الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم

الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم

الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم , الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابیموجودی با ارسال مستقیم , چكیده , 1 مقدمه , 2 مدل ریاضی , 3 الگوریتم بهینه¬سازی گروه ذرات پیشنهادی , شکل 1 ساختار الگوریتم بهینه¬سازی گروه ذرات , شكل 2 ساختار الگوریتم بهینه¬سازی گروه ذرات پیشنهادی , شكل 3 نمونه¬ای از نحوه نمایش ذرات , 32 تولید جواب¬های اولیه , شكل 4 شبه كد تولید ذره با كمترین تعداد دفعات تولید و ارسال ,

رفتن به سایت اصلی

الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم چكیده این مقاله به بررسی مسأله مسیریابی-موجودی چند محصولی چند دوره­ای در یك زنجیره تأمین دو سطحی؛ شامل یك تولیدكننده و مجموعه­ای از خرده­فروشان اختصاص دارد. در مسأله مورد بررسی، علاوه بر مدیریت موجودی و برنامه­ریزی توزیع، برنامه­ریزی تولید نیز در نظر گرفته شده است. مسأله با هدف کمینه­سازی مجموع هزینه­های سیستم شامل هزینه­های راه­اندازی، توزیع و نگهداری موجودی مدلسازی شده است. محصولات توسط ناوگانی از وسایل حمل همسان با ظرفیت محدود تحت استرات‍ژی ارسال مستقیم به خرده­فروشان تحویل داده می­شوند. همچنین، ظرفیت تولید و نگهداری محدود و كمبود غیرمجاز فرض شده است. نشان داده شده است كه مسایل مشابه بدون در نظر داشتن برنامه­ریزی توزیع در زمره مسایل با پیچیدگی سخت قرار دارند، بنابراین مسأله فوق نیز، مسأله­ای با پیچیدگی سخت است. از این رو، در این مقاله الگوریتم بهینه­سازی گروه ذرات بهبودیافته جدیدی برای حل آن توسعه داده شده است. الگوریتم پیشنهادی از دو بخش مجزا تشكیل شده است. نخست، مقادیر متغیرهای صفرویك با استفاده از الگوریتم پیشنهادی تعیین و سپس با حل یك مدل برنامه­ریزی خطی، مقادیر متغیرهای پیوسته محاسبه می­شود. کارایی الگوریتم پیشنهادی با استفاده از مسایل نمونه تصادفی متعددی با الگوریتم­های ژنتیک و بهینه­سازی گروه ذرات مقایسه شده است. نتایج محاسباتی بیانگر عملکرد بهتر الگوریتم پیشنهادی است. چكیده 1- مقدمه 2- مدل ریاضی 3- الگوریتم بهینه­سازی گروه ذرات پیشنهادی شکل 1. ساختار الگوریتم بهینه­سازی گروه ذرات شكل 2. ساختار الگوریتم بهینه­سازی گروه ذرات پیشنهادی شكل 3. نمونه­ای از نحوه نمایش ذرات 3-2- تولید جواب­های اولیه شكل 4. شبه كد تولید ذره با كمترین تعداد دفعات تولید و ارسال شكل 5. نحوه انجام عملگر تقاطع پراكنده 3-3. محاسبه مقادیر شایستگی جدول 1. نتایج حاصل از حل مسایل نمونه با استفاده از LP-IPSO و IPSO شكل 6. میزان اختلاف زمان محاسباتی موردنیاز برای حل مسایل نمونه با استفاده از LP-IPSO و IPSO 3-4. ایجاد همسایگی تصادفی ذرات شكل 7. نحوه انجام عملگر جهش 3-5. بهبود همسایگی ذرات 3-6. تشکیل و بهنگام­سازی مجموعه مرجع (RSet) 3-7. متنوع­سازی ذرات 3-8. جستجوی محلی 4- نتایج محاسباتی 4-1- چگونگی ایجاد مسایل نمونه جدول 2. چگونگی ایجاد مسایل نمونه جدول 3. نحوه تولید پارامترهای مسایل نمونه 4-2- مفروضات و پارامترهای الگوریتم­ها 4-3- نتایج عددی جدول 4. میانگین مقدار تابع هدف و زمان محاسباتی حل مسایل نمونه تصادفی با ابعاد كوچك جدول 5. میانگین مقدار تابع هدف و زمان محاسباتی حل مسایل نمونه تصادفی با ابعاد بزرگ شكل 8. تحلیل واریانس دو طرفه بر روی نتایج حاصل از حل مسایل با ابعاد كوچك شكل 9. تحلیل واریانس دو طرفه بر روی نتایج حاصل از حل مسایل با ابعاد بزرگ شكل 10. مقایسه زمان محاسباتی الگوریتم پیشنهادی و الگوریتم­های معیار در حل مسایل با ابعاد كوچك شكل 11. مقایسه زمان محاسباتی الگوریتم پیشنهادی و الگوریتم­های معیار در حل مسایل با ابعاد بزرگ 4-4- تحلیل حساسیت جدول 6. میزان استواری الگوریتم­ها در حل مسایل نمونه تصادفی با ابعاد كوچك جدول 7. میزان استواری الگوریتم­ها در حل مسایل نمونه تصادفی با ابعاد بزرگ جدول 8. مقادیر پارامترهای مسأله در حالات مختلف برای تحلیل حساسیت شكل 12. تحلیل حساسیت نسبت به پارامتر Q شكل 13. تحلیل حساسیت نسبت به پارامتر  شكل 14. تحلیل حساسیت نسبت به پارامتر شكل 15. تحلیل حساسیت نسبت به پارامتر شكل 16. تحلیل حساسیت نسبت به پارامتر 5- نتیجه­گیری منابع

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان طبس

  نقشه کاربری اراضی شهرستان طبس نقشه کاربری اراضی شهرستان طبس , نقشه ی کاربری اراضی شهرستان طبس , شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان طبس , دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان طبس , لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان طبس…

 • دانلود پروژه فولاد کامل ساختمان 4 طبقه همراه با نقشه ها و دفترچه محاسبات

  دانلود پروژه فولاد کامل ساختمان 4 طبقه همراه با نقشه ها و دفترچه محاسبات دانلود پروژه فولاد کامل ساختمان 4 طبقه همراه با نقشه ها و دفترچه محاسبات , دانلود پروژه فولاد , ساختمان 4 طبقه فولادی , گزارش کامل…

 • تحکیم و استحکام ماهیچه در بچه ها و افراد بزرگسال در فلج شدن مغزی موثر نمی باشد: یک بازنگری سیستماتیک

  تحکیم و استحکام ماهیچه در بچه ها و افراد بزرگسال در فلج شدن مغزی موثر نمی باشد: یک بازنگری سیستماتیک تحکیم و استحکام ماهیچه در بچه ها و افراد بزرگسال در فلج شدن مغزی موثر نمی باشد: یک بازنگری سیستماتیک…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق اعتماد اجتماعی

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق اعتماد اجتماعی پیشینه و مبانی نظری تحقیق اعتماد اجتماعی , پیشینه و مبانی نظری تحقیق اعتماد اجتماعی , پیشینه و مبانی نظری اعتماد اجتماعی رفتن به سایت اصلی پیشینه و مبانی نظری تحقیق اعتماد اجتماعی…

 • تولید کامپوزیت سنگ (پانل سنگی)

  تولید کامپوزیت سنگ (پانل سنگی) تولید کامپوزیت سنگ (پانل سنگی) , تولید پانل سنگی , خط تولید پانل سنگی , تولید کامپوزیت , تولید کامپوزیت سنگی , روش تولید پانل سنگی , روش ساخت کامپوزیت رفتن به سایت اصلی توضیحات:…

 • طرح توجیهی تولید چیپس

  طرح توجیهی تولید چیپس طرح توجیهی تولید چیپس , طرح توجیهی تولید چیپس , طرح توجیهی چیپس , تولید چیپس , راه اندازی تولید چیپس , راه اندازی کارخانه تولید چیپس رفتن به سایت اصلی برای تولید چیپس ، لازم…

 • پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد

  پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد , پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد , خودتنظیمی بوفارد رفتن به سایت اصلی پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد پرسشنامه 14سوالی بوفارد و همکاران (1995) ابزاری است برای سنجش خودتنظیمی که بر اساس نظریه شناختی –اجتماعی بندورا طراحی شده…

 • پروژه کارآفرینی شرکت تولید کننده نرم افزار های رایانه

  پروژه کارآفرینی شرکت تولید کننده نرم افزار های رایانه پروژه کارآفرینی شرکت تولید کننده نرم افزار های رایانه , پروژه کارافرینی شرکت تولید کننده نرم افزار های رایانه , طرح توجیهی شرکت تولید کننده نرم افزار های رایانه , کارآفرینی…

 • پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی

  پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی , پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی , رویدادهای رابطه نامزدی رفتن به سایت اصلی پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی این پرسشنامه یک ابزار 19 سوالی است که برای سنجش میزان پیشرفت آشنایی یا نامزدی…

 • مدل و الگوی طراحی آموزشی براساس الگوی مریل

  مدل و الگوی طراحی آموزشی براساس الگوی مریل مدل و الگوی طراحی آموزشی براساس الگوی مریل , مدل و الگوی طراحی آموزشی براساس الگوی مریل , دانلود مدل و الگوی طراحی آموزشی براساس الگوی مریل رفتن به سایت اصلی مدل…

 • کنترل بهینه­ سازی شده­ ی تولید بادی مبتنی بر- DFIG با استفاده از آنالیز حساسیت و بهینه ­سازی ازدحام ذرات

  کنترل بهینه­ سازی شده­ ی تولید بادی مبتنی بر- DFIG با استفاده از آنالیز حساسیت و بهینه ­سازی ازدحام ذرات کنترل بهینه­ سازی شده­ ی تولید بادی مبتنی بر- DFIG با استفاده از آنالیز حساسیت و بهینه ­سازی ازدحام ذرات…

 • طرح توجیهی احداث گلخانه

  طرح توجیهی احداث گلخانه طرح توجیهی احداث گلخانه , با توجه به نیاز خوراکی بیشتری به محصولات کشاورزی بخصوص گوجه فرنگی و خیار سبز با کیفیت بالا و خارج از فصل که در فصولی مثل پائیز و زمستان به دلیل…

 • ترجمه مقاله با عنوان بررسی اثرات ضد میکروبی ادویه‌جات هندی در برابر پاتوژن‌های ناشی از مواد غذایی رایج

  ترجمه مقاله با عنوان بررسی اثرات ضد میکروبی ادویه‌جات هندی در برابر پاتوژن‌های ناشی از مواد غذایی رایج ترجمه مقاله با عنوان بررسی اثرات ضد میکروبی ادویه‌جات هندی در برابر پاتوژن‌های ناشی از مواد غذایی رایج , فعالیت ضد میکروبی…

 • تمرینات و مثالهای سورس کدهای درس ++C

  تمرینات و مثالهای سورس کدهای درس ++C تمرینات و مثالهای سورس کدهای درس ++C , تمرینات و مثالهای C , سورس کدهای درس C , C , تمرینات و مثالهای اجرا شده درس سی پلاس پلاس رفتن به سایت اصلی…

 • بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان شهری و روستایی

  بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان شهری و روستایی بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان شهری و روستایی , بررسی رابطه , راهبردهای شناختی و فراشناختی , با…

 • محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان از سال 80 الی 89

  محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان از سال 80 الی 89 محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان از سال 80 الی 89 , اهرم مالی , نسبت قیمت به سود , ارزش بازارری به دفتری , اندازه ,…

 • مقاله آموزشی ارزش های زیست محیطی جنگل

  مقاله آموزشی ارزش های زیست محیطی جنگل مقاله آموزشی ارزش های زیست محیطی جنگل , مقاله , خرید مقاله , دانلود مقاله , دانلود و خرید مقاله , مقاله آماده , خرید مقاله آماده , دانلود و خرید مقاله آماده…

 • بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین‌المللی با تأکید بر مقاله های مندرج در نمایه‌های استنادی

  بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین‌المللی با تأکید بر مقاله های مندرج در نمایه‌های استنادی بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین‌المللی با تأکید بر مقاله های مندرج در نمایه‌های استنادی , کتابداران ایرانی در سطح بین…

 • گزارش کاراموزی برق در شرکت برق

  گزارش کاراموزی برق در شرکت برق گزارش کاراموزی برق در شرکت برق , گزارش کاراموزی برق در شرکت برق , دانلود گزارش کاراموزی برق در شرکت برق , دانلود , تحقیق , گزارش کاراموزی , کارورزی , برق , پست…

 • نمونه سوالات ارایه مطالب

  نمونه سوالات ارایه مطالب نمونه سوالات ارایه مطالب , نمونه , سوالات , ارایه , مطالب , هنرستان , کامپیوتر رفتن به سایت اصلی این فایل شامل نمونه سوال پایان ترم میباشد. این سوالات مربوط به درس ارایه مطالب (power…

 • مقالات مدیریت دانش- مجموعه اول

  مقالات مدیریت دانش- مجموعه اول مقالات مدیریت دانش- مجموعه اول , مدیریت دانش , , دانلود مقاله مدیریت دانش , , دانلود مقاله فرهنگ سازمانی , رفتار شهروندی سازمانی , اثربخشی سازمانی , , مقاله چابکی سازمانی , , اعضاء…

 • مقاله لوث در نظام حقوقی ایران – متن کامل

  مقاله لوث در نظام حقوقی ایران – متن کامل مقاله لوث در نظام حقوقی ایران – متن کامل , مقاله لوث در نظام حقوقی ایران – متن کامل رفتن به سایت اصلی مقاله لوث در نظام حقوقی ایران – متن…

 • تحلیل و ارزیابی شرایط آسایش انسانی در شهرستان سقز با استفاده از شاخص های زیست اقلیمی

  تحلیل و ارزیابی شرایط آسایش انسانی در شهرستان سقز با استفاده از شاخص های زیست اقلیمی تحلیل و ارزیابی شرایط آسایش انسانی در شهرستان سقز با استفاده از شاخص های زیست اقلیمی , آسایش انسانی ارزیابی زیست اقلیم معماری رفتن…

 • جزوه هنرهای دستی و سیر تحول آن رشته هنر

  جزوه هنرهای دستی و سیر تحول آن رشته هنر جزوه هنرهای دستی و سیر تحول آن رشته هنر , دانلود جزوه هنرهای دستی و سیر تحول آن رشته هنر , جزوه هنرهای دستی و سیر تحول آن , دانلود ,…

 • ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله

  ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله , ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله رفتن به سایت اصلی ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله «مقاوم سازی» در علم مهندسی عمران به مفهوم بالا بردن مقاومت یک سازه (ساختمان) در…

 • پاورپوینت بررسی کشت جنین

  پاورپوینت بررسی کشت جنین پاورپوینت بررسی کشت جنین , دانلود پاورپوینت کشت جنین , پاورپوینت کشت جنین , کشت جنین , انواع کشت جنین , روش جدا سازی جنین , تحقیق درمورد کشت جنین رفتن به سایت اصلی پاورپوینت کشت جنین…

 • گزارش کاراموزی مالیات بر ارزش افزوده،تاریخچه مالیات اصلاح قانون

  گزارش کاراموزی مالیات بر ارزش افزوده،تاریخچه مالیات اصلاح قانون گزارش کاراموزی مالیات بر ارزش افزوده،تاریخچه مالیات اصلاح قانون , گزارش کاراموزی مالیات بر ارزش افزوده , تاریخچه مالیات اصلاح قانون , کاراموزی مالیات بر ارزش افزوده , تاریخچه مالیات اصلاح…

 • پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی

  پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی , پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی , سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی رفتن به سایت اصلی پرسشنامه سلامت اجتماعی…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ملکان

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ملکان شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ملکان , شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ملکان , نقشه ی محدوده سیاسی شهرستان ملکان , نقشه مرز شهرستان ملکان , شیپ فایل مرز شهرستان ملکان , شیپ فایل…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوشتن(فصل دوم تحقیق)

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوشتن(فصل دوم تحقیق) مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوشتن(فصل دوم تحقیق) , مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوشتن(فصل دوم تحقیق) , مبانی نظری و پیشینه نوشتن(فصل دوم تحقیق) رفتن به سایت اصلی مبانی نظری و…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *