در این مراکز اخذ شده باشد) را ملاک پیشرفت تحصیلی دانسته فلذا دانش‌آموزان سال اول راهنمایی که معدل آن‌ها در مدارسی به جز مراکز سمپاد به دست آمده از پژوهش مستثنا شده‌اند و هم‌چنین دانش‌آموزان دوره‌ی پیش‌دانشگاهی به لحاظ عدم امکان دسترسی و فارغ‌التحصیل شدن آن‌ها از این مراکز (اگرچه برای ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در زمره‌ی مراکز سمپاد این دوره را طی می‌کنند) در پژوهش قرار نگرفته‌اند. به طور کلی در این پژوهش رابطه‌ای قوی و معنادار بین هیچ یک از دو مولفه‌های هوش منطقی، هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی (که بررسی رابطه‌ی دو به دوی آن‌ها مفروضات پژوهش بوده‌است) به دست نیامده‌است و صرفا رابطه‌ای ضعیف بین هوش منطقی و پیشرفت تحصیلی در مقاطع راهنمایی و متوسطه وجود داشته‌است. بر این اساس این پژوهش نشان می‌دهد که اتکای موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نخبه (مراکز تهران) عمدتا متوجه چیزی جدای از هوش منطقی و هوش هیجانی است و شاید بتوان استفاده‌ی گسترده از حافظه را ملاک و اساس گرفت. به معنای دیگر این پژوهش نشان می‌دهد که جدا شدن دانش‌آموزان نخبه از سایر دانش‌آموزان بیش‌تر بر پایه‌ی محفوظات قوی‌تر و استفاده‌ی گسترده‌تر از حافظه شکل گرفته‌است.    فهرست مطالب:  فصل 1-مقدمه پژوهش 1- مقدمه                                                                                        2 2- بیان مسئله پژوهش                                                                        3 3- اهمیت وضرورت مسئله پژوهش                                                        5 4- اهداف پژوهش                                                                              5 5- پرسش های اصلی پژوهش                                                               6 6- تعریف متغیرهای پژوهش                                                                 6 فصل 2- بررسی پیشینه‌ی پژوهش    مقدمه                                                                                          8 1- هوش منطقی 10    1-1-مفهوم کلی هوش                                                                        10 1-2-عامل وراثت و محیط –تاثیر گذار بر هوش                                         11 1-3-هوش منطقی و سنجش آن                                                           11 2- هوش هیجانی 14 2-1- تعریف هیجان                                                                           14 2- 2- ظهور وپیدایش هوش هیجانی                                                       16 2-3- تعریف وسرشت هوش هیجانی                                                       17 2-4- تاثیر هوش هیجانی در زندگی و موفقیت ها                             21 2-5- تاریخچه هوش هیجانی                                                                24 2-6- هوش هیجانی و اندازه‌گیری و سنجش آن                                         27 2-6-1- آزمون‌های عملکردی هوش هیجانی                                             27 2-6-2- آزمون‌های خود سنجی هوش هیجانی                                              29 3- پیشرفت تحصیلی                                                            31 3-1- تعریف مفهومی پیشرفت تحصیلی                                                   31 3-2- آزمون‌ها و پیشرفت تحصیلی                                                         33 3-3- کم‌آموزی و پیشرفت تحصیلی                                                       33 3-4- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی                                                           34 3-5- عوامل فردی، آموزشگاهی وخانوادگی واجتماعی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی                  35 4- هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی                                36 5- هوش منطقی و پیشرفت تحصیلی                                 43 6- هوش منطقی و هوش هیجانی                                             46 7- آشنایی با سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد)       48    فصل 3- روش پژوهش           مقدمه                                                                                        52 1- تعریف تحقیق                                                                           54 2- انواع تحقیقات علمی                                                                  54 2-1- تحقیقات علمی از جهت اهداف واثرات، یا كاربردی می باشند یا بنیادی     54 2-2- تحقیقات علمی از جهت هدف وبیان، یا توصیفی اند یا علت یابی             55 2-3- تحقیقات علمی از جهت تعداد محقق‌ها ومجریان آن بر دو نوع اند: انفرادی و گروهی                                                                                        55 3- عناصر تحقیق                                                                55 3-1- مفاهیم یا عناصر تحقیق                                                               55 3-2- انواع روش‌های نمونه‌گیری                                                            57 4- ابزار و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات                                     58 5- مدارك و ضوابط ارزیابی كاركرد تحقیق                                 62 5-1- اعتبار یا روائی یا ارزش علمی                                                        62 5-2- ثبات و پایائی                                                                            62 5-3- اعتماد علمی                                                                    62 5-4- هنجار                                                                                    62 6- تکنیک‌های آماری برای تجزیه و تحلیل                                  63 6-1- روش نمونه‌گیری تخمینی                                                             63 6-2- روش بررسی متغیرهای كیفی (درجه همگنی)                                    64 6-3- روش بررسی كشف روابط                                                             64 فصل 4- یافته‌های پژوهش مقدمه                                                                                        75 الف) توصیف و تحلیل داده‌ها در رابطه با هر پرسش یا فرضیه                         76 ب) سایر یافته‌های پژوهش                                                                   90      فصل 5-  بحث و تفسیر پژوهش       مقدمه                                                                                        92 الف- نتیجه گیری‌ها (ترکیب یافته‌ها و پیشینه‌ی پژوهش)          93 ب- محدودیت‌ها                                                                              96 ب-1- محدودیت پژوهش                                                                    96 ب-1-1- محدودیت ذاتی پرسش‌نامه                                                      96 ب-1-2- محدودیت تکنیک هم‌بستگی                                                    96 ب-1-3- محدودیت اثر آموزش                                                             96 ب-2- محدودیت پژوهش‌گر                                                                 96 ب-2-1- محدودیت در هماهنگی                                                           96 ب-2-2- محدودیت ساعات آموزشی                                                       97 ب-2-3- محدودیت عدم آشنایی با موضوع هوش هیجانی                             97 ب-2-4- محدودیت پراکندگی                                                              97 پ- پیشنهادها و کاربردهای پژوهش                                                  98 ت- خلاصه‌ای از مساله، روش و یافته‌های پژوهش                              101 پیشنهاد به سایر پژوهشگران                                                                105 منابع

 • تحقیق پیشرفت تسلیحاتی آمریكا

  تحقیق پیشرفت تسلیحاتی آمریكا تحقیق پیشرفت تسلیحاتی آمریكا , تحقیق علوم سیاسی , دانلود تحقیق , كار تحقیقی علوم سیاسی , علوم سیاسی , تحقیق پیشرفت تسلیحاتی آمریكا , آمریكا , پیشرفت تسلیحاتی , پیشرفت آمریكا رفتن به سایت اصلی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره نگرش مذهبی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره نگرش مذهبی مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره نگرش مذهبی , مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره نگرش مذهبی , مبانی نظری و پیشینه تحقیق نگرش مذهبی , مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,…

 • ازدواج موفق

  ازدواج موفق ازدواج موفق , پاور پوینت با موضوع ازدواج موفق رفتن به سایت اصلی تعریف ساده ازدواج پیام های تعریف ازدواج موفق و کارکردهای ازدواج تعریف ازدواج موفق و کارکردهای ازدواج استعاره های مهم ازدواجی ایفای نقش خواستگاری  قانون…

 • پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

  پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس , پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس , سنجش خلاقیت تورنس رفتن به سایت اصلی پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس تست سنجش خلاقیت تورنس یکی از تست های استاندارد جهت سنجش میزان خلاقیت افراد از  سنین دبستان تا…

 • گزارش کارآموزی مرکز کامپیوتر دانشگاه آزاد شیروان

  گزارش کارآموزی مرکز کامپیوتر دانشگاه آزاد شیروان گزارش کارآموزی مرکز کامپیوتر دانشگاه آزاد شیروان , گزارش کاراموزی مرکز کامپیوتر دانشگاه آزاد شیروان , کاراموزی مرکز کامپیوتر دانشگاه آزاد شیروان , کارورزی مرکز کامپیوتر دانشگاه آزاد شیروان , دانلود گزارش کارآموزی…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان مهاباد

  نقشه کاربری اراضی شهرستان مهاباد نقشه کاربری اراضی شهرستان مهاباد , نقشه ی کاربری اراضی شهرستان مهاباد , شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان مهاباد , دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان مهاباد , لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان مهاباد…

 • تحقیق مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی

  تحقیق مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی تحقیق مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی , تحقیق علوم سیاسی , دانلود تحقیق , كار تحقیقی علوم سیاسی , علوم سیاسی , نظام جمهوری اسلامی , جمهوری اسلامی ایران , مبانی , سازمان سیاسی…

 • پاورپوینت آموزش درس دوّم کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ( مخلوط ها در زندگی )

  پاورپوینت آموزش درس دوّم کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ( مخلوط ها در زندگی ) پاورپوینت آموزش درس دوّم کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ( مخلوط ها در زندگی ) , پاورپوینت درس مخلوط ها در زندگی ,…

 • ترجمه مقاله روشهایی برای یادگیری مدل های معنایی با استفاده از منابع سازمان یافته

  ترجمه مقاله روشهایی برای یادگیری مدل های معنایی با استفاده از منابع سازمان یافته ترجمه مقاله روشهایی برای یادگیری مدل های معنایی با استفاده از منابع سازمان یافته , روشهایی برای یادگیری مدل های معنایی , با استفاده از منابع…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان گیلانغرب

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان گیلانغرب نقشه ی زمین شناسی شهرستان گیلانغرب , نقشه زمین شناسی شهرستان گیلانغرب , شیپ فایل زمین شناسی شهرستان گیلانغرب , نقشه ی سازند های شهرستان گیلانغرب , شیپ فایل سازندهای شهرستان گیلانغرب , نقشه…

 • دانلود پاورپوینت زندگی نامه و آثار معروف لوکوربوزیه

  دانلود پاورپوینت زندگی نامه و آثار معروف لوکوربوزیه دانلود پاورپوینت زندگی نامه و آثار معروف لوکوربوزیه , دانلود پاورپوینت زندگی نامه و آثار معروف لوکوربوزیه رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت زندگی نامه و آثار معروف لوکوربوزیهاین پاورپوینت در 56…

 • پایانامه چرخه بازرگانی حسابداری

  پایانامه چرخه بازرگانی حسابداری پایانامه چرخه بازرگانی حسابداری , پایانامه چرخه بازرگانی حسابداری رفتن به سایت اصلی  پایانامه چرخه بازرگانی حسابداری  در اینجا نشان می دهیم که چطور مدل‌های جزئی مختلف با تحریف های بنیادین و اساسی می توانند بعنوان…

 • مبانی نظری و پیشینه ی انگیزه کاری

  مبانی نظری و پیشینه ی انگیزه کاری مبانی نظری و پیشینه ی انگیزه کاری , مبانی نظری و پیشینه ی انگیزه کاری , مبانی نظری و پیشینه ی انگیزه رفتن به سایت اصلی مبانی نظری و پیشینه ی انگیزه کاری(فصل…

 • 20 نمونه سوال تصویری جهت آموزش ساعت دوم دبستان

  20 نمونه سوال تصویری جهت آموزش ساعت دوم دبستان 20 نمونه سوال تصویری جهت آموزش ساعت دوم دبستان , دانلود نمونه سوال ریاضی کتاب ریاضی دوم دبستان , دانلود نمونه سوال طبقه بندی شده دوم دبستان , آموزش ساعت ,…

 • معدل گیری

  معدل گیری معدل گیری , معدل , سی شارپ , برنامه رفتن به سایت اصلی این فایل حاوی دیگر برنامه ای به زبان سی شارپ میباشد.این برنامه به شما درانجام محاسبه معدل اعداد کمکم خواهد کردو همچنین از میان اعداد…

 • پروژه بودجه 1

  پروژه بودجه 1 پروژه بودجه 1 , نرم افزار بودجه , برنامه بودجه بندی , نرم افزار اکسل بودجه , دانلود نرم افزار , پروژه بودجه بندی , بودجه فروش , بودجه تولید , بودجه مصرف وخرید مواد , بودجه…

 • کتابخانه و کتابداری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

  کتابخانه و کتابداری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی کتابخانه و کتابداری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی , دانلود کتابخانه و کتابداری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی , دانلود , کتابخانه و کتابداری رشته علم اطلاعات و دانش…

 • تحقیق تاریخ ایران

  تحقیق تاریخ ایران تحقیق تاریخ ایران , تحقیق تاریخ , دانلود تحقیق , كار تحقیقی تاریخ , تاریخ ایران , تاریخچه ایران , زندگی نامه ایرانیان , تاریخچه ایرانیان , تاریخ ایران , ایران رفتن به سایت اصلی پیش سخنتاریخ…

 • دانلود پاورپوینت نگاهی اجمالی به انگیزش ، تعاریف و نظریه های آن (فصل اول کتاب انتظار عدالت و عدالت در سازمان رضائیان)

  دانلود پاورپوینت نگاهی اجمالی به انگیزش ، تعاریف و نظریه های آن (فصل اول کتاب انتظار عدالت و عدالت در سازمان رضائیان) دانلود پاورپوینت نگاهی اجمالی به انگیزش ، تعاریف و نظریه های آن (فصل اول کتاب انتظار عدالت و…

 • مقاله آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار

  مقاله آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار مقاله آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار , دانلود مقاله آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار , دانلود مقاله آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار , دانلود مقاله آموزش به کمک روشهای تغییر…

 • برترین پاورپوینت مبانی کامپیوتر ( سیستم های دیجیتالی، الگوریتم ها، مبانی کامپیوتر و برنامه سازی و مقایسه با انسان )

  برترین پاورپوینت مبانی کامپیوتر ( سیستم های دیجیتالی، الگوریتم ها، مبانی کامپیوتر و برنامه سازی و مقایسه با انسان ) برترین پاورپوینت مبانی کامپیوتر ( سیستم های دیجیتالی، الگوریتم ها، مبانی کامپیوتر و برنامه سازی و مقایسه با انسان )…

 • جزوه برنامه ریزی شهری مبانی و ایران رشته جغرافیا

  جزوه برنامه ریزی شهری مبانی و ایران رشته جغرافیا جزوه برنامه ریزی شهری مبانی و ایران رشته جغرافیا , دانلود جزوه برنامه ریزی شهری مبانی و ایران رشته جغرافیا , دانلود جزوه , برنامه ریزی شهری مبانی و ایران ,…

 • دانلود وخرید مقاله ساخت و بهره برداری از یک سیستم سرمایش جذبی

  دانلود وخرید مقاله ساخت و بهره برداری از یک سیستم سرمایش جذبی دانلود وخرید مقاله ساخت و بهره برداری از یک سیستم سرمایش جذبی , دانلود وخرید مقاله ساخت و بهره برداری از یک سیستم سرمایش جذبی , مقاله ساخت…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان بردسکن

  نقشه کاربری اراضی شهرستان بردسکن نقشه کاربری اراضی شهرستان بردسکن , نقشه ی کاربری اراضی شهرستان بردسکن , شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بردسکن , دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان بردسکن , لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان بردسکن…

 • پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (1992)

  پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (1992) پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (1992) , پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (1992) , پرخاشگری باس و پری (1992) رفتن به سایت اصلی پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (1992) نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد،ارزیابی عملکرد،مدل های ارزیابی عملکرد

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد،ارزیابی عملکرد،مدل های ارزیابی عملکرد مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد،ارزیابی عملکرد،مدل های ارزیابی عملکرد , مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد , ارزیابی عملکرد , مدل های ارزیابی عملکرد , مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد , مبانی…

 • تحقیق پیرامون درخت گلابی

  تحقیق پیرامون درخت گلابی تحقیق پیرامون درخت گلابی , تحقیق كشاورزی , كشاورزی و زراعت , كار تحقیقی كشاورزی و زراعت , دانلود تحقیق , درخت گلابی , توسعه گلابی , تاریخچه درخت گلابی رفتن به سایت اصلی كلیات :…

 • بررسی شیوه های زبان آموزی در مناطق دو زبانه

  بررسی شیوه های زبان آموزی در مناطق دو زبانه بررسی شیوه های زبان آموزی در مناطق دو زبانه , بررسی شیوه های زبان آموزی در مناطق دو زبانه , دانلود مقاله بررسی شیوه های زبان آموزی در مناطق دو زبانه…

 • شیپ فایل بخشهای شهرستان ماه نشان

  شیپ فایل بخشهای شهرستان ماه نشان شیپ فایل بخشهای شهرستان ماه نشان , نقشه ی بخش های شهرستان ماه نشان , لایه بخش های شهرستان ماه نشان , شیپ فایل بخش های شهرستان ماه نشان , بخش های شهرستان ماه…

 • دانلود پاورپوینت ساختار سازمانی(فصل سیزدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)

  دانلود پاورپوینت ساختار سازمانی(فصل سیزدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی) دانلود پاورپوینت ساختار سازمانی(فصل سیزدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی) , کتاب تک جلدی مبانی رفتار…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *