احداث تونل مترو و برخورد با مشكلات سفره آبهای زیرزمینی در آبرفتهای جنوب دشت تهران

احداث تونل مترو و برخورد با مشكلات سفره آبهای زیرزمینی در آبرفتهای جنوب دشت تهران

احداث تونل مترو و برخورد با مشكلات سفره آبهای زیرزمینی در آبرفتهای جنوب دشت تهران , خریدودانلود احداث تونل مترو و برخورد با مشكلات سفره آبهای زیرزمینی در آبرفتهای جنوب دشت تهران , احداث تونل مترو و برخورد با مشكلات سفره آبهای زیرزمینی در آبرفتهای جنوب دشت تهران , مشكلات سفره آبهای زیرزمینی در آبرفتهای جنوب دشت تهران , مشكلات سفره آبهای زیرزمینی در آبرفتها , آبرفتهای جنوب دشت تهران , خریدودانلود احداث تونل مترو , احداث تونل مترو

رفتن به سایت اصلی

دانلود مقاله احداث تونل مترو و برخورد با مشكلات سفره آبهای زیرزمینی در آبرفتهای نوب دشت تهران فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:83 فهرست مطالب: فصل اول :     مقدمه فصل دوم :    شناخت وضعیت زمین شناسی و آبهای زیرزمینی در دشتهای جنوب تهران    بخش اول – كلیاتی در مورد وضعیت زمین شناسی مهندسی دشتهای جنوب تهران    بخش دوم – وضعیت آبهای زیرزمینی در دشتهای جنوب تهرانفصل سوم :    روشهای حفاری متداول در حفر تونل های مترو تهرانفصل چهارم :    روشهای نگهداری و جلوگیری از نفوذ آب به داخل فضای تونلهای مترو    بخش اول – جلوگیری از مجاورت و برخورد آب با سطح خارجی تونل مترو    بخش دوم – روشهای عایق بندی ( ایزولاسیون ) تونل های مترو در برابر نفوذ آب1-    روش سگمنت گذاری و تزریق پشت سگمنت ( Grouting )    مقـــدمـــه :1-    هدف از انجام عمل تزریق2-     كاربرهای تزریق در چه مواردی است3-     انواع تزریق از نظر ساختار دیواره داخلی تونل- مراحل آماده سازی تونل قبل از انجام مرحله تزریق :4-    تعریف سگمنت وكلید و طرز قرارگیری آنها در یك حلقه یا رینگ5-    ترتیب قرارگیری رینگها در داخل تونل مترو و دیگر سازه های زیرزمینی6-     طرز بندكشی و پر كردن شكافهای بین رینگها و سگمنتها- مرحله تزریق دوغاب به گمانه ها و فضاهای خالی پشت سگمنتها :7-    گمانه زدن ، ترتیب گمانه ها در یك حلقه ، طرز گمانه زنی ، مراحل گمانه زنی8-    خالی كردن داخل گانه و آماده سازی گمانه برای شروع كارتزریق9-    توضیح میكسرها و همزنها و كارشان10-پمپهای تولید فشار و كپسولهای فشار شكن و توضیح كار آنها11- تعریف اصطلاح خورند در كارهای تزریق12-توضیح تولید دوغاب و انواع آن13- فشار تزریق و روش اندازه گیری و كنترل آن14-دپی تزریق15- مراحل انجام تزریق16-روش تزریق دوغاب به داخل گمانه و استفاده از پكرها ( packer ) 17-گرفتگی در مسیر انتقال دوغاب و چگونگی برطرف كردن آن18- حداكثر زمانی كه میتوان كار را به طور موقت تعطیل كرد19- توضیح مواد افزودنی به دوغاب و نقش هریك از آنها در كار تزریق20-اندازه گیری غلظت دوغاب21-تعریف همل همگراسنجی22-بیرون زدگی و نشتی آب و دوغاب و روش برطرف كردن آن23-استفاده از ماده شیمیایی به نامه Penetron برای اطمینان از كار عایق بندی تونل24-انجام تست آب در انتهای كار برای اطمینان از عایق بندی تونل2-    روش اطریشی ( عایق بندی به كمك  p.v.c ) همراه با تصاویر مقــــدمــــه:   به دلایل تاریخی شناخته شده اكثر شهرهای بزرگ از جمله تهران بر روی زمینهای نرم بنا شده اند. پیشرفت زمان و رشد فزاینده جمعیت این شهرها نیز لزوم احداث فضاهای زیرزمینی جهت تاسیسات و ارتباطات شهری را امری اجتناب ناپذیر شمرده است. لذا مهندسین طراح باید با توجه به وضعیت زمین شناسی مهندسی منطقه ، سازه های سطحی ، حجم ترافیك ، سطح قیمتها ، كیفیت و كمیت نیروی انسانی ، زمان مجاز كار و … روش منطبق با شرایط مزبور انتخاب و یا احتمالا“ ابداع نمایند.اجرای طرح مترو در شهر بزرگی مانند تهران آسان نبوده بخصوص كه موانع اجرائی زیادی وجود دارد.گرچه در سطح شهر تهران موانع طبیعی مانند رودخانه وجود ندارد كه آن نیز بر مشكلات موجود بیفزاید ، ولی وجود تعداد زیادی قنوات دائر و بایر ، چاههای دفع فاضلاب و بالا آمدن سطح آبهای زیرزمینی از جنوب تا مركز شهر تهران ، كار اجرائی طرح را پیچیده تر كرده است.در این بخش خلاصه ای از فعالیت های مطالعاتی ، طراحی ، اجرائی در مورد بررسی و دفع آب از سازه های متروی تهران میباشد كه در فاصله زمانی سالهای 1372 تا 1376 انجام شده است. گرچه این مطالعات میبایستی در ابتدای كاریعنی همزمان با بررسیها و مطالعات اولیه صورت میگرفت ولیكن بدلایلی این امر ممكن نگردیده و اكنون باید هزینه ها و مشكلات ناشی از تاخیر بیست و چند ساله را تحمل نمود.بطور كلی راه حل های جلوگیری از نفوذ آب به داخل سازه ها در دو بخش كلی انجام شده :1-    تخلیه آب بمنظور آماده سازی محل جهت احداث ساختمانهای پیش بینی شده.2-     جلوگیری از نفوذ آب به داخل سازه های ساخته شده و آماده نمودن تاسیسات جهت بهره برداری مطابق با آئین نامه های  موجود.فصل دوم : شناخت وضعیت زمین شناسی و آبهای زیرزمینی در دشتهای جنوب تهرانبخش اول :كلیاتی در مورد وضعیت زمین شناسی مهندسی دشت های جنوب تهران :    منطقه تهران در پهنه ای بین دو وادی كوه و كویر ( دامنه جنوبی البرز و دشتهای شهریار و ورامین ) واقع شده و حد طبیعی فضای آن از دو طرف دیگر بوسیله دو رودخانه جاجرود و كرج مشخص می شود. این در رودخانه در نزدیكی ورامین به یكدیگر ملحق شده و به سوی دریاچه فصلی واقع در كویر نمك جاری شوند. شكل 1 – فضای جغرافیایی تهراندر یك مقطع شمالی و جنوبی از پهنه تهران ، پنج بخش مشاهده می شود ( شكل 2 ) :-    دامنه كوهستان شمیرانات با شیب 10 تا 15 درصد-     از تجریش تا تپه های عباس آباد با شیب 3 تا 5 درصد-     از عباس آباد تا خیابان انقلاب-     از انقلاب تا نزدیكی ری با شیب 2 درصد-     از ری تا ورامین با شیب بسیار ملایم 1 درصد كه تا كناره كویر ادامه می یابد.در یك نگرش كلی ، وضعیت رسوبات آبرفتی تهران از جنوب به سمت شمال به صورت زیر است :قسمت اعظم جنوب تهران را رسوبات ریز دانه رس و سیلت تشكیل داده ( ML – CL ) كه در اعماق مختلف دارای لایه هایی از شن و ماسه با ضخامتهای متفاوت می باشند. البته در قسمتهای جنوبی تر گهگاه به رس با پلاستیسیته بالا ( CH ) نیز برخورد شده است عمده این خاكها از نوع پیش تحكیم یافته می باشند . در این  خاكها مواد گچی و آهكی به صورت پراكنده دیده شده است . این امر موجب مشكل بودن حفاری دستی گردیده بطوریكه در حوالی بهشت زهرا گاها“ از قلم و چكش جهت كندن استفاده می شود.از جنوب به سمت شمال بر میزان درشت دانه ها افزوده شده به نحوی كه درحوالی قورخانه ، عمده خاك از شن ریز و ماسه به همراه مقدار كمی سیلت و رس تشكیل شده و در مناطق شمالی تر ، قلوه سنگ و شن درشت نیز در بین روسوبات یافت می شود.بطور كلی خاكهای نواحی مركزی و شمالی تهران عمدتا“ شن و ریگ همراه با مقداری مواد ریز دانه و آهكی بوده كه همین امر موجب مقاومت بالای آن شده است این مقدار ریز دانه باعث نامگذاری های مختلفی برای این خاكها در طبقه بندی خاك ( GW – GC – GP ) گردیده است. در شكل 3 برش عرضی ، شمالی – جنوبی از شهر تهران ملاحظه می شود.شكل 3 – برش عرضی ، شمالی جنوبی شهر تهرانبخش دوم : وضعیت آبهای زیرزمینی در دشتهای جنوب  تهران :- جریان آب بداخل تونلبطور كلی مساله آب زیرزمینی در احداث تونل در مناطق شمالی و مركزی تهران وجود نداشته مگر آنكه در شمال به چینه های با تراوایی كم و در مركز به قناتهای فعال برخورد شود كه آنهم بطور موضعی بوده و باعایق نمودن آن بخش از تونل و یا منحرف ساختن قنات رفع خواهد شد.اما در جنوب تهران بعلت سیلتی و رسی بودن خاكها و وجود خاكهای دستی احتمالی در مسیر تونل و با توجه به بالا بودن سطح آب ، ضروری است كه سطح آب زیرزمینی پایین انداخته شود كه این امر در حال حاضر توسط سازمان آب تهران با بكارگیری چندین چاه پمپاژ بطور شبانه روزی در مسیر چهار راه گلوبندك تا خیابان شوش انجام می گیرد. البته سازمان آب تهران در نظر دارد تا با احداث حدود 40 كیلومتر كانال و سیفون ، آب این منطقه را بطرف جنوبغربی ( حوالی پشت فرودگاه مهر آباد ) هدایت و مشكل این منطقه را بطور اصولی حل نماید. بدین ترتیب زمینهای جنوبغربی تهران نیز از خطر خشك شدن رهایی خواهند یافت.یكی از اساسی ترین كارهائی كه می بایست قبل از شروع عملیات اجرائی متروی تهران انجام میشد مطالعات هیدرولوژی و ژئوهیدرولوژی تهران بود كه متاسفانه مشاور اولیه متروی تهران در این مورد نه تنها اقدامی ننموده است بلكه بعلت عدم آشنائی به تكنیك های قدیمی تامین و انتقال آب در تهران دچار اشتباهی نیز شده است و وجود بیش از دویست و هفتاد رشته قنات در محدوده شهری تهران را نادیده گرفته و در مورد بالا آمدن سطح آب زیرزمینی در تهران تدبیری اتخاذ ننموده است و اكنون با بیست و چندسال تاخیر ، مطالعات ، بررسی و طراحی همزان با عملیات اجرائی با هزینه ای چندین برابر انجام می شود.نفوذ آب به سازه های متروی تهران عمدتا“ از منابع به شرح زیر میباشد :1- نزولات جوی و آبهای سطحی :در قسمت شمال خط یك حد فاصل ایستگاههای R – N با توجه به اینكه بافت زمین از نوع دج و سنگ جوش بوده و كاملا“ نفوذ ناپذیر میباشد و همچنین به علت اینكه عملیات حفاری تونل و ایستگاهها در این قسمت به صورت ترانشه باز انجام شده است و روی تونل ها و ساختمان ایستگاهها بعد از اتمام عملیات ایزوله كامل نشده خاك ریزی گردیده است كه درزمان بارندگی و یا وجود آب های سطحی، آبیاری فضای سبز و … آب در زمیـن نفـوذ نمـوده و بر روی سازه ها ، پشت سازه ها انباشته شده و از محل درزها یا جای سوراخ بولت های قالب های بتن ریزی به داخل نفوذ می نماید.این مشكل به صورت حاد در ایستگاههای  (1) N ، (1‌)O ، (1)‍P  ، (1) Q  و تونلهای حدفاصل به صورت وضوح وجود داشته و دارد.2-آبهای زیرزمینی :آبهای زیرزمینی به صورت عمده در دو محدوده ، سازه های متروی تهران را تهدید می نماید.1-2- آبهای زیرزمینی از سفره اصلی تهران در مركز شهر حدفاصل خیابان شوش تا محور خیابان جمهوری اسلامی ، در چهل سال گذشته در محدوده فوق الذكر 20 الی 30 متر بالا آمده است. و بالاتر از سطح رادیه خط یك و قسمتهای از خط دو قرار گرفته است .این حالت در خط یك متر و در حال حاضر از ایستگاه F  تا I و تونلهای حدفاصل آنها وجود دارد و با توجه به روند بالا آمدن سطح آب زیر زمینی انتظار می رود در سالهای آینده تا ایستگاه J  پیشرفت نماید.شكل 4- مقطع شماتیك از تونل حد فاصل(1)  Q – (1) P2-2- لایه های آبدار در زمین های دج شمال شهردر تپه های عباس آباد كه سطح آبهای زیرزمینی در عمق بیشتری قرار دارد بافت زمین از نوع دج و نفوذ ناپذیر می باشد. لیكن لایـه هـای نفـوذ پـذیری وجود داشته و حركت آب در این لایه ها و برخورد آن به سازه های مترو ایجاد خطر مینماید.ایـن حالـت در ایستگاه R ، تـونـل شمـالی آن و تا ایستگاه Q مشاهده می شود.3- قنوات و كانالهای جمع آوری آبهای سطحی :در محدوده 20 گانه تهران بیش از 270 رشته قنات وجود دارد كه اكثر آنها بصورت متروكه در آمده است و معضلاتی برای متروی تهران بوجود آمده است . متاسفانه مشاور اولیه متروی تهران شناختی از قنوات نداشته و وجود قنوات را كه بیش از 700 كیلومتر در زیرزمین تهران ، گالری و مجاری دارند نادیده گرفته است و حتی تعدادی ایستگاهها را در محل تلاقی قنات پیش بینی نموده است مانند ایستگاه J كه در محل برخورد قنات ناصری ( شاه سابق ) با خط دو احداث شده است.كانالهای زیرزمینی جمع آوری آبهای سطحی در تهران نیز مشكلاتی برای متروی تهران به وجود آورده است. در بعضی از محلها این كانالها برخورد مستقیم با سازه های مترو داشته ( مانند كانال اصلی جمع آوری آبهای سطحی خیابان جمهوری در میدان بهارستان با خط دو مترو تداخل نموده است ) و یا در بعضی از محل ها به موازات تونل مترو احداث شده است مانند كانال جمع آوری آبهای سطحی در خیابان مفتح كه به موازات تونل خط یك ساخته شده است. این كانال در حد فاصل میدان هفت تیر تا میدان استقلال به موازات تونل خط یك و در سطحی بالاتر قرار گرفته است.كانالهای جمع آوری آبهای سطحی شهرداری تهران حامل فاضلابهای سطحی و زباله و … میباشد كه اكثرا“ در مواقع سیلانی قادر به تخلیه كامل نبوده و مسدود میگردد و به شكل تحت فشار در می آید و با توجه به اینكه در قسمتی از این مسیر ، تونلها با ماشین حفاری احداث شده و سگمنت های پیش ساخته در آن قرار گرفته و عایق كاری نشده است نشت آب در طول خط در چندین محل وجود دارد. اگرچه در چندین محل ، این كانال ( به علت برخورد با ایستگاهها ) تغییر مسیر داده شده است ( شمال ایستگاه L – ایستگاه J K – ایستگاه J )این مشكل همچنان وجود داشته و تونل ها و ایستگاههای مترو را تهدید می نماید.4- نشت آب از شبكه لوله كشی آب تهرانبه علت فرسودگی شبكه آب تهران و تلف آب بیش از 40% در آن ، كه در قسمتهای مركزی شهر به علت قدمت آن به بیش از 50% پیش بینی میگردد. شكستگی جزئی لوله های آب در محدوده مركزی شهر به علت نفوذ پذیری بودن خاك این مناطق از سطح خیابانها مرئی نبوده و مستقیما“ به سطوح پائین تر نفوذ می نماید و با توجه به اینكه لوله های شبكه آب نسبت به سازه های مترو در سطح بالاتری قرار گرفته است نشت آب در محل های متعدد مشاهده می شود و در بعضی مواردشكستگی لوله های اصلی ، تونل ها و ایستگاهها را پر از آب می نماید.( مانند شكستگی لوله 500 میلی متری شبكه آب تهران در ایستگاه J  و یا لوله 700 میلی متری در ایستگاه نواب و لوله 600 میلیمتری در ایستگاه L ).5- نشت آب از فاضلاب ها و آب نماهابه علت دفع فاضلاب به طریقه جذبی ، در شهر تهران در برخورد سازه های مترو با چاههای فاضلاب مشكلاتی به وجود آمده است . با وجود اینكه قبل از حفاری اقدام به شناسایی وجابجایی چاههای فاضلاب شده لیكن بعد از اتمام عملیات ساختمانی وجود چاههای فاضلاب در مجاور و یا روی سازه ها باعث مشكلاتی گردیده است از جمله فاضلاب مسجد قائم در خیابن سعدی – فاضلاب آبریزگاه شهرداری در كوچه نوشین میدان استقلال – آبریزگاه شهرداری در میدان امام ( ره ) – آب نمای میدان فردوسی – آب نمای میدان بهارستان – دریاچه پارك شهر و …با التفات به مطالب فوق وجود آب در سازه های متروی تهران یك مشكل جدی میباشد و بعلت عدم مطالعات كافی قبل از شروع عملیات اجرائی این مشكل دو چندان گردیده و هزینه های مربوط به آن نیز چندین برابر شده است. اكنون كه قسمتی از خط 1 و 2 آماده برای تجهیز و بهره برداری میگردد لازمست عملیات زهكشی یا جلوگیری از نشت آب كه بصورت موضعی و موقت اجرا شده به طرحهای اصلی و دائمی كه اطمینان لازم را در بهره برداری از تاسیسات مترو را تضمین مینماید تبدیل نمائیم و همچنین برای خطوط دیگر متروی تهران ضرورت دارد قبل از شروع طراحی تونلها و ایستگاهها ، مطالعات دقیق و جامعی در مورد آبهای سطحی – ابهای زیرزمینی و وجودقنوات دائر و كانالهای جمع آوری فاضلابهای سطحی و نشت آب از شبكه های آب و فاضلاب شهری در مسیر عملیات بعمل آید طرح های زهكشی و جلوگیری از نشت آب و انحراف قنوات و كانالهای آب قبل از شروع عملیات اصلی مترو به اجرا درآید تا اجرای خطوط دیگر مترو با مشكلات كمتری در مسئله آب انجام شود و با دفع كامل سازه های مترو و با عمر اقتصادی پیش بینی شده برای تاسیسات احداث شده بهره بـرداری گردد و ازسرمـایـه های كـلان هـزینـه شـده در متروی تهران بهره برداری بهینه بعمل آید.فصل سوم : روشهای حفاری متداول در حفر تونلهای متروی تهرانبطور كلی تونل های متروی تهران به سه روش حفاری با سپر ، روش ایرانی ( روش جدید اتریشی اصلاح شده ) و روش ترانشه باز اجرا می شود.-    روش ترانشه باز معمولا“ در نقاطی كه مسیر مترو كاملا“ در زیر امتداد یك خیابان و یا یك منطقه غیر مسكونی است اجرا می شود در این روش ابتدا خاكبرداری از سطح تا عمق رادیه تونل انجام سپس تونل با مقطع نعل اسبی و یا چهارگوش ساخته شده و پس از اجرای لایه آب بندی ، خاكریزی تا سطح اولیه صورت می گیرد.-    روش حفاری با سپر معمولا“ در بخشهای مركزی و پرترافیك شهر اجرا می شود در این روش حفاری به صورت دایره ای به قطر 9 متر انجام شده وبرای نصب قطعات بتنی از 18 جك در پایین و 12 جك در بالا استفاده می شود. سپس در پشت قطعات بتنی ، عمل تزریق با فشار حدود پنج اتمسفر انجام میگیرد. طول دستگاه 65 متر ، وزن آن 650 تن و زاویه چرخش بیل 360 درجه میباشد.-    در روش ایرانی یا روش جدید اتریشی اصلاح شده ابتدا بخش فوقانی تونل در هر وهله 8/0 تا 2/1 متر پیشروی كرده سپس یك شبكه توری فلزی پیرامون بخش حفاری شده پهن می شود. در مرحله بعد یك قاب فلزی سه تكه در پیشانی كار نصب و با چند مهار طولی به قاب قبلی متصل می شود. سپس مجددا“ یك شبكه توری دیگر بر روی قاب گسترده شده و در نهایت با اجرای شاتكریت در بین دو شبكه حفاظت موقت تكمیل میگردد. در بخش تحتانی كه با فاصله ای نسبتا“ زیاد حدود 200 متر از بخش فوقانی انجام می شود ( این تفاوت اصلی این روش با روش جدید اتریشی است چرا كه معمولا“ در روش شكل 5- ابعاد مقطع و مراحل حفاری تونل به روش جدید اتریشی اجرا شده در تونلهای مترو-    اتریشی این فاصله بسیاركم است) طول هر وهله حفاری حدود 3 تا4 متر بوده اما قابها درست در زیر قابهای فوقانی نصب شده و به آنها جوش داده می شودند تا در پایان یك حلقه بسته را دور تا دور تونل تشكیل دهند.گسیختگیها و فرو ریزشها در روش جدید اتریشی :در تونلهای اجرا شده به روش جدید اتریشی كه پیشروی حفاری بخش فوقانی در دوره های حدودا“ یك متری انجام و اجرای كامل حفاظ موقت با تاخیر زمانی حدودا“ هشت ساعت بعد از حفاری صورت میگیرد، غالبا“ ریزشهای كره ای یا گنبدی شكلی با ارتفاع متوسط حدود 50 سانتیمتر رخ می دهد. در تونلهایی كه با ماشین حفار بطور تمام مقطع اجرا میشوند نیز ریزشهای گوه ای شكل در تاج تونل در سینه كار به ابعاد حدودا“ 50 سانتیمتر رخ می دهد.برای ساخت تونل در محدوده شهری دو گزینه وجود دارد : روش حفر و پوشش و روش تونلزنی ، 1-روش حفر و پوشش : كه اقتصادی ترین روش برای ساخت تونل است می تواند بدون مشكل ژئوتكنیكی خاصی مورد استفاده قرار گیرد.احداث تونل به این روش دربرخی از مسیرها بسته به نوع خاك منطقه و شرایط زمین مستلزم استفاده از فنونی مانند : ایجاد دیوار دیافراگمی ، خشك اندازی و تزریق دوغاب میباشد. استفاده از روش حفر و پوشش ( COVER & CUT ) در صورتیكه مشكل عبور از لایه های فاقد چسبندگی آبدار وجود نداشته باشد ، راهكار عملی و ارزانی بوده ، بدون نیاز به ماشین آلات و تجهیزات خاص قابل اجرا می باشد.مشكل اساسی در احداث دیوار دیافراگمی و یا كوبیدن سپر فولادی ، سد كردن راه جریان آبهای زیرزمینی و در نتیجه تغییر وضعیت سطح ایستایی ( افت و یا خیر ) و ایجاد مشكلات زیست محیطی است كه برای یافتن راه حل مناسب جهت رویارویی با آن ، مدلسازی آبهای زیرزمینی و پیش بینی تغییرات سطح آب باید در برنامه كار مطالعات مرحله اول قرار گیرد.شایان ذكر است كه در احداث تونل با روش حفر و پوشش بدلیل نزدیكی بسطح زمین ، احداث ایستگاهها با كمترین مسئله و مشكل ( از دید ژئوتكنیكی ) مواجه میباشد.در هر حال ساخت تونل با روش حفر و پوشش ارزانترین راه برای احداث خط مترو درونشهری است ، اما در عین حال این روش با مشكلاتی همراه میباشد كه از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:1-    مشكلات عبور از رودخانه2-     مشكلات زیست محیطی در اثر تغییر سطح ایستایی آبهای زیرزمینی3-     از بین رفتن دست كم دو ردیف از درختان خیابان4-     مختل شدن زندگی روزمره و زیانهای اقتصادی و روانی ناشی از آن5-     برخورد با خطوط ارتباطی و تاسیسات زیرزمینی و مشكل جابحائی آنها ( بویژه خطوط فاضلاب )در شكل های 6 و 7 چگونگی ساخت تونل با روش حفر و پوشش در مناطق با سطح ایستایی ( بترتیب ) پائین و بالا نشان داده شده است.شكل – 6شكل – 7 1- روش تونلزنی : كه راهكاری گرانتر میباشد ، مزیت ایجاد مزاحمت حداقل را بر محیط زیست و زندگی شهری دارد. تونلزنی در سازندهای سنگی ، دارای برونزد در بخش های جزیی شهر ، می تواند با روش سنتی و با بكارگیری ماشین تونلزنی كله گاوی صورت گیرد. در حالیكه ، برای تونلزنی در سازندهای آبرفتی و نرم ، بویژه در رسوبات بدون چسبندگی آبدار ، بكارگرفتن ماشین تونلزنی سپر تعادل فشار خاك و یا گلاب بهترین راهكار عملی میباشد.تونلزنی برای خطوط درونشهری از هزینه بمراتب بالاتری نسبت به روش حفر و پوشش برخوردار است،اما با اینحال بدلیل عدم مواجه با مشكلات ذكر شده در بكار گرفتن روش حفر و پوشش،می تواند مورد توجه قرار گیرد. فصل اولمقـــدمـــه  – مراحل آماده سازی تونل قبل از انجام مرحله تزریق  – مرحله تزریق دوغاب به گمانه ها و فضاهای خالی پشت سگمنتهافصل دوم    شناخت وضعیت زمین شناسی و آبهای زیرزمینی دردشتهای جنوب تهرانبخش اول   کلیاتی در مورد وضعیت زمین شناسی مهندسی دشت هایجنوب تهرانبخش دوم    وضعیت آبهای زیرزمینی در دشتهای جنوب تهران  – جریان آب بداخل تونل۱– نزولات جوی و آبهای سطحی  ۲-آبهای زیرزمینی  ۲-۲- لایه های آبدار در زمین های دج شمال شهر۳- قنوات و کانالهای جمع آوری آبهای سطحی  ۴- نشت آب از شبکه لوله کشی آب تهران۵- نشت آب از فاضلاب ها و آب نماهافصل سوم    روشهای حفاری متداول در حفر تونلهای مترویتهرانگسیختگیها و فرو ریزشها در روش جدید اتریشی-روش حفر و پوششروش تونلزنی۲-۱- حفر تونل با روش های سنتیسازندهای سنگیب    سازندهای آبرفتی۲-۲- تونلزنی با ماشینالف    سازندهای سنگیب    سازندهای آبرفتیشناخت رفتار زمین و وضعیت آبهای زیرزمینی و تعیینروشهای نگهداری بر اساس آنبخش اول    جلوگیری از مجاورت و برخورد آب با سطح خارجی تونلمترو۱- احداث زهکش ها۱-۱- زهکش اصلی شوش – خیام۲-۱- زهکش های تپه عباس آباد۲-چاههای پست تخلیه آب۳- انحراف یا مسدود کردن قنوات۱-۳- انحراف قنوات دایر۲-۳- مسدود نمودن قنوات بایر یا متروکهبخش دوم    روشهای عایق بندی ( ایزولاسیون ) تونلهای مترو دربرابر نفوذ آب۱- روش سگمنت گذاری و تزریق پشت سگمنت ( Grouting )۱-هدف از انجام عمل تزریق۲-کاربردهای تزریق درچه مواردی است۳-انواع تزریق از نظر ساختار دیواره داخلی تونل۴-تعریف سگمنت و کلید و طرز قرارگیری آنها در یکحلقه یا رینگ۵-ترتیب قرارگیری رینگها در داخل تونل مترو۶-طرز بندکشی و پرکردن شکافهای بین رینگها و سگمنتها۷-گمانه زدن – ترتیب گمانه ها در یک حلقه – طرزگمانه زنی – مراحل گمانه زنی۸-خالی کردن داخل گمانه و آماده سازی گمانه برایشروع کار تزریق۹-توضیح میکسرها و همزنها و کارشان۱۰-پمپهای تولید فشار و پمپهای فشار شکن و توضیحکار آنها۱۱-تعریف اصطلاح خورند در کارهای تزریق۱۲-توضیح تولید دوغاب و انواع آن۱۳-فشار تزریق و روش اندازه گیری و کنترل آن۱۴-دبی تزریق۱۵- مراحل انجام عمل تزریق۱۶- روش تزریق دوغاب به داخل گمانه و استفاده ازپکرها ( packer )۱۷- گرفتگی در مسیر انتقال دوغاب و چگونگی بر طرفکردن آن۱۸- حداکثر زمانی که میتوان کار را به طور موقتتعطیل کرد۱۹- توضیح مواد افزودنیبه دوغاب و نقش هر یک از آنهادر کار تزریق۲۰- اندازه گیری و چک کردن غلظت دوغاب۲۱- تشریح عمل همگراسنجی۲۲- بیرون زدگی و نشتی آب و دوغاب در حین کار و چگونگیبر طرف کردن آنها۲۳- استفاده از ماده شیمیایی به نام Penetron کار درعایق بندی تونل۲۴- انجام تست آب در انتهای کار برای اطمینان ازعایق بندی تونل۲- روش عایق بندی ( ایزولاسیون ) در روش اطریشیهمراه با تصاویر

 • پروژه بررسی جبران كننده ‌های توان راكتیو

  پروژه بررسی جبران كننده ‌های توان راكتیو پروژه بررسی جبران كننده ‌های توان راكتیو , مقاله , توان راکتیو , دانلود , پروژه رفتن به سایت اصلی مقاله با عنوان "بررسی جبران‌كننده ‌های توان راكتیو" شامل 62صفحه.  فصلها : فصل…

 • بررسی خصوصیات چینی و سرامیك

  بررسی خصوصیات چینی و سرامیك بررسی خصوصیات چینی و سرامیك , بررسی خصوصیات چینی و سرامیك , خصوصیات چینی و سرامیك رفتن به سایت اصلی بررسی  خصوصیات چینی  و سرامیك پیشگفتار در حال حاضر سرامیک بخش وسیعی از صنایع مختلف…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان داراب

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان داراب شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان داراب , نقشه محدوده سیاسی شهرستان داراب , لایه ی محدوده سیاسی شهرستان داراب , نقشه مرز شهرستان داراب , شیپ فایل مرز شهرستان داراب , شیپ فایل محدوده…

 • پاورپوینت بررسی کتاب مدیریت تولید

  پاورپوینت بررسی کتاب مدیریت تولید پاورپوینت بررسی کتاب مدیریت تولید , دانلود پاورپوینت بررسی کتاب مدیریت تولید , تحقیق بررسی کتاب مدیریت تولید , مقاله بررسی کتاب مدیریت تولید , پاورپوینت بررسی کتاب مدیریت تولید , بررسی کتاب مدیریت تولید…

 • مقاله با عنوان انبارداری

  مقاله با عنوان انبارداری مقاله با عنوان انبارداری , انبارداری , تعریف انبار , تقسیم بندی انبار از نظر کیفی , تقسیم بندی انبار از نظر نوع کالا , وظایف مسئول انبار , وظایف انباردار , مزایای سیستم صحیح انبارداری…

 • بررسی قواعد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی

  بررسی قواعد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی بررسی قواعد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی , بررسی قواعد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی , سرمایه گذاری خارجی , دانلود , پروژه , مقاله رفتن به سایت اصلی چکیده: حقوق اولیه هر…

 • مستند سازی نگهداری و تعمیرات

  مستند سازی نگهداری و تعمیرات مستند سازی نگهداری و تعمیرات , مستند سازی , مستندسازی , مستندسازی نگهداری و تعمیرات , مستند سازی نگهداری و تعمیرات , تولید , مدیریت تولید , ترجمه مستندسازی , ترجمه مستند سازی , ترجمه…

 • گزارش کارآموزی احداث و ساخت ساختمان

  گزارش کارآموزی احداث و ساخت ساختمان گزارش کارآموزی احداث و ساخت ساختمان , گزارش کاراموزی احداث وساخت ساختمان , کاراموزی احداث وساخت ساختمان , کارورزی احداث وساخت ساختمان , دانلود گزارش کارآموزی احداث وساخت ساختمان , احداث و ساخت ساختمان…

 • پروژه بازی سودوکو به زبان #C

  پروژه بازی سودوکو به زبان #C پروژه بازی سودوکو به زبان #C , پروژه بازی سودوکو به زبان C رفتن به سایت اصلی پروژه بازی سودوکو به زبان #C

 • ترجمه مقاله تاثیرات جهانی¬شدن بر جوامع روستایی شهرستان کرمانشاه ایران

  ترجمه مقاله تاثیرات جهانی¬شدن بر جوامع روستایی شهرستان کرمانشاه ایران ترجمه مقاله تاثیرات جهانی¬شدن بر جوامع روستایی شهرستان کرمانشاه ایران , تاثیرات جهانی¬شدن بر جوامع روستایی شهرستان کرمانشاه ایران , , جعفر عزیزی 1، سید رحیم تیموری 2، عبدالحمید پاپزن…

 • مجموعه یازدهم مقالات مدیریت مالی ، سود

  مجموعه یازدهم مقالات مدیریت مالی ، سود مجموعه یازدهم مقالات مدیریت مالی ، سود , هزینه سرمایه سهام عادی , شفافیت سود حسابداری , مدل فاما و فرنچ , ئوری نمایندگی , تئوری بازخورد , نقدشوندگی بازار سهام , مدیریت…

 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول ساختمان ویلایی 2 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل با سقف شیروانی قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول ساختمان ویلایی 2 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل با سقف شیروانی قابل ویرایش فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول ساختمان ویلایی 2 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل با سقف شیروانی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی در محیط فناوری اطلاعات (فصل دوم تحقیق)

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی در محیط فناوری اطلاعات (فصل دوم تحقیق) مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی در محیط فناوری اطلاعات (فصل دوم تحقیق) , مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی در محیط فناوری اطلاعات…

 • نرخ های مبادله ارز و دگرگونی های نظام پولی بین المللی – حسابداری

  نرخ های مبادله ارز و دگرگونی های نظام پولی بین المللی – حسابداری نرخ های مبادله ارز و دگرگونی های نظام پولی بین المللی – حسابداری , نرخ های مبادله ارز و دگرگونی های نظام پولی بین المللی – حسابداری…

 • پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش وجكسون(MBI)

  پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش وجكسون(MBI) پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش وجكسون(MBI) , پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش وجكسون(MBI) , فرسودگی شغلی مسلش وجكسون(MBI) رفتن به سایت اصلی پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش وجكسون(MBI) پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش وجكسون(MBI) كه دارای 25 سوال است…

 • کالیبراسیون

  کالیبراسیون کالیبراسیون , کالیبراسیون , دانلود , تحقیق , پروژه , رشته مکانیک , کالیبر , اسیون رفتن به سایت اصلی مقدمه: حضوردربازارهای رقابتی فشرده در جهان امروز،صنعتگران را برآن داشته است تا بیش ازگذشته به کیفیت محصولات خودتوجه نمایند.کشورهای…

 • مقاله آموزشی مقایسه دو كتاب تاریخ جهانگشای جوینی و ظفرنامه حمدالله مستوفی ، از آغاز دوران چنگیز تا دوران هولاكو

  مقاله آموزشی مقایسه دو كتاب تاریخ جهانگشای جوینی و ظفرنامه حمدالله مستوفی ، از آغاز دوران چنگیز تا دوران هولاكو مقاله آموزشی مقایسه دو كتاب تاریخ جهانگشای جوینی و ظفرنامه حمدالله مستوفی ، از آغاز دوران چنگیز تا دوران هولاكو…

 • مقاله کارشناسی پیام نور ارث خیار

  مقاله کارشناسی پیام نور ارث خیار مقاله کارشناسی پیام نور ارث خیار , آیا تمام خیارات قابل انتقال بارث است , وضع خیار مجلس , آیا خیار مجلس از نظر قانون مدنی موروث است , آیا خیار بهمه وارث میرسد…

 • مقاله آموزشی خلاصه سازی

  مقاله آموزشی خلاصه سازی مقاله آموزشی خلاصه سازی , مقاله , خرید مقاله , دانلود مقاله , دانلود و خرید مقاله , مقاله آماده , خرید مقاله آماده , دانلود و خرید مقاله آماده رفتن به سایت اصلی چکیده: خلاصه…

 • مدل مافوق خردگرایی برای برنامه ریزی درسی

  مدل مافوق خردگرایی برای برنامه ریزی درسی مدل مافوق خردگرایی برای برنامه ریزی درسی , مدل مافوق خردگرایی برای برنامه ریزی درسی , خردگرایی , دانلود مقاله علوم تربیتی , دانلود مقاله برنامه ریزی درسی , خردگرایی برای برنامه ریزی…

 • جزوۀ ریاضی عمومی 1

  جزوۀ ریاضی عمومی 1 جزوۀ ریاضی عمومی 1 , جزوۀ ریاضی عمومی 1 رفتن به سایت اصلی این مجموعه ، به مباحث و مطالب مطرح در ریاضی عمومی ۱ ، در ۱۲۸ صفحه و در قالب شرح درس و تمارین…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان قزوین

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان قزوین نقشه ی زمین شناسی شهرستان قزوین , نقشه زمین شناسی شهرستان قزوین , شیپ فایل زمین شناسی شهرستان قزوین , نقشه ی سازند های شهرستان قزوین , شیپ فایل سازندهای شهرستان قزوین , نقشه…

 • کتاب آموزش بانک اطلاعاتی اکسس

  کتاب آموزش بانک اطلاعاتی اکسس کتاب آموزش بانک اطلاعاتی اکسس , کتاب , آموزش , بانک , اطلاعاتی , اکسس رفتن به سایت اصلی این فایل حاوی کتاب آموزش بانک اطلاعاتی اکسس میباشد. این فایل در قالب pdf و در…

 • 90 نمونه سوال ریاضی فصل دوم کتاب ریاضی پنجم دبستان - کسر ( جدید التالیف)

  90 نمونه سوال ریاضی فصل دوم کتاب ریاضی پنجم دبستان - کسر ( جدید التالیف) 90 نمونه سوال ریاضی فصل دوم کتاب ریاضی پنجم دبستان - کسر ( جدید التالیف) , نمونه سوال ریاضی پنجم دبستان , نمونه سوال ریاضی…

 • دانلود پاورپوینت مفهوم تئوری عاملیت و تئوری ذی نفعان

  دانلود پاورپوینت مفهوم تئوری عاملیت و تئوری ذی نفعان دانلود پاورپوینت مفهوم تئوری عاملیت و تئوری ذی نفعان , دانلود پاورپوینت مفهوم تئوری عاملیت و تئوری ذی نفعان , مفهوم تئوری کارگزاری , هدف تئوری کارگزاری , شاخه های تئوری…

 • حضرت عیسی

  حضرت عیسی حضرت عیسی , حضرت عیسی مسیح نوشته یوحنا رفتن به سایت اصلی کتاب کاملا زیر خاکی از زندگی نامه حضرت مسیح نوشته یوحنا

 • پاورپوینت خط تولید قیر 60/70 از VB

  پاورپوینت خط تولید قیر 60/70 از VB پاورپوینت خط تولید قیر 60/70 از VB , قیر , تولید قیر , پاورپوینت تولید قیر , پاورپوینت خط تولید قیر 6070 از VB رفتن به سایت اصلی  در این فایل پاورپوینت به…

 • تحقیق قلب(قلب چیست و چگونه کار می کند؟)

  تحقیق قلب(قلب چیست و چگونه کار می کند؟) تحقیق قلب(قلب چیست و چگونه کار می کند؟) , تحقیق قلب(قلب چیست و چگونه کار می کند؟) , مقاله قلب , تحقیق قلب , تحقیق درمورد قلب , قلب چیست و چگونه…

 • مبانی نظری وپیشینه همبستگی خانواده

  مبانی نظری وپیشینه همبستگی خانواده مبانی نظری وپیشینه همبستگی خانواده , مبانی نظری وپیشینه همبستگی خانواده , مبانی نظری همبستگی خانواده , همبستگی خانواده رفتن به سایت اصلی مبانی نظری وپیشینه  همبستگی خانواده در 32 صفحه ورد قابل ویرایش با…

 • پروژه پایانی گاز از كك و زغال سنگ

  پروژه پایانی گاز از كك و زغال سنگ پروژه پایانی گاز از كك و زغال سنگ , پروژه پایانی گاز از كك و زغال سنگ رفتن به سایت اصلی مقدمه: اهمیت بازاریابی مواد شیمیایی در صنعت كك سازی و تقطیر…

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *