بررسی بانک اطلاعاتی

بررسی بانک اطلاعاتی

بررسی بانک اطلاعاتی , بررسی بانک اطلاعاتی , بانک اطلاعاتی

رفتن به سایت اصلی

بررسی بانک اطلاعاتی بخش 1 : مقدمه 1-1 مقدمه ای بر بانک اطلاعاتی دادِگان (پایگاه داده‌ها یا بانک اطلاعاتی) به مجموعه‌ای از اطلاعات با ساختار منظم و سامـانمند گـفته می‌شود. این پایگاه‌های اطلاعاتی معمولاً در قالبی که برای دستگاه‌ها و رایانه‌ها قابل خواندن و قابل دسترسـی باشند ذخیــــره می‌شوند. البته چنین شیوه ذخیره‌سازی اطلاعات تنها روش موجود نیست و شیوه‌هـای دیگری مانند ذخیره‌ســازی ساده در پرونده‌ها نیز استفاده می‌گردد. مسئله‌ای که ذخیره‌سازی داده‌هـا در دادگــان را موثر می‌ســازد وجود یک ساختار مفهومی است برای ذخیره‌سازی و روابط بین داده‌هااست. پایگاه داده در اصل مجموعه‌ای سازمان یافته از اطلاعات است.این واژه از دانش رایانه سرچشمه می‌‌گیرد ،اما کاربر وسیع و عمومی نیز دارد، این وسعت به اندازه‌ای است که مرکز اروپایی پایگاه داده (که تعاریف خردمندانه‌ای برای پایگاه داده ایجاد می‌‌کند) شامل تعاریف غیر الکترونیکـی برای پایگاه داده می‌‌باشـد. در این نوشـتار به کاربرد های تکنیکی برای این اصطلاح محدود می‌‌شود. یک تعریف ممکـن این اسـت کـه: پایگـاه داده مجموعـه‌ای از رکورد هـای ذخیره شـده در رایـانه بـا یک روش سیستماتیک (اصولی) مثل یک برنامه رایانه‌ای است که می‌‌تواند به سوالات کاربر پاسخ دهد. برای ذخیره و بازیابی بهتر، هر رکورد معمولا به صـورت مجموعه‌ای از اجـزای داده‌ای یا رویداد هـا سازماندهـی مـی‌‌گردد. بخش های بازیابی شده در هر پرسش به اطلاعاتی تبدیل می‌‌شود که برای اتخاذ یک تصمیـم کاربرد دارد. برنامـه رایانه‌ای که برای مدیریت و پرسش و پاسخ بین پایگاه‌های داده‌ای استفاده می‌‌شود را مدیـر سیستم پایگاه داده‌ای یا به اختصار (DBMS) می‌‌نامیم. خصوصیات و طراحی سیستم های پایگاه داده‌ای در علم اطلاعات مطالعه می‌‌شود. مفهوم اصلی پایگاه داده این است که پایگاه داده مجموعه‌ای از رکورد ها یا تکه هایی از یک شناخت است.نوعا در یک پایگـاه داده توصیـف ساخـت یافته‌ای برای موجـودیت هـای نگـه داری شده در پایـگاه داده وجود دارد: این توصیف با یک الگو یا مدل شناخته می‌‌شود. مدل توصیفی، اشیا پایگاه‌های داده و ارتباط بین آنها را نشـان می‌‌دهد. روش های متفاوتی برای سازماندهی این مدل ها وجود دارد که به آنها مدل های پایگـاه داده گوییم. پرکاربرد‌ترین مدلی که امروزه بسیار استفاده می‌‌شود، مدل رابطه‌ای است که به طـور عـام به صورت زیر تعریف می‌‌شود: نمایش تمام اطلاعاتی که به فرم جداول مرتبط که هریک از سطـر ها و ستونـها تشکیـل شده است (تعریف حقیقی آن در علم ریاضیات برسی می‌‌شود). در این مدل وابستگی ها بـه کمـک مقادیر مشترک در بیش از یک جدول نشان داده می‌‌شود. مدل های دیگری مثل مدل سلسلـه مراتب و مدل شبکه‌ای به طور صریح تری ارتباط ها را نشان می‌‌دهند. در مباحث تخصصی تر اصتلاح دادگان یا پایگاه داده به صورت مجموعـه‌ای از رکـورد هـای مرتبط با هم تعریف می‌‌شود. بسیاری از حرفه‌ای ها مجموعه‌ای از داده هایی با خصوصیات یکسان به منظـور ایجـاد یک پایگاه داده‌ای یکتا استفاده می‌‌کنند. معمولا DBMS ها بر اساس مدل هایی که استفاده می‌‌کنند تقسیم بنـدی می‌‌شونـد: ارتباطی،شی گـرا، شبکـه‌ای و امثال آن. مدل هـای داده‌ای به تعیین زبانهای دسترسـی بـه پایگاه‌های داده علاقه مند هستند. بخش قابل توجهی از مهندسـی DBMS مستقـل از مـدل های می‌‌باشد و به فـاکتور هایی همچون اجرا، همزمانی،جامعیت و بازیافت از خطاهای سخت افزاری وابسطه است.در این سطح تفاوت های بسیاری بین محصولات وجود دارد. موارد زیر به صورت خلاصه شرح داده می شود: 2-1 تاریخچه پایگاه داده 3-1 انواع دادگان ها 4-1  مدل های پایگاه داده 1-4-1  مدل تخت 2-4-1  مدل شبکه ای(Network) 3-4-1  مدل رابطه ای 4-4-1  پایگاه داده‌های چند بعدی 5-4-1  پایگاه داده‌های شیء 5-1 ویژگی‌های سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها 6-1 فهرست سیستم‌های متداول مدیریت دادگان 2-1 تاریخچه پایگاه داده اولیـن کاربردهـای اصطـلاح پایـگـاه داده بـه June 1963 بـاز مـی‌گردد، یعنـی زمـانی کــه شرکـت System Development Corporation مسئولیـت اجـرایـی یـک طـرح به نـام “توسعه و مدیریت محاسباتی یک پایگاه داده‌ای مرکزی” را بر عهده گرفت. پایگاه داده به عنوان یک واژه واحد در اوایل دهـه 70 در اروپا و در اواخر دهه 70 در خبر نامه‌های معتبر آمریکایی به کار رفـت.(بانـک داده‌ای یا Databank در اوایـل سـال 1966 در روزنامه واشنگتن کار رفت). تصویر:اولین سیستم مدیریت پایگاه داده در دهه 60 گسترش یافت. از پیشگامـان این شاخه چارلز باخمن می‌‌باشد. مقالات باخمـن ایـن را نشـان داد که فرضیـات او کاربرد بسیار موثرتری برای دسترسی به وسایل ذخیره سازی را مهیـا می‌‌کنـد. در آن زمانهـا پردازش داده بر پایـه کـارت های منگنه و نوار هـای مغناطیسی بود که پردازش سری اطلاعات را مهیا می‌‌کند. دو نوع مدل داده‌ای در آن زمانهـا ایـجاد شـد:CODASYL موجب توسـعه مدل شبکه‌ای شدکه ریشه در نظریات باخـمن داشت و مدل سلسله مراتبی که توسط North American Rockwell ایجاد شد و بعدا با اقباس از آن شرکت IBM محصولIMS را تولید نمود. مدل رابطـه‌ای توسـط E. F. Codd در سـال 1970 ارائه شد.او مدل های موجود را مـورد انتقاد قرار می‌‌داد. برای مدتـی نسبتا طـولانـی این مدل در مجـامع علـمی مـورد تایید بود. اولیـن محصـول موفق برای میکرو کامپیوتر ها dBASE بودکـه برای سیستـم عامـل هـایCP/M و PC-DOS/MS-DOS ساختـه شـد. در جـریان سال 1980 پژوهـش بر روی مـدل توزیع شده (distributed database) و ماشین های دادگانی (database machines) متمرکـز شد، امـا تاثیر کمـی بر بازار گـذاشت. در سال 1990 توجهات به طرف مدل شی گرا(object-oriented databases) جلـب شـد. این مـدل جـهت کنترل داده‌هـای مرکب لازم بود و به سادگی بر روی پایگاه داده‌های خاص، مهندسی داده(شامل مهندسی نرم افزار منابع) و داده‌های چند رسانه‌ای کار می‌‌کرد.

 • نمایش درختی

  نمایش درختی نمایش درختی , برنامه , سی شارپ , درختی , نمایش رفتن به سایت اصلی ایل مربوط حاوی برنامه ای به زبان سی شارپ میباشد. نمایش درختی فایل ها را از اکسپلورر ویندوز دیده اید. این برنامه به…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید گیره و رخت آویز پلاستیکی

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید گیره و رخت آویز پلاستیکی پروژه کارآفرینی کارگاه تولید گیره و رخت آویز پلاستیکی , پروژه کارافرینی کارگاه تولید گیره و رخت آویز پلاستیکی , طرح توجیهی کارگاه تولید گیره و رخت آویز پلاستیکی , کارآفرینی…

 • پاورپوینت طرح توجیهی پرورش بره پرواری

  پاورپوینت طرح توجیهی پرورش بره پرواری پاورپوینت طرح توجیهی پرورش بره پرواری , پرورش بره , پرورش بره گوشتی , طرح توجیهی پرورش بره , پاورپوینت پرورش بره رفتن به سایت اصلی پاورپوینت طرح توجیهی پرورش بره پرواری + جداول…

 • ترجمه مقاله ایمنی و خطر مرتبط با نانو ذرات – یک تجدید نظر

  ترجمه مقاله ایمنی و خطر مرتبط با نانو ذرات – یک تجدید نظر ترجمه مقاله ایمنی و خطر مرتبط با نانو ذرات – یک تجدید نظر , ایمنی و خطر مرتبط با نانو ذرات – یک تجدید نظر , خلاصه…

 • پرسشنامه استاندارد بیگانگی شغلی

  پرسشنامه استاندارد بیگانگی شغلی پرسشنامه استاندارد بیگانگی شغلی , پرسشنامه استاندارد بیگانگی شغلی , استاندارد بیگانگی شغلی رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد بیگانگی شغلی (صداقتی فرد، 1388)، در قالب word  و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه…

 • پروژه تاثیر تحولات فناوری اطلاعات حسابداری و حسابرسی

  پروژه تاثیر تحولات فناوری اطلاعات حسابداری و حسابرسی پروژه تاثیر تحولات فناوری اطلاعات حسابداری و حسابرسی , پروژه تاثیر تحولات فناوری اطلاعات حسابداری و حسابرسی , پروژه تاثیر تحولات it حسابداری و حسابرسی , دانلود پروژه حسابداری و حسابرسی ,…

 • مقاله کارشناسی کامپیوتر شبکه های Grid

  مقاله کارشناسی کامپیوتر شبکه های Grid مقاله کارشناسی کامپیوتر شبکه های Grid , شبكه Grid چیست؟ , تکنولوژیهای محاسباتی Grid , , كاربردها و ساختارهای Grid , , Grid computing چیست ؟ , انواع Grid , اهمیت Grid Computing ,…

 • ترجمه مقاله "ابعاد حیاتی سیستم های تشخیص نفوذ در شبکه های حسگر بیسیم"

  ترجمه مقاله "ابعاد حیاتی سیستم های تشخیص نفوذ در شبکه های حسگر بیسیم" ترجمه مقاله "ابعاد حیاتی سیستم های تشخیص نفوذ در شبکه های حسگر بیسیم" , مقاله , ترجمه , امنیت , حمله , شبکه , حسگر , بیسیم…

 • بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی 24 اسلاید به همراه فایل Word

  بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی 24 اسلاید به همراه فایل Word بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی 24 اسلاید به همراه فایل Word , بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی 24 اسلاید به…

 • نقشه روستاهای حوضه آبریز هامون جازموریان

  نقشه روستاهای حوضه آبریز هامون جازموریان نقشه روستاهای حوضه آبریز هامون جازموریان , لایه GIS روستاهای حوضه آبریز هامون جازموریان , لایه روستاهای حوضه آبریز هامون جازموریان , نقشه ی روستاهای حوضه آبریز هامون جازموریان , شیپ فایل روستاهای حوضه…

 • آموزش ساخت اسلایدشوی سه بعدی

  آموزش ساخت اسلایدشوی سه بعدی آموزش ساخت اسلایدشوی سه بعدی , آموزش , ساخت , اسلایدشوی , سه , بعدی رفتن به سایت اصلی این فایل حاوی آموزش ساخت اسلایدشوی سه بعدی میباشد. ساخت اسلایدشو با استفاده از css و…

 • مقاله انرژی هسته ای حق مسلم ماست ؟

  مقاله انرژی هسته ای حق مسلم ماست ؟ مقاله انرژی هسته ای حق مسلم ماست ؟ , مقاله انرژی هسته ای حق مسلم ماست ؟ , مقاله انرژی هسته ای حق مسلم ماست ؟ رفتن به سایت اصلی مقاله انرژی…

 • طرح آماری نظام مدیریت مبتنی بر عملكرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان

  طرح آماری نظام مدیریت مبتنی بر عملكرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان طرح آماری نظام مدیریت مبتنی بر عملكرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان , پروژه آماری نظام مدیریت مبتنی بر عملكرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان , تحقیق آماری نظام مدیریت مبتنی…

 • پروژه آمار بررسی ارتباطات درون شهری و میزان رضایت مردم از عملكرد سازمان اتوبوسرانی

  پروژه آمار بررسی ارتباطات درون شهری و میزان رضایت مردم از عملكرد سازمان اتوبوسرانی پروژه آمار بررسی ارتباطات درون شهری و میزان رضایت مردم از عملكرد سازمان اتوبوسرانی , پروژه آمار بررسی ارتباطات درون شهری و میزان رضایت مردم از…

 • مقاله بررسی افسردگی بین مردان بازنشسته و شاغل

  مقاله بررسی افسردگی بین مردان بازنشسته و شاغل مقاله بررسی افسردگی بین مردان بازنشسته و شاغل , مقاله بررسی افسردگی بین مردان بازنشسته و شاغل , بررسی افسردگی بین مردان بازنشسته و شاغل , افسردگی بین مردان بازنشسته و شاغل…

 • مبانی نظری روابط زناشویی، صمیمیت زناشویی، رضایت زناشویی و عملکرد جنسی در بین زوجین،

  مبانی نظری روابط زناشویی، صمیمیت زناشویی، رضایت زناشویی و عملکرد جنسی در بین زوجین، مبانی نظری روابط زناشویی، صمیمیت زناشویی، رضایت زناشویی و عملکرد جنسی در بین زوجین، , مبانی نظری روابط زناشویی , صمیمیت زناشویی , رضایت زناشویی و…

 • آنالیز خوشه‌ای

  آنالیز خوشه‌ای آنالیز خوشه‌ای , آنالیز خوشه‌ای چیست؟ , یك دسته بندی از روشهای خوشه بندی اصلی , روشهای افزار بندی , روشهای سلسله مراتبی , مراحل تجزیه و تحلیل خوشه ای , انتخاب معیار شباهت یا نزدیكی مشاهدات ,…

 • مبانی نظری شبکه های اجتماعی، رسانه های اجتماعی، فضای مجازی، حقوق اجتماعی، جامعه اطلاعاتی، حقوق ارتباطی، حقوق شهروندی

  مبانی نظری شبکه های اجتماعی، رسانه های اجتماعی، فضای مجازی، حقوق اجتماعی، جامعه اطلاعاتی، حقوق ارتباطی، حقوق شهروندی مبانی نظری شبکه های اجتماعی، رسانه های اجتماعی، فضای مجازی، حقوق اجتماعی، جامعه اطلاعاتی، حقوق ارتباطی، حقوق شهروندی , مبانی نظری شبکه…

 • معماری یونان

  معماری یونان معماری یونان , 1 رفتن به سایت اصلی شیوه های معماری یونان (ایونیک کرنتی نمونه هایی از پلانهای معابد یونان باستان پلان و فرم بازسازی شده معبد آپولون معبد زئوس معبد آتنا معبد هفایستون تئاتر اپیداروس آکروپلیس معبد…

 • نقشه روستاهای حوضه آبریز رودخانه های بین سفید رود و هراز

  نقشه روستاهای حوضه آبریز رودخانه های بین سفید رود و هراز نقشه روستاهای حوضه آبریز رودخانه های بین سفید رود و هراز , لایه GIS روستاهای حوضه آبریز رودخانه های بین سفید رود و هراز , لایه روستاهای حوضه آبریز…

 • تحقیق درس شیوه ارائه مطالب در مورد سیستم عامل

  تحقیق درس شیوه ارائه مطالب در مورد سیستم عامل تحقیق درس شیوه ارائه مطالب در مورد سیستم عامل , wwwticofileir , شیوه , ارائه , مطلب , درس , تحقیق , سیستم عامل , روح , کامپیوتر , شیوه ارائه…

 • پرسشنامه استاندارد سبک¬های مدیریت تعارض

  پرسشنامه استاندارد سبک¬های مدیریت تعارض پرسشنامه استاندارد سبک¬های مدیریت تعارض , پرسشنامه استاندارد سبک¬های مدیریت تعارض , استاندارد سبک¬های مدیریت تعارض رفتن به سایت اصلی پرسشنامه استاندارد سبک­های مدیریت تعارض پرسش نامه سبک های تعارض که به وسیله پوتنام و…

 • نظام آموزشی پاکستان

  نظام آموزشی پاکستان نظام آموزشی پاکستان , نظام آموزشی پاکستان رفتن به سایت اصلی نظام آموزشی پاکستان تاریخچه و ساختار نظام آموزشی آموزش پیش دانشگاهی آموزش پیش دبستانی آموزش پایه آموزش ابتدایی آموزش متوسطه آموزش عالی آموزش معلمان آموزش ضمن…

 • گزارش کاراموزی تجزیه و تحلیل سیستم شركت

  گزارش کاراموزی تجزیه و تحلیل سیستم شركت گزارش کاراموزی تجزیه و تحلیل سیستم شركت , گزارش کاراموزی تجزیه و تحلیل سیستم شركت , کاراموزی تجزیه و تحلیل سیستم شركت , کارورزی تجزیه و تحلیل سیستم شركت , دانلود گزارش کارآموزی…

 • تحقیق اثرات حمله اعراب به ایران

  تحقیق اثرات حمله اعراب به ایران تحقیق اثرات حمله اعراب به ایران , تحقیق تاریخ , دانلود تحقیق , كار تحقیقی تاریخ , اعراب , حمله اعراب , حمله اعراب به ایران , اعراب و ایران , حملات اعراب رفتن…

 • تحقیق شاهنشاهی پهلوی در ایران

  تحقیق شاهنشاهی پهلوی در ایران تحقیق شاهنشاهی پهلوی در ایران , تحقیق تاریخ , دانلود تحقیق , كار تحقیقی تاریخ , شاهنشاهی , تاریخ شاهنشاهی , شاهنشاهی پهلوی , پهلوی در ایران , رضا خان , دكتر مصدق , بزرگان…

 • مقاله آموزشی آشنایی با رودخانه های ایران

  مقاله آموزشی آشنایی با رودخانه های ایران مقاله آموزشی آشنایی با رودخانه های ایران , مقاله , خرید مقاله , دانلود مقاله , دانلود و خرید مقاله , مقاله آماده , خرید مقاله آماده , دانلود و خرید مقاله آماده…

 • مقاله اصول کار با لیزر 147 ص

  مقاله اصول کار با لیزر 147 ص مقاله اصول کار با لیزر 147 ص , لیزر در دوران تمدن یونان , مقاله اصول کار با لیزر رفتن به سایت اصلی مقاله اصول کار با لیزر 147 ص لیزر ... از…

 • پاورپوینت بررسی رضا مرادی غیاث آبادی(اختر باستان شناس)

  پاورپوینت بررسی رضا مرادی غیاث آبادی(اختر باستان شناس) پاورپوینت بررسی رضا مرادی غیاث آبادی(اختر باستان شناس) , دانلود پاورپوینت بررسی رضا مرادی غیاث آبادی(اختر باستان شناس) , تحقیق بررسی رضا مرادی غیاث آبادی(اختر باستان شناس) , مقاله بررسی رضا مرادی…

 • مقاله بررسی عوامل درونی موثر در شکل گیری عزت نفس از دیدگاه اسلام

  مقاله بررسی عوامل درونی موثر در شکل گیری عزت نفس از دیدگاه اسلام مقاله بررسی عوامل درونی موثر در شکل گیری عزت نفس از دیدگاه اسلام , مقاله بررسی عوامل درونی موثر در شکل گیری عزت نفس از دیدگاه اسلام…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *